11 januari 2018

Doornik als een van de oorspronggebieden

Een oorspronggebied van onze familie ligt in Doornik. Die oorsprong gaat eeuwenlang terug en wel via de familie Bourdeauduis in het vijftiende eeuwse Bourgondiƫ alsook via Nicholes de Le Roke die in 1228 in Doornik overleed. Hij is een Voorouder van een Verroocken die in de zeventiende eeuw met een Schaft trouwde. Nicholes had een zoon of broer Johannes de Le Roke die eveneens in het dertiende eeuwse Doornik leefde. Maar al aan het einde van de twaalfde eeuw moeten er daar leden van deze familie hebben geleefd. Het is rond 1200 dat familienamen erfelijk worden. Er is een verbinding met de Sint Maartensabdij aldaar. Aan het einde van de elfde eeuw werd de abdij heropgericht door abt Odo van Doornik. In de zevende eeuw na Christus was er al een Sint Maartensabdij in de plaats en al in de vroege vierde eeuw was er christelijke aanwezigheid in Doornik, de plaats waar onze wortels dus liggen.