23 januari 2018

Jan van den Bos(1770-na 1850)

In de tijd dat de jonge wereldberoemde componist Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) triomfen vierde, werd onze voorvader Jan van den Bos geboren. Het was het jaar 1770. Jan had een goede gezondheid, hij werd over de tachtig, een voor die tijd zeer hoge leeftijd. Hij werd op 18 juli 1770 gedoopt in de Leidse Pieterskerk, mogelijk door dominee Herbert Christianus van der Meij. Deze was op 23 juli 1730 te Rotterdam geboren. Jan zou in 1797 met een zekere Maria Taverne in het huwelijk treden. hij was toen karsaaiwerker. Karsaai is grof gekeperd laken. Later zou hij nog militair worden.