16 januari 2018

Jan van den Bos(1700-na 1750)

Jan of Johannes van den Bos werd op 5 december 1700 mogelijk door dominee Franciscus Fabricius in de Leidse Pieterskerk gedoopt. Hij werd geboren in het gezin van de in 1658 geboren Jacobus Bordoduijck. De familienaam was inmiddels vernederlandst. Leiden telde in 1700 53000 zielen, maar bevindt zich dan in een neerwaartse beweging. De welvaart neemt al vanaf 1670 af. In de loop van de 18e eeuw neemt de welvaart verder af, al vinden de stamhouders Van den Bos- ze heetten in de 18e eeuw allemaal Jan- nog werk in de lakennijverheid. In 1748, toen de malaise in de textielindustrie nog groter was dan in het jaar 1700, vond de helft van de mannelijke gezinshoofden nog altijd werk in de Leidse textielsector.