16 oktober 2018

Weimar (vervolg)

De auteur Otto Braun is er vast van overtuigd dat 'Versailles' en 'Moskou' Hitler hebben mogelijk gemaakt en dat de instabiele buitenlandse politiek van 'Weimar' hierin van wezenlijk belang moet worden geacht.Hij legt, met andere woorden, grotere nadruk op de externe factoren dan op de interne factoren in het onderzoek naar het lot van 'Weimar'.Het buitenlands politiek revisionisme kan men beschouwen als een van de destabiliserende factoren verantwoordelijk voor het falen.De publicatie van het vredesverdrag leverde een grote schok in Duitsland.'Het ongelooflijke is geschied!', verklaarde Konstantin Fehrenbach, de voorzitter van de Nationale Vergadering,' onze vijanden hebben ons een verdrag voorgelegd dat de vrees van onze grootste pessimisten nog overtreft.'