27 oktober 2018

Het jaar 1929

Vanaf zondag 30 september is er op het eerste Duitse televisienet de serie Babylon Berlin te zien.Het speelt in het jaar 1929 in de Republiek van Weimar.De winter van 1928-1929 was streng.In Leiden was er in februari 1929 de stadhuisbrand.Het jongste kind van Arie en Elizabeth Schaft, Beb,had het zo koud in haar bedje dat haar armpje bijna bevroor.Arie en Elizabeth hadden te weinig geld om de stookkosten op te brengen.Het vroor dat het kraakte.Het huis was ook bijna niet warm te stoken.Onze grootmoeder Anna van den Eijkel (1909-1979) liep pleuritis op in die strenge winter van 1928-1929. Ze woonde sinds kort met haar ouders in het kapitale pand in de Brouwerstraat 43 in Rijnsburg.Haar latere man Jan Bavelaar begon in maart 1929 als zelfstandig kapper aan de Leidse Oranjegracht en Nijs van den Bos zat nog op de lagere school.Hij speelde soms met zijn toverlantaarn in die tijd,samen met andere kinderen.