11 oktober 2018

Weimar (vervolg)

Dr Karl Dietrich Bracher heeft vooral het dialectisch dubbele karakter van de grondwet van 1919 willen beklemtonen.Situatie gebonden, veranderlijke elementen en normatief-statische elementen stonden op gespannen voet met elkaar.In deze zin werkt het verval van de Republiek van Weimar,los van de vraag naar verantwoordelijkheid en schuld, ook door in het tegenwoordige politieke leven in de Bondsrepubliek.Kan men Berlijn op eenzelfde lijn stellen als Weimar?De politieke context was destijds zeker anders, maar vergelijken mag altijd.Het is niet voor niets dat zowel historici als politici alsook juristen zich hebben gemengd in de discussie naar de oorzaken van de neergang van Weimar.Hier raakt het verleden in sterke mate aan het heden.