4 november 2019

Anna Bavelaar- van den Eijkel 110

Vandaag, 4 november 2019, is het 110 jaar geleden dat onze lieve oma Anna Bavelaar-van den Eijkel in Rijnsburg werd geboren.Dat gebeurde op 4 november 1909.In 1929 was ze ziek.Het zal in februari/maart 1929 geweest zijn dat ze de ziekte pleuritis opliep, waarschijnlijk als gevolg van de strenge winter, waarbij temperaturen van -20 graden Celsius geenszins een uitzondering vormden.Anna zal een aantal weken ernstig ziek zijn geweest en zal op advies van de huisarts zeker het bed hebben moeten houden.Bij het ontluiken van de eerste voorjaarsbloemen was ze evenwel nog niet volledig hersteld.Toen de familie Van den Eijkel in het voorjaar van 1929 bezoek kreeg van de bedrijfsleider van de firma Brenninkmeijer bij welk bedrijf vader Nicolaas gewoon was zijn hoeden te kopen, was Anna gedwongen bij het nemen van een foto voor het huis, de verrichtingen buiten vanbuiten stoel voor betraande gade te slaan.Ze zag toen nog erg bleek.