10 september 2020

Denijs van den Bos (1859-1913)

In het jaar 1859, den twaalfden der maand november des namiddags ten half een ure, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leyden verschenen Jan van den Bos, oud 45 jaren, kuiper, wonende op de Middelste gracht, welke ons heeft verklaard, dat Jannetje Isabella van Heusden, zijne huisvrouw op den twaalfden november 1859, des morgens ten half elf ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Denijs. Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Denijs Sommeling, wonende in de Groenesteeg, oud 48 jaren, wever en van Frederik van der Woerd, wonende op de Waardgracht, oud 22 jaren, gehuwd, sjouwer.En is deze acte na gedane voorlezing door ons, en den tweeden getuige getekend: de declarant en de eerste getuige verklaarden niet te kunnen schrijven.