5 september 2020

Jan van den Bos (1814-1867)

In het jaar 1814, den 15e oktober is voor ons president van de provisionele regering der stad Leyden, departement der Monden van de Maas, gecompareerd Maria Ket, vroedvrouw, oud 58 jaren, wonende op de Kalvermarkt wijk 8 N 172, welke verklaard heeft dat den 14 oktober 1814 des avonds ten negen uuren, geboren is een kind van het mannelijk geslacht, in het huis gelegen in de Kraayerstraat wijk 3 N 275, uit Maria Taverne, wonende in het genoemde huis, huisvrouw van Jan van den Bos, remplacant bij het 13e bataillon landmilitie en welk kind genaamd zal worden Jan.De gemelde verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van Willen Zaalberg, zonder beroep, oud 72 jaren, wonende in de Kraayerstraat wijk 3 no en van Paulus Jacobus de Tombe, 27 jaren, wonende in de Kraayerstraat wijk 3 N 274.En heeft de vroedvrouw en twee getuigen deze met ons na gedane voorlezing ondertekend, de eerste verklaarde niet te kunnen schrijven.