15 september 2020

Denijs van den Bos (1896-1966)

In het jaar 1896, den 17e der maand september is voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leiden verschenen: Denijs van den Bos, oud 36 jaren, sjouwer, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Suzanna van Royen, zonder beroep, wonende te Leiden, zijn huisvrouw te zijnen huize op den 16e september 1896 des namiddags te negen uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Denijs.Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes van den Berg, oud 32 jaren, fabrieksarbeider, wonende te Leiden en van Cornelis Pluy, oud 45 jaren, koopman, wonende te Leiden.En is deze akte,na gedane voorlezing door ons, den declarant en de getuigen getekend.