24 april 2008

De woon- en leefomgeving van de 19e eeuwse Van den Bossen

Voorouders Van den Bos bezaten in de 19e eeuw niet veel. Wat beddengoed, een tafel, wat houten stoelen, serviesgoed e.d.. Historische bronnen met betrekking tot het huisraad zijn schaars. In een huisje aan de Waardgracht woonde vaak een gezin met veel kinderen. Er was een bedstee in de binnenkamer. Er lag een paardenharen matras, een hoofdmatras, veren kussens en wollen en katoenen dekens met linnen lakens en slopen. In arme gezinnen was er niet veel meer dan een stromatras. Tot ca. 1850 werden vooral eenpansmaaltijden gekookt, vanaf 1850 ook op kookkachels. De eerste spoeltoiletten verschenen in de laatste decennia van de 19e eeuw, dus na 1880 ongeveer. Het weekbudget van een Leids arbeidersgezin bedroeg aan het einde van de 19e eeuw ca. fl 9, 60 .Aan huur ging dan fl 1,10 op voor twee kamers en een zolder. Aan voedingsmiddelen was men per week fl 4,36 kwijt. Dit betrof vooral de aanschaf van aardappels, groenten en brood.