12 april 2008

Portretten en foto's van onze voorouders Van den Bos

Ofschoon vrijwel zeker is dat er van de 16e-, 17e- en 18e eeuwse Van den Bossen geen portretten bewaard zijn gebleven, is er over het uiterlijk van de 19e- en 20e eeuwse Van den Bossen zeker het een en ander te melden. Uit een door de Nationale Militieraad opgesteld rapport van 26 september 1837 is ons bijvoorbeeld het signalement van de in oktober 1814 geboren Jan van den Bos bekend. Hij mat 1 el, 5 palm, 6 duim. Hij had een ovaal aangezicht, een rond voorhoofd en blauwe ogen. Zijn neus was recht, zijn kin rond en zijn haar was bruin. Schrijven kon hij niet. Van zijn op 12 november 1859 geboren zoon Denijs van den Bos zijn wel foto's bewaard gebleven. De in 1918 geboren kleinzoon Denijs van den Bos had zijn foto jarenlang bewaard. Bovendien zouden nog andere foto's van Denijs (1859-1913) in het bezit zijn van een kleindochter, mevrouw Mulder, woonachtig in Leiden. Denijs droeg een snor en had dik donker haar. Van wie hij zijn donkere uiterlijk had is niet bekend. Wel weten we bij monde van onze grootmoeder Jansje van den Bos-Schaft (1919-2007) dat zijn in 1896 geboren zoon eveneens op jeugdige leeftijd donker haar had. Gezien de blauwe ogen van zijn voorvader Jan van den Bos(1814-1867) mogen we aannemen dat mogelijk eerdere generaties Van den Bos een meer donker uiterlijk hadden of dat aangetrouwden hierin een rol speelden. Voor wat betreft de oogkleur moet vaststaan dat die sterk variabel is. Wanneer een ouder bruine ogen heeft en een andere ouder blauwe, kunnen de kinderen zowel blauwe als bruine ogen hebben. Hebben beide ouders bruine ogen, dan kunnen de kinderen ook blauwe ogen hebben. Van latere voorouders zijn meer foto's bekend. Denijs van den Bos( 1896-1966) is in 1962 tevens op film vastgelegd.Dit was ter gelegenheid van zijn 45-jarig huwelijk met Geertruida van den Bos -Nievaart met wie tevens in 1990 een interview op video is vastgelegd. Mocht er nog meer filmmateriaal van Denijs van den Bos(1896-1966) bestaan, dan verneem ik dit graag. U kunt ons daartoe onder meer mailen.