11 september 2009

De familie Van den Bos en de politiek

Zo rond mijn tiende of elfde jaar moet het geweest zijn dat ik veelvuldig de krant begon te lezen. Dit werd aangemoedigd door de school waarop ik zat en het heeft mijn belangstelling voor politiek en geschiedenis gewekt. Ook onze familie had altijd al wel belangstelling voor politiek en geschiedenis. Grootvader Denijs van den Bos was een sociaal-democraat in hart en nieren en in de jaren vijftig werd met name op Drees gestemd. Drees, de naoorlogse premier van Nederland die regeerde van 1948 tot 1958. Het was Drees die als wethouder met een andere voorouder van ons: Nicolaas van den Eijkel in de jaren dertig op de foto ging. Grootvader Denijs van den Bos kwam uit een christelijk gezin, hoewel zijn grootvader Denijs van den Bos(1859-1913) bekend zou hebben gestaan als 'die rooie'. Zijn ouders stemden CHU, maar veel CHU-ers maakten in de naoorlogse jaren met de doorbraak de overstap naar de PvdA. In de jaren zestig raakte mijn vader sterk politiek betrokken. In 1966 moet het geweest zijn dat hij op de publieke tribune plaatsnam in het Tweede Kamergebouw aan het Binnenhof. Daar debatteerde Den Uyl, toenmalig minister van economische zaken. Het was in de jaren tachtig dat grootouders Van den Bos een uitzending bijwoonden van VARA's In de rooie Haan. Daarin zat toen VVD-prominent Hans Wiegel, een man die ze verfoeiden om zijn politieke denkbeelden, maar die ze ook best waardeerden om zijn scherpe debatteerstijl. In 1986 was Den Uyl voor een verkiezingsbijeenkomst in Leiden en we zijn daar toen met mijn vader geweest. In 2006 was ikzelf in de Tweede Kamer en kon ik vanaf de publieke tribune al die politieke kopstukken met eigen ogen van nabij aanschouwen. 'Geschiedenis in wording' zal ik maar zeggen. Politiek en geschiedenis, het waren en zijn boeiende thema's en ik kan nu al niet wachten op Prinsjesdag.