22 september 2009

Denijs van den Bos (1859-1913) 150 jaar geleden geboren

Het is dit jaar 150 jaar geleden dat onze betovergrootvader Denijs van den Bos werd geboren. Op 12 november 1859 kwam hij ter wereld, precies in het jaar waarin Charles Darwin zijn grote boek ' On the origin of species' publiceerde. Over de jeugdjaren van Denijs is ons niet bijster veel bekend. Wel weten we dat zijn in 1852 geboren broertje Johannes Franciscus op 11 oktober 1859, een maand voor de geboorte van Denijs, is overleden. Hij was toen nog maar 7 jaar oud. Denijs kwam op 12 november 1859 om half elf 's ochtends ter wereld. Dat hij overleefde mag opmerkelijk heten. Door een cholera-epidemie was de kindersterfte onder zuigelingen ongewoon hoog dat jaar. Mogelijk is Denijs aan het eind van de jaren zeventig van de 19e eeuw in militaire dienst geweest. Het was in dezelfde tijd dat hij in contact kwam met de Leidse Suzanna van Rooyen. Met haar trad hij op 30 november 1881 om tien uur 's ochtends in het huwelijk. Ik hoop nog meer over onze betovergrootvader te weten te komen en zal u daarover spoedig meer laten weten. Ik wil deze voorvader van ons dit jaar graag eens wat meer in het zonnetje zetten. Per slot van rekening is het 150 jaar geleden dat hij werd geboren.