18 september 2009

Market Garden 65 jaar geleden

In september 1944, deze maand 65 jaar geleden, vond Operatie Market Garden en de Slag om Arnhem plaats. Die operatie mislukte en als gevolg daarvan duurde de Duitse bezetting van ons land langer dan gedacht. Het verraad van de operatieplannen 'Market Garden' was volgens historicus Lou de Jong niet de oorzaak van hun mislukking, maar verraden is de operatie wel. Chris Lindemans, alias 'King Kong', heeft die plannen aan de Duitse Abwehr doorgegeven. Hij heeft belangrijke informatie over Market Garden op 15 september 1944 in Driebergen verraden aan de Duitse contraspionage. Eind 1944 werd Lindemans door de Britse militaire politie gearresteerd. Volgens de parlementaire enquetecommissie, die na de oorlog onderzoek deed naar de kwestie-Lindemans kan Lindemans 'Market Garden' niet verraden hebben. Ook prins Bernhard was die mening toegedaan.