24 juni 2018

De Onze Lieve Vrouwekerk van Halle

Voorouders van de latere familie Van den Bos gaven zich al in een vroeg stadium gewonnen voor het protestantisme en de leer van de reformator Maarten Luther.Had de kerkhervormer in 1517 zijn 95 stellingen of thesen aan de slotkapel in het Duitse Wittenberg bevestigd, in 1526 had een Voorouder van ons, een zekere Michel Bourdeauduis al enkele woorden volgens de leer van diezelfde Luther gesproken.Hij moest boete doen en zich met een brandende kaars in zijn hand op bedevaart naar de kerk in Halle begeven.Al sinds de 12e eeuw werd Maria in Halle vereerd en sinds 1335 was er een Mariakapel.De eerste kerk dateerde uit 727 en sinds de negende eeuw was de graaf van Henegouwen de beschermheer van de abdij aldaar.