1 juli 2018

Aad op pinksterzondag 1975

Van 1973 tot 1975 heeft onze vader Aad van den Bos bij Mieloo in Lisse gewerkt.Op pinksterzondag 1975 schreef hij daar bij wijze van terugblik de volgende woorden over:Wanneer u dit personeelsblad leest, ben ik alweer een maand uit de Mieloo-familie verdwenen en alles kabbelt voor u doodnuchter verder.De scheidende man of vrouw is weg en al spoedig komt dan het spreekwoord om het hoekje kijken Uit het oog, uit het hart. Desalniettemin wil ik niet nalaten u langs deze weg nog even te herinneren aan mijn bijna 2 jaren Mieloo-tijd En u allen te bedanken voor de fijne samenwerking die ik van u en met u mocht hebben.Uiteraard zijn er ook onder u met wie ik zo nu en dan woorden, zo niet ruzies heb gehad, doch we moeten stellen dat diegenen ook ik het belang van de zaak centraal stelden en beiden de kwestie van een andere kant benaderden.Doch ik geloof dat het juist is om enkel de prettige dingen te blijven onthouden en derhalve moet ik stellen dat de terugblik op twee jaren Mieloo tijd bijzonder prettige herinneringen van mijn leven zullen blijven.