27 december 2019

Jan van den Bos (1744-1802) op de valreep

Op de valreep van het nieuwe jaar wil ik graag nog even melden dat het in het afgelopen jaar precies 275 jaar geleden was dat onze 18e eeuwse voorvader Jan van den Bos geboren werd.Op 6 september 1744 werd hij gedoopt in de Leidse Lootskerk.Jan was pas ongeveer 4 jaar toen zijn vader overleed, ook een Jan die maar ongeveer 48 jaar is geworden.Dat was in 1748.Zijn broertje Adrianus en zijn zusje Grietje, die in 1742 geboren was, stierven een jonge dood.Zij waren in 1748 al niet meer in leven.Het is nog maar pas geleden dat uit de archieven het precieze sterfjaar van Jan boven water kwam.Een exacte sterfdag is ons niet bekend,maar zeker is dat hij tussen 31 juli en 7 augustus 1802 werd begraven.