7 december 2019

Onze wortels

Sinds het einde van de jaren 1980,het einde van mijn geschiedenisstudie aan de Leidse Universiteit,ben ik me meer en meer gaan verdiepen in genealogie en stamboomkunde.Naast de algemene geschiedenis wilde ik me ook in ons eigen familieverleden, dichtbij huis gaan verdiepen.We willen ons eigen leven niet los zien van degenen die ons voorgingen.In het geval van onze familie gaat die lijn, met veel onzekerheden omgeven, terug tot ca. 1450,de tijd van de Renaissance, het begin van de Nieuwe Tijd.We zoeken onze plaats in de stamboom.Wat zou ik van deze voorouders hebben geërfd, uiterlijk en innerlijk?Wat leeft er van hen in ons voort? Zonder antwoord op de vraag naar onze herkomst staan we op een broos fundament.Want genealogie biedt ons ook een houvast in het leven.En kennis over waar we vandaan komen biedt ons ook een wegwijzer naar de toekomst, dat geldt voor een land, een volk en een familie.