6 juli 2018

6 juli 1944

Het is vandaag 6 juli 2018. 74 Jaar geleden huwden onze grootouders Anna en Jan Bavelaar.Op 20 juni 1944 stuurden ze een trouwkaart naar genodigden.Daarin stond te lezen: Johan Bavelaar en Anna van den Eijkel geven u kennis van hun voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking zal plaatsvinden DV op donderdag 6 juli à.s..Leiden Oranjegracht 2, Rijnsburg Petronella van Saksenstraat 42. Kerkelijke inzegening des nam. 2.30 uur in de Geref.Kerk (Voorhouterweg) door de Wel.Eerw.Heer Ds H Post.