11 juli 2018

Thomas van Aquino (ca 1225-1274)

Vandaag neem ik u mee naar de dertiende eeuw.Toen onze Voorouder Nicholes de Le Roke in 1228 in Doornik overleed, was de latere kerkleraar Thomas van Aquino nog maar een jong kind van drie jaar.In zijn latere leven heeft hij een groot aantal boeken geschreven en tegenwoordig wordt hij als de grootste filosoof en theoloog van de middeleeuwen beschouwd.Hij schreef de Summa contra gentiles, een verhandeling tegen de heidenen en de Summa Theologica, een verhandeling over de theologie.Inspiratie vond Thomas in de bijbel, bij de Griekse filosofen Plato en Aristoteles, in de patristiek en in de scholastiek.Hij schreef ook gedichten waaronder de sacramentshymnen.Hij was een dominicaan die aan de universiteit van Parijs gedoceerd heeft.Hij voerde een scherpe scheiding door tussen weten ( filosofie) en geloven (theologie), maar toonde tegelijkertijd aan dat deze twee zaken niet met elkaar in strijd konden zijn.De po√ętische pendant van de Summa Theologica vinden we bij Dante (1265-1321) in zijn Divina Commedia, waarin Dante de tocht door hel, vagevuur en hemel beschrijft.