8 juli 2018

Het trecento of de 14e eeuw

De 14e eeuw was een periode van onzekerheid en crisis, een overgangsperiode.De machtsverhoudingen tussen de paus en de keizer begonnen te verschuiven en vanaf 1348 heerste de pest in Europa, waardoor grote ontvolking optrad.Dit had grote demografische effecten tot gevolg.Die tijd nu was het begin van de Renaissance in Italiƫ.Het werk van de dichter Petrarca die in 1304 in Arezzo geboren werd, geldt als het startpunt van deze cultuurperiode.Petrarca schreef oder meer over het eenzame en contemplatieve leven.Verder schreef hij een boek over geluk en ongeluk, een verhandeling over treurigheid en ellende (De tristitia ET miseria) Pijn en rede debatteren hier met elkaar over de ellende van het menselijke leven.Petrarca gaf stem aan de ingrijpende verandering van zijn tijd,waarin het individu centraal kwam te staan.