19 juli 2018

Doornik of Tournai

Wat weten we van de woonplaatsen van onze vroegste voorouders, zeg in de vroege Middeleeuwen of de Frankische of Merovingische tijd? Wat we zeker weten is dat de voorlopers van de latere familie Van den Bos, de familie Bourdeauducq in de 15e eeuw, de Bourgondische tijd, in Doornik of Tournai, hebben gewoond.Doornik lag op de rand van de taalgrens.Het was van 1187 tot 1521 een vrije stad , onder protectie van de Franse koning.Ook Nicholes de Le Roke woonde en werkte begin 13e eeuw in Doornik.We mogen aannemen dat hij Frans sprak, evenals de familie Bourdeauducq die er in de vijftiende eeuw woonde.De familie Bourdeauducq was franstalig.In de twaalfde eeuw waren Ieper en de steden van Frans Vlaanderen als Atrecht, Sint Omaars, Dowaai,Rijssel en Doornik het belangrijkst.Maar woonden onze voorouders ook al rond 800, de tijd van Karel de Grote en het Frankische rijk, in Doornik?Die kans is wel aanwezig, maar zekerheid daarover hebben we niet.