25 januari 2011

De geboorte van vader Arie op 15 mei 1945

Het was vlak na de bevrijding van ons land dat vader Arie van den Bos (1945-2007) op 15 mei 1945 werd geboren. Op 25 maart 1993 sprak onze grootmoeder Jansje van den Bos-Schaft(1919-2007) voor video over deze gebeurtenis. Ze woonde in 1945 bij haar ouders in de Leidse Bronkhorststraat. Lopend ging ze naar het ziekenhuis. 'Er was geen vervoer'-wist ze zich te herinneren.''s Middags ben ik naar de Hooigracht gelopen'-zo sprak ze op die middag in maart 1993. Ze was onder behandeling bij dr. Van Leeuwen. Rond vijf uur 's middags zou onze vader toen zijn geboren. Moeder en zoon bleven daarna nog een week in het ziekenhuis. Vanwege de bevrijding en het aangevoerde voedsel vanuit het buitenland, was de sfeer goed in het ziekenhuis.'Ik kreeg Engelse biscuit-van die kaken'-aldus onze oma over de bevrijdingsmaand van 1945-de maand waarin haar zoon Arie werd geboren.

19 januari 2011

Denijs van den Bos (1918-1988)-nieuwe feiten uit de kranten

Over het leven van onze zo dierbare grootvader Denijs van den Bos(1918-1988) is onlangs uit krantenarchieven nieuwe informatie boven water gekomen. Zo stond op 17 augustus 1933 in de krant dat hij diploma had gezwommen in De Zijl. Hij was geslaagd hiervoor. Op 2 september 1936 was een bericht in de krant te lezen dat hij aan boegsprietlopen had gedaan. Of was dit een andere Van den Bos? Later in de jaren dertig- om preciezer te zijn: helemaal aan het eind van de jaren dertig- namelijk op 27 juni 1939 stond in de krant te lezen dat hij geslaagd was voor het toelatingsexamen voor MSG-4e klasse. En dan begint de bezettingstijd- ook voor onze grootvader Denijs van den Bos(1918-1988). Op 29 maart 1941 lezen we dat hij als instrumentmaker in aanmerking komt voor een diploma van de 2-jarige cursus van de ambachtsschool. Allemaal nieuwe feiten over het leven van onze grootvader. In december 1942 trekt hij samen met zijn echtgenote Jansje van den Bos-Schaft (1919-2007) in bij zijn schoonouders in de Bronkhorststraat. Op 7 december 1942 verschijnt dat bericht in de krant. Hij is dan werkzaam als bankwerker. Iets wat ik tot voor kort ook niet wist. Op 29 juni 1949 lezen we dan tenslotte dat hij geslaagd is voor het eindexamen elektrotechniek. Hij had daartoe opnieuw een avondcursus bij MSG gevolgd.

14 januari 2011

Denijs van den Bos (1859-1913)

Vaak is uit krantenarchieven meer te halen over het leven van onze voorouders. Ze vormen een aanvulling op bestaande informatie. Op de website van het Leids archief vond ik informatie uit het Leidsch Dagblad uit april 1913. Op 2 april 1913 had onze betovergrootvader Denijs van den Bos (1859-1913) een advertentie laten zetten waarin hij zijn zaakje ter overneming aanbood. De advertentie luidde als volgt:' Ter overneming aangeboden een zaakje dat door een vrouw kan worden waargenomen bij D. v.d. Bos Levendaal 27.' Denijs was toen al ziek, hij had een langdurig ziekbed in 1913. Op 30 september van dat jaar kwam hij uiteindelijk te overlijden. Hij wilde de zaken zo goed mogelijk achterlaten, zo moeten we zijn gedrag verklaren.

9 januari 2011

Opname Rie Laman-Schaft (1922-2009)boven water

Een opname met onze oud-tante Rie Laman-Schaft (1922-2009) van 9 juni 2008 is terecht. Op die dag namelijk bezochten Trudy van den Bos en ik de zuster van grootmoeder Jansje Schaft. De opname was al enige tijd zoek maar door naarstig speurwerk van John is de opname nu boven water gekomen. Onze oud-tante spreekt in de opname uitgebreid over haar grootouders van zowel vaders- als moederskant: de families Van Welzen en Schaft. Zo stond zij stil bij hun overlijden in respectievelijk 1932, 1942, 1954 en 1970. Opoe Schaft overleed in 1932, Willem-Frederik van Welzen ging heen in 1942 aan de gevolgen van leverkanker, Pieter Schaft overleed in 1954 en Maria van Welzen-Rietkerken overleed in 1970 op 99-jarige leeftijd. Zij was een heel goedige vrouw, aldus onze tante Rie op die juni-middag in 2008.

5 januari 2011

Jansje van den Bos-Schaft 92

Vandaag, 5 januari 2011, is het 92 jaar geleden dat onze grootmoeder Jansje van den Bos-Schaft werd geboren. Ze kwam ter wereld aan de Vollersgracht op 5 januari 1919, direct na het einde van de Eerste Wereldoorlog. We hebben heel fijne herinneringen aan haar. Oma Jansje groeide op in de twintiger en dertiger jaren, een alleszins moeilijke tijd. Haar leven werd in later jaren heel sterk bepaald door juist wat ze in de crisisjaren had beleefd, zowel politiek als economisch. In de jaren veertig huwde ze en stichtte ze samen met haar dierbare man Denijs van den Bos een gezin. De jaren vijftig waren de huiselijke jaren. Het waren de jaren van de wederopbouw in Nederland. In de jaren zestig en zeventig werd ze vier keer grootmoeder. De rol van grootmoeder was haar op het lijf geschreven. Uiteindelijk werd ze in maart 1988 weduwe. In de jaren 00 van de 21 eeuw werd ze bovendien overgrootmoeder van Suus en Tim. Jammer dat ze het overgrootmoederschap van Lev niet meer heeft kunnen meemaken. Moge zij in vrede rusten!

1 januari 2011

Gelukkig nieuwjaar!

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u allen een heel gelukkig nieuwjaar te wensen met geluk, voorspoed en gezondheid voor 2011! Ook dit jaar zal ik verder schrijven aan onze familiegeschiedenis. Daarbij zal ik de volgende periodisering hanteren: de jaren 1200-1600-daarover is het minst bekend. Ik zal me daar tevreden moeten stellen met meer algemene historische informatie. De familie kwam uit Douchy in Henegouwen, maar leefde de familie daar ook al in bijvoorbeeld het jaar 1300? Dan de jaren 1600-1800, daarover is al meer bekend. Jammer is alleen dat we uit deze jaren geen egodocumenten bezitten die het leven van onze voorouders nader kunnen inkleuren. En dan als laatste de jaren 1800-heden. Uit deze periode is het meest bekend. Uit de 20e eeuw hebben we onder meer ook de beschikking over materiaal uit interviews en gesproken materiaal. Graag hou ik u de komende periode op de hoogte.