19 april 2016

De familie Van den Bos in de jaren 1740

Vandaag gaan we terug naar de jaren 1740 en de familie Van den Bos. De in 1700 geboren Jan van den Bos is eind 1738 getrouwd met Lena van den Burg. Ze gingen wonen aan de Waartgracht. Jan was lakenwerker, werkzaam in de Leidse lakennijverheid. Uit de geschiedenisboeken weten we dat de economische en financiƫle problemen in de Republiek groter werden in deze periode. Van massale armoede was nog geen sprake maar de belastingdruk nam toe. In 1740 kwam het in Leiden tot hongeroproer. In 1742 kwam dochter Grietje van den Bos ter wereld, gevolgd door Jan die in 1744 ter wereld kwam. In de Republiek ontstonden nu burgerbewegingen. Het volk eiste afschaffing van de gehate accijnzen. In 1748 was Leiden in handen van plunderbenden.

14 april 2016

Het bezoek van Napoleon aan Leiden

In oktober 1811 bracht Napoleon een bezoek aan zijn nieuwe rijksdelen. Op 9 juli 1810 was Holland ingelijfd bij Frankrijk. Nu bracht de keizer ook een bezoek aan Leiden. Vingen de in 1770 geboren Jan van den Bos en zijn vrouw Maria Taverne een glimp van de keizer op? Gingen ze kijken in de stad? Daarover zijn ons geen bronnen overgeleverd. Egodocumenten, dagboeken of brieven van onze familie uit die tijd bezitten we niet. Wat we wel weten is dat Napoleon zich tijdens zijn bezoek bijna niet liet zien. Het bezoek werd geen succes. De regen kwam met bakken uit de hemel en de keizer toonde zich bij de ontvangsten buitengemeen onbeschoft en humeurig. napoleon was bang voor aanslagen. er was onvrede onder de bevolking en ook verzet. Het standaardwerken in de historiografie is dat de Nederlanders bijna niet in opstand kwamen tegen het Franse bewind, maar dit beeld behoeft correctie. De onvrede kwam ook voort uit de economische malaise die in de jaren 1810-1813 een hoogtepunt bereikte. Hoe onze voorvader Jan van den Bos (1770-na 1850) tegenover Napoleon stond weten we niet.

11 april 2016

Antisemitische uitspraken Luther

In 2017 is het 500 jaar geleden dat de Reformatie begon. Aan de vooravond daarvan neemt de PKN nu afstand van antisemitische uitlatingen van de Duitse kerkhervomer Maarten Luther. In 1543 schreef hij een boekje Over de joden en hun leugens. Luther, aanvankelijk geen antisemiet, werd naarmate hij ouder werd, steeds meer antisemitisch. In het boekje schrijft hij dat joden naar werkkampen moesten en dat synagogen moesten worden platgebrand. Maarten Luther was teleurgesteld in zijn gefnuikte missie en werd steeds chagrijniger. Soms was hij eigenlijk buitengewoon racistisch. In het geschrift uit 1543 schrijft hij dat huizen van joden moeten worden afgebroken en dat er zelfs een straatverbod voor hen moet komen. De uitlatingen van Luther werden later door Hitler en zijn trawanten gebruikt om de pogroms te legitimeren. Jodenhaat kreeg zo een historische legitimatie. Ook Erasmus liet zich soms antisemitisch uit. In het begin van de 16e eeuw was Luther nog niet zo uitgesproken in zijn Jodenhaat. De familie Bordedeu had overigens ook een connectie met de kerkhervomer.Tussen 1 oktober 1526 en 30 september 1527 werd een zekere Michel Bourdeauduis te Doornik veroordeeld tot een boete van 10 carolusguldens omdat hij enkele woorden volgens de leer van Luther had gesproken. Hij moest zich nu op bedevaart begeven naar de Onze-lieve-vrouwe-kerk van Halle met een brandende kaars in zijn hand. Michel is mogelijk een van de voorouders van de familie Van den Bos, de vroegere Franstalige familie Bourdeauducq of Bourdeauduis.

9 april 2016

Suus 13 jaar

Gisteren is Suus 13 jaar geworden. Ze kwam ter wereld op 8 april 2003. We wensen Suus een goed nieuw levensjaar en alle geluk voor de toekomst. Van harte gefeliciteerd, Suus en ook de rest van de familie gelukgewenst! Veel succes op school!!

1 april 2016

John 45 jaar

Vandaag is Johannes Johnny van den Bos 45 jaar geworden. We feliciteren hem met zijn verjaardag en wensen hem nog vele jaren van gezondheid en geluk! John werd geboren op 1 april 1971. Toen mijn vader en ik het nieuws van de geboorte gingen vertellen aan de familie, wilde men ons eerst niet geloven. Het kon immers wel eens een 1 april-grap zijn. Maar het was toch echt waar! Fijne dag gewenst, John en ook de rest van de familie van harte gefeliciteerd!!