29 januari 2020

Mike 21 jaar

Op 30 januari viert Mike zijn 21e verjaardag.We feliciteren hem met dit heuglijke feit en wensen Herman en Colette geluk hiermee.Ook de rest van de familie van harte proficiat! Fijne dag morgen, Mike en veel geluk en gezondheid voor de toekomst!

26 januari 2020

De Holocaustherdenking

Deze week wordt de Holocaust herdacht.Zes miljoen joodse mensen kwamen destijds om in de gaskamers en opnieuw steekt het antisemitisme de kop op in de wereld.En steeds worden joodse mensen als zondebok gezien.Het leed dat onze joodse medemensen is aangedaan mag nooit worden gerelativeerd.Het mag nooit, nooit meer gebeuren.’Nie wieder’, zoals de Duitse president Steinmeier afgelopen week in IsraĆ«l zei.Antisemitisme is van alle tijden.Na de Romeinse keizer Constantijn die zich tot het christendom bekeerde aan het begin van de 4e eeuw gaan keizers niet direct over tot uitroeiing van de joden.In de 4e en 5e eeuw worden joden enerzijds beschermd, anderzijds worden ze ook achtergesteld.Ook in het Karolingische rijk in de 7e eeuw zijn er anti-joodse maatregelen van kracht.Gedurende de kruistochtperioden zijn joodse gemeenschappen wel blijven bestaan.In de periode 1096-1350 zijn er weer jodenvervolgingen.Joden zouden moordenaars zijn vanwege hun rituele praktijken.Ze zouden zich vergrijpen aan het mystieke lichaam van Christus en zouden de bronnen vergiftigen om Christenen dwars te zitten.Zo zouden ze de pest veroorzaakt hebben door pestbacillen rond 1350.Allemaal onzin natuurlijk, maar zo werden ze wel steeds tot zondebok verklaard.

20 januari 2020

De periode van 1000 tot 1250

De periode van 1000 tot 1250 wordt in de geschiedkunde aangeduid als de lange 12e eeuw.Het was een tijd van economische opbloei en veel ontginningen.Het klimaat werd ook milder en er werden veel kerken en kloosters gebouwd in deze periode.Eerst had men algemeen verwacht dat in het jaar 1000 de wereld zou vergaan, maar toen dat niet gebeurde kwam er veel energie vrij.De groeiende bevolking vond huisvesting in de steden die toen opkwamen.Het grote Karolingische rijk was nu uiteengevallen.Publieke macht werd geprivatiseerd.Kasteelheren werden heer en meester in hun eigen kleine gebied.Alleen Engeland was in de 12e eeuw al een gecentraliseerd gebied.De koning van Frankrijk werd pas in de 13e eeuw een feitelijk machthebber van zijn rijk.In diezelfde 13e eeuw leefde onze voorouder Nicholes de le Roke.

14 januari 2020

Jannetje Isabella van Heusden, de 19e eeuwse Jansje Schaft

Jannetje Isabella van Heusden was de 19e eeuwse tegenhanger van Jansje Schaft, onze moeder en oma.Werd Jansje op 5 januari 1919 in Leiden geboren, Jannetje kwam op 16 januari 1819 ter wereld.De beiden trouwen ook ongeveer in dezelfde periode van hun leven.Trouwt Jansje Schaft op 5 augustus 1942 met Denijs van den Bos (1918-1988),Jannetje Isabella trouwt op 11 januari 1838 met Jan van den Bos (1814-1867), de grootvader van de schoonvader van Jansje Schaft.Verschil tussen Jansje en Jannetje is wel dat Jannetje en Jan maar liefst tien kinderen kregen, Jansje en Nijs krijgen vier kinderen, eigenlijk vijf want in 1953 overlijdt een tweede zoon voortijdig.Wordt Jansje 88 jaar- ze overlijdt op 9 mei 2007-, ook Jannetje bereikt een voor haar tijd hoge leeftijd.Ze overlijdt op 27 oktober 1899 waarschijnlijk in het Oudeliedenhuis op 80-jarige leeftijd.

11 januari 2020

Jan van den Bos (1770-1852),tijdgenoot van Beethoven

Onze voorvader Jan van den Bos (1770-1852) was een tijdgenoot van Beethoven.Dit jaar 2020 is het Beethovenjaar, het is 250 jaar geleden dat de beroemde componist werd geboren.Het is ook 250 jaar geleden dat Jan van den Bos werd geboren.Beethoven overleed echter al in 1827.Beiden leefden tijdens het leven van een andere tijdgenoot:Napoleon Bonaparte.Beethoven had aanvankelijk grote bewondering voor Napoleon, maar later toen Napoleon zichzelf tot keizer had gekroond, voelde hij afkeer.Zowel Beethoven als Jan van den Bos leefden op het breukvlak van twee eeuwen, de 18e en de 19e eeuw.Beethoven was een aanhanger van de idealen van de Franse revolutie in 1789: vrijheid, gelijkheid en broederschap, maar tegelijkertijd was hij nog in een feodale tijd opgegroeid.De Duitse revolutie, zo zou je kunnen zeggen, vond in de muziek plaats.

8 januari 2020

Stamboom Oude Veldhuis

De oorsprong van de familie Oude Veldhuis ligt in het 17e eeuwse Oldenzaal.Daar werd in de tweede helft van de 17e eeuw een Peter ten Veldhuis geboren.Hij huwde op 4 mei 1710 met Anna Aleida Kaalbout.Dit zijn de stamvader en stammoeder van de familie Oude Veldhuis, de voorouders van Herman, Mike, Len en Lev.De zoon van Peter en Anna was Jan ten Olde Veldhuis.Hij werd op 30 januari 1720 in hetzelfde Oldenzaal geboren, maar later woonde hij in De Lutte (Losser).Hij huwde met Janna Maria Lindeman.Latere leden van de familie komen in Weerselo ter wereld en velen hebben een landbouwachtergrond.

4 januari 2020

Jansje van den Bos-Schaft 101

Morgen, 5 januari 2020 is het 101 jaar geleden dat Jansje van den Bos-Schaft ter wereld kwam.Op vrijdag 25 oktober 1985 interviewde ik jaaroverzicht haar leven.Ze sprak toen als volgt: ‘Ik weet niet precies wanneer we een radio kregen.Ik kan me nog wel herinneren dat we toen we nog in de Molenstraat woonden, dat we voor het eerst een pathefoon kregen.Dat was een kast.En toen hadden we nog twee tussendeureb en toen had opa (ArieSchaft)een plaatje opgezet en dat zal ik nooit vergeten, dat was een operaplaat, Cavalleria Rusticana.Toen zegt ie, ik geloof dat ik muziek hoor.En wij zitten zo belazerd te kijken.Ik zeg, ja dat is boven.Nee, zegt ie, en toen stond hij met zijn oor te luisteren aan de tussendeur.Dat was wel geinig.’

1 januari 2020

GELUKKIG NIEUWJAAR!

Graag wil ik onze familie en verder allen die deze boodschap lezen een heel gelukkig en gezond 2020 toewensen.Met veel liefde, compassie en al wat wenselijk is voor een fantastisch nieuwjaar! Ook dit jaar hoop ik de geschiedenissite van steeds nieuwe updates te voorzien.Prosit Neujahr!