27 december 2019

Jan van den Bos (1744-1802) op de valreep

Op de valreep van het nieuwe jaar wil ik graag nog even melden dat het in het afgelopen jaar precies 275 jaar geleden was dat onze 18e eeuwse voorvader Jan van den Bos geboren werd.Op 6 september 1744 werd hij gedoopt in de Leidse Lootskerk.Jan was pas ongeveer 4 jaar toen zijn vader overleed, ook een Jan die maar ongeveer 48 jaar is geworden.Dat was in 1748.Zijn broertje Adrianus en zijn zusje Grietje, die in 1742 geboren was, stierven een jonge dood.Zij waren in 1748 al niet meer in leven.Het is nog maar pas geleden dat uit de archieven het precieze sterfjaar van Jan boven water kwam.Een exacte sterfdag is ons niet bekend,maar zeker is dat hij tussen 31 juli en 7 augustus 1802 werd begraven.

26 december 2019

Terugzien op een zeer geslaagde kerst 2019

We kunnen met zijn allen terugzien op een zeer geslaagd kerstfeest 2019.En weer wordt er een kerst toegevoegd aan de reeks kerstfeesten die we in familieverband al gedurende een lange reeks van jaren met elkaar vieren.Het Indische eten was formidabel, zeer verfijnd en lekker.De bingo was leuk en graag willen we John en Amanda danken voor hun gastvrijheid.We hebben ons met elkaar zeer een gevoeld en liefde en warmte ervaren, echt zoals kerst bedoeld is, een feest van licht in de duisternis.Janny en Ed willen we bedanken voor hun gulle bijdragen en Suus deed het voortreffelijk met de bingo.Graag wil ik jullie allen, Hennie, Betty eb Fer, Janny en Ed, Trudy en Gerard, Cindy, Colette en Herman, Lev, Mike en Len, John en Amanda, Mikkie, Suus, Tim en hun moeder Brigitte, Silvana en Yela en alle anderen die ik hier vergeten ben een heel fijne jaarwisseling wensen en gezondheid en geluk voor 2020!

23 december 2019

Kerst 1975 en 1982

Overmorgen vieren we het kerstfeest 2019 bij John en Amanda, mede georganiseerd door Janny en Ed.Graag wens ik ons allen nu al een een mooi kerstfeest en een fijn samenzijn! Vandaag willen we ook terugkijken naar vorige kerstvieringen van onze familie zoals bijv. Die in 1975 en 1982.Op donderdag 25 december 1975 schreef ik:Vandaag zijn we naar mijn oma geweest die in de Kersenstraat woont.We hebben daar kalkoen gegeten.Ik heb ook nog een spelletje scrabble gedaan met tante Betty.Ook hebben we nog verstoppertje gespeeld.Colette en ik moesten Johnny zoeken, maar we vonden hem maar niet.’In 1982 waren we op eerste kerstdag weer bij grootouders Van den Bos.We hadden soep gegeten die dag,kip,brood met salade, filet, enz.Voorts een pasteitje, salade en we dronken koffie met room.We hadden een gezellige middag en gingen pas na tien uur die avond weer weg.De nieuwe hond van tante Trudy was er ook.’

19 december 2019

Aad en Leny, Leny en Aad

Aanstaande 21 en 22 december zijn data die verbonden zijn met Aad en Leny,Leny en Aad.Op 21 december is het alweer 12 jaar geleden dat Arie van den Bos het tijdelijke met het eeuwige verwisselde.Ons allen staan die droevige dagen aan het einde van het jaar 2007 nog helder voor de geest.Met kerst 2007 lag hij opgebaard.Rust zacht, beste vader, we zullen aan je blijven denken! Op 22 december is het dan precies 75 jaar geleden dat onze lieve moeder Lena Dieuwertje ter wereld kwam.Dat was tijdens de hongerwinter die het westen van ons land in 1944/45 teisterde.

15 december 2019

Amanda jarig

Aanstaande woensdag is Amanda jarig.Ze wordt dan 46 jaar.We feliciteren Amanda met dit heuglijke feit en wensen haar een fijne dag woensdag.Ook John en de rest van de familie van harte proficiat!Nog vele jaren van gezondheid en geluk voor Amanda, samen met John!En een goed begin van een geheel nieuw levensjaar!

13 december 2019

Jan van den Bos (1770-1852)

Vandaag geef ik u de tekst van de overlijdensakte van de in juli 1852 overleden Jan van den Bos.Het luidt als volgt:In het jaar 1852,den 22 sten der maand Julia des voormiddags ten tien ure,is voor ons,gedelegeerd ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente Leyden verschenen Johannes Jacobus Duchatel,bekende van den overledene,oud 44 jaren,binnenvader,wonende in de Kaarsenmakerstraat,en Isaac Paradijs,bekende van den overledene,oud 64 jaren,zonder beroep,wonende in de Kaarsenmakerstraat,welke ons verklaard hebben dat op den 22sten Julia 1852,s morgens ten vier ure in het huis in de Kaarsenmakerstraat binnen deze gemeente overleden is Johannes van den Bosch geboren te Leyden oud 82 jaren en gewoond hebbende in voornoemd huis,weduwnaar van Maria Taverne,zoon van Jan van den Bosch en Adriana van der Velden, beiden overleden.En hebben wij hiervan akte opgemaakt welke na voorlezing door de beide declaranten is ondertekend.JJ Duchatel, I Paradijs

7 december 2019

Onze wortels

Sinds het einde van de jaren 1980,het einde van mijn geschiedenisstudie aan de Leidse Universiteit,ben ik me meer en meer gaan verdiepen in genealogie en stamboomkunde.Naast de algemene geschiedenis wilde ik me ook in ons eigen familieverleden, dichtbij huis gaan verdiepen.We willen ons eigen leven niet los zien van degenen die ons voorgingen.In het geval van onze familie gaat die lijn, met veel onzekerheden omgeven, terug tot ca. 1450,de tijd van de Renaissance, het begin van de Nieuwe Tijd.We zoeken onze plaats in de stamboom.Wat zou ik van deze voorouders hebben geërfd, uiterlijk en innerlijk?Wat leeft er van hen in ons voort? Zonder antwoord op de vraag naar onze herkomst staan we op een broos fundament.Want genealogie biedt ons ook een houvast in het leven.En kennis over waar we vandaan komen biedt ons ook een wegwijzer naar de toekomst, dat geldt voor een land, een volk en een familie.

1 december 2019

Een nieuwe maand

Vandaag is de eerste dag van de laatste maand van het jaar en van dit decennium, de jaren 10.Morgen is Lev jarig.Hij wordt dan 9 jaar.We wensen Lev geluk met zijn verjaardag en wensen hem een lang, gezond en gelukkig leven in een harmonieuze wereld met oog voor elkaar.Op 18 december is dan Amanda jarig.Ook haar wensen we alvast een goed begin van een geheel nieuw levensjaar.We zien nu uit naar de jaren 20, waarvan we hopen dat die voor een ieder van ons voorspoedig zullen verlopen.Op naar de toekomst!