27 december 2019

Jan van den Bos (1744-1802) op de valreep

Op de valreep van het nieuwe jaar wil ik graag nog even melden dat het in het afgelopen jaar precies 275 jaar geleden was dat onze 18e eeuwse voorvader Jan van den Bos geboren werd.Op 6 september 1744 werd hij gedoopt in de Leidse Lootskerk.Jan was pas ongeveer 4 jaar toen zijn vader overleed, ook een Jan die maar ongeveer 48 jaar is geworden.Dat was in 1748.Zijn broertje Adrianus en zijn zusje Grietje, die in 1742 geboren was, stierven een jonge dood.Zij waren in 1748 al niet meer in leven.Het is nog maar pas geleden dat uit de archieven het precieze sterfjaar van Jan boven water kwam.Een exacte sterfdag is ons niet bekend,maar zeker is dat hij tussen 31 juli en 7 augustus 1802 werd begraven.

26 december 2019

Terugzien op een zeer geslaagde kerst 2019

We kunnen met zijn allen terugzien op een zeer geslaagd kerstfeest 2019.En weer wordt er een kerst toegevoegd aan de reeks kerstfeesten die we in familieverband al gedurende een lange reeks van jaren met elkaar vieren.Het Indische eten was formidabel, zeer verfijnd en lekker.De bingo was leuk en graag willen we John en Amanda danken voor hun gastvrijheid.We hebben ons met elkaar zeer een gevoeld en liefde en warmte ervaren, echt zoals kerst bedoeld is, een feest van licht in de duisternis.Janny en Ed willen we bedanken voor hun gulle bijdragen en Suus deed het voortreffelijk met de bingo.Graag wil ik jullie allen, Hennie, Betty eb Fer, Janny en Ed, Trudy en Gerard, Cindy, Colette en Herman, Lev, Mike en Len, John en Amanda, Mikkie, Suus, Tim en hun moeder Brigitte, Silvana en Yela en alle anderen die ik hier vergeten ben een heel fijne jaarwisseling wensen en gezondheid en geluk voor 2020!

23 december 2019

Kerst 1975 en 1982

Overmorgen vieren we het kerstfeest 2019 bij John en Amanda, mede georganiseerd door Janny en Ed.Graag wens ik ons allen nu al een een mooi kerstfeest en een fijn samenzijn! Vandaag willen we ook terugkijken naar vorige kerstvieringen van onze familie zoals bijv. Die in 1975 en 1982.Op donderdag 25 december 1975 schreef ik:Vandaag zijn we naar mijn oma geweest die in de Kersenstraat woont.We hebben daar kalkoen gegeten.Ik heb ook nog een spelletje scrabble gedaan met tante Betty.Ook hebben we nog verstoppertje gespeeld.Colette en ik moesten Johnny zoeken, maar we vonden hem maar niet.’In 1982 waren we op eerste kerstdag weer bij grootouders Van den Bos.We hadden soep gegeten die dag,kip,brood met salade, filet, enz.Voorts een pasteitje, salade en we dronken koffie met room.We hadden een gezellige middag en gingen pas na tien uur die avond weer weg.De nieuwe hond van tante Trudy was er ook.’

19 december 2019

Aad en Leny, Leny en Aad

Aanstaande 21 en 22 december zijn data die verbonden zijn met Aad en Leny,Leny en Aad.Op 21 december is het alweer 12 jaar geleden dat Arie van den Bos het tijdelijke met het eeuwige verwisselde.Ons allen staan die droevige dagen aan het einde van het jaar 2007 nog helder voor de geest.Met kerst 2007 lag hij opgebaard.Rust zacht, beste vader, we zullen aan je blijven denken! Op 22 december is het dan precies 75 jaar geleden dat onze lieve moeder Lena Dieuwertje ter wereld kwam.Dat was tijdens de hongerwinter die het westen van ons land in 1944/45 teisterde.

15 december 2019

Amanda jarig

Aanstaande woensdag is Amanda jarig.Ze wordt dan 46 jaar.We feliciteren Amanda met dit heuglijke feit en wensen haar een fijne dag woensdag.Ook John en de rest van de familie van harte proficiat!Nog vele jaren van gezondheid en geluk voor Amanda, samen met John!En een goed begin van een geheel nieuw levensjaar!

13 december 2019

Jan van den Bos (1770-1852)

Vandaag geef ik u de tekst van de overlijdensakte van de in juli 1852 overleden Jan van den Bos.Het luidt als volgt:In het jaar 1852,den 22 sten der maand Julia des voormiddags ten tien ure,is voor ons,gedelegeerd ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente Leyden verschenen Johannes Jacobus Duchatel,bekende van den overledene,oud 44 jaren,binnenvader,wonende in de Kaarsenmakerstraat,en Isaac Paradijs,bekende van den overledene,oud 64 jaren,zonder beroep,wonende in de Kaarsenmakerstraat,welke ons verklaard hebben dat op den 22sten Julia 1852,s morgens ten vier ure in het huis in de Kaarsenmakerstraat binnen deze gemeente overleden is Johannes van den Bosch geboren te Leyden oud 82 jaren en gewoond hebbende in voornoemd huis,weduwnaar van Maria Taverne,zoon van Jan van den Bosch en Adriana van der Velden, beiden overleden.En hebben wij hiervan akte opgemaakt welke na voorlezing door de beide declaranten is ondertekend.JJ Duchatel, I Paradijs

7 december 2019

Onze wortels

Sinds het einde van de jaren 1980,het einde van mijn geschiedenisstudie aan de Leidse Universiteit,ben ik me meer en meer gaan verdiepen in genealogie en stamboomkunde.Naast de algemene geschiedenis wilde ik me ook in ons eigen familieverleden, dichtbij huis gaan verdiepen.We willen ons eigen leven niet los zien van degenen die ons voorgingen.In het geval van onze familie gaat die lijn, met veel onzekerheden omgeven, terug tot ca. 1450,de tijd van de Renaissance, het begin van de Nieuwe Tijd.We zoeken onze plaats in de stamboom.Wat zou ik van deze voorouders hebben geërfd, uiterlijk en innerlijk?Wat leeft er van hen in ons voort? Zonder antwoord op de vraag naar onze herkomst staan we op een broos fundament.Want genealogie biedt ons ook een houvast in het leven.En kennis over waar we vandaan komen biedt ons ook een wegwijzer naar de toekomst, dat geldt voor een land, een volk en een familie.

1 december 2019

Een nieuwe maand

Vandaag is de eerste dag van de laatste maand van het jaar en van dit decennium, de jaren 10.Morgen is Lev jarig.Hij wordt dan 9 jaar.We wensen Lev geluk met zijn verjaardag en wensen hem een lang, gezond en gelukkig leven in een harmonieuze wereld met oog voor elkaar.Op 18 december is dan Amanda jarig.Ook haar wensen we alvast een goed begin van een geheel nieuw levensjaar.We zien nu uit naar de jaren 20, waarvan we hopen dat die voor een ieder van ons voorspoedig zullen verlopen.Op naar de toekomst!

27 november 2019

Mijn verjaardag-sterfdag Leny-Janny jarig

Afgelopen maandag was ik jarig.Dank iedereen voor de vele felicitaties.Afgelopen zondag hebben we in kleine kring al stilgestaan bij mijn verjaardag bij John en Amanda thuis.Erg leuk ! Vandaag is een minder leuke dag.Het is de sterfdag van onze moeder Leny.Ooit stond ze stil bij de dagen rond mijn geboorte op 25 november 1963.Ze sprak als volgt over haar situatie:’Mijn bloed was niet goed’,zo vertelde ze.’Mijn bloeddruk bleef zo hoog.Dat was helemaal niet goed.Ik had haast niervergiftiging gehad.Ik was nog zo jong’,ging ze verder.’Oma Schaft maakte een kleedje.Ja, en ze bracht eau de cologne.Dat flesje heb ik nog, aldus Leny.Boldoot.Dat vond ik zo lekker.Ik heb het dikwijls nog, eau de cologne.Ja, Boldoot nam ze mee.’ En dan is aanstaande vrijdag Janny jarig.We feliciteren haar met dit feit.Ook Ed en de overige familieleden alvast van harte gefeliciteerd en Janny veel geluk en gezondheid voor de toekomst gewenst!

20 november 2019

Herman 48

Aanstaande zaterdag 23 november is Herman jarig.Hij wordt dan 48 jaar.We wensen Herman een fijne dag zaterdag en feliciteren hem nu al.Ook Colette en de overige familieleden van harte proficiat!

16 november 2019

Silvana 30

Ze werd tien dagen na de val van de Berlijnse Muurgeboren:Silvana van der Tuin.En dinsdag viert ze dus haar dertigste verjaardag.We feliciteren Silvana nu al met deze mijlpaal, haar kroonjaar.Ook Brigitte en de rest van de familie van harte gefeliciteerd alvast!Maak er een mooie dag van!

12 november 2019

Denijs van den Bos (1859-1913) 160

Vandaag, 12 november 2019 is het precies 160 jaar geleden dat de eerste Denijs in onze familie geboren werd.Op 12 november 1859 werd hij geboren.Op 4 februari 1867 ging zijn vader Jan van den Bos (1814-1867) heen.Zijn moeder Jannetje Isabella van Heusden (1819-1899) overleed pas veel later en wel op 27 oktober 1898.Haar zoon was toen bijna 40 jaar.Dezer dagen is overigens ook nadere informatie boven water gekomen over de grootvader van Denijs van den Bos (1859-1913).Dat was Jan van den Bos die in 1770 in Leiden ter wereld kwam.Deze Jan van den Bos zou in 1852 op 82-jarige leeftijd zijn overleden,zo is nu bekend geworden.

8 november 2019

30 jaar Val van de Berlijnse Muur

Morgen, 9 november 2019, is het precies 30 jaar geleden dat de Berlijnse Muur viel.Nog in 1988 waren wij in het toen nog gedeelde Berlijn met onder meer de Amerikaanse doorgangspost Checkpoint Charlie en de uitkijktorens in het oosten van de stad.Daarvandaan stonden grenswachten je met verrekijkers te beloeren.Het jaar 1989 was een keerpunt in de geschiedenis van Duitsland, Europa en de wereld.Er zat begin 1989 wat te broeien, maar je kon toen nog er de vinger niet opleggen.Toen in mei van dat jaar Hongaren gaten knipten in de prikkeldraadversperringen met het westen, was het hek van de dam.Het was het begin van het einde van het door velen zo gehate Ijzeren Gordijn.De 9e november is in nog meer opzichten een belangrijke, historische dag in Duitsland.Want op 9 november 1938 vond de Reichskristallnacht plaats.Joodse winkels en instellingen werden geplunderd.Het was een imitatie van de pogrom die de Oostenrijkers driekwart jaar eerder in Wenen hielden, zo verwoordde Geert Mak het in zijn boek ‘In Europa’.Op 9 november 1918 tenslotte breekt de revolutie uit in Berlijn.Keizer Wilhelm II maakt zijn aftreden bekend en vlucht naar Nederland.

4 november 2019

Anna Bavelaar- van den Eijkel 110

Vandaag, 4 november 2019, is het 110 jaar geleden dat onze lieve oma Anna Bavelaar-van den Eijkel in Rijnsburg werd geboren.Dat gebeurde op 4 november 1909.In 1929 was ze ziek.Het zal in februari/maart 1929 geweest zijn dat ze de ziekte pleuritis opliep, waarschijnlijk als gevolg van de strenge winter, waarbij temperaturen van -20 graden Celsius geenszins een uitzondering vormden.Anna zal een aantal weken ernstig ziek zijn geweest en zal op advies van de huisarts zeker het bed hebben moeten houden.Bij het ontluiken van de eerste voorjaarsbloemen was ze evenwel nog niet volledig hersteld.Toen de familie Van den Eijkel in het voorjaar van 1929 bezoek kreeg van de bedrijfsleider van de firma Brenninkmeijer bij welk bedrijf vader Nicolaas gewoon was zijn hoeden te kopen, was Anna gedwongen bij het nemen van een foto voor het huis, de verrichtingen buiten vanbuiten stoel voor betraande gade te slaan.Ze zag toen nog erg bleek.

3 november 2019

Sebastián Haffner (1907-1999)

Sebastián Haffner werd in 1907 geboren in Berlijn en opgeleid als jurist. In 1938 emigreerde hij naar Engeland om daar te werken als journalist, onder meer bij The Observer.Haffner heeft in zijn boek ‘Het verhaal van een Duitser 1914-1933’ de opkomst van de nazis in de Republiek van Weimar minutieus beschreven.Hij schrijft dat de Duitsers het allemaal wel hadden kunnen weten, als ze het tenminste hadden willen weten.Haffner schrijft in het boek dat de hyperinflatie van 1923 gepaard gaat met een verval van alle sociale normen.Hij schrijft: ‘We hadden het grote spel van de oorlog achter ons en de schok van de afloop, een uiterst desillusionerende ervaring opgedaan met de revolutie, en moesten nu dagelijks meemaken hoe alle normen verwaterden en anciënniteit en ervaring hun aanzien verloren.’ De NSDAP profiteerde van de desolate economische situatie in 1923.Tussen februari en november 1923 noteerde de partij 35.000 nieuwe leden.Het totale aantal tot de putsch in de Bierhalle groeide naar 55.000.Tot aan het einde van 1922 waren de prijzen in Duitsland geleidelijk aan steeds hoger geworden.In 1923 draaide de mark echter dol.Er was sprake van hyperinflatie.Vanaf 1924 ging het echter steeds beter.Berlijn vormde het centrum van de Roaring Twenties met zijn amusementsindustrie,filmpaleizen en danshallen waar mensen dansen uit Amerika zoals de shimmy en de charleston dansten.Terugkijkend op de periode van Weimar sprak Haffner in 1939 van ‘ een fascinatie met de monstruositeit , die zeldzame betovering en verdoving van de tegenstanders die gewoon niet wisten wat ze met het fascisme aanmoedigen en zich steeds gewilliger overgaven aan de betovering van het weerzinwekkende en de roes vanhet kwaad’.

1 november 2019

1 November 2019

Vandaag is het 1 november 2019.Gisteren kwam Rianne Veenstra, dominee in Almere nog bij me op bezoek.We haalden herinneringen op aan onze kindertijd in de jaren 60.Rianne nam me ook nog mee naar Noordwijkerhout waar ze deze week in een vakantiehuisje zit, erg knus en gezellig.Het was een zeer geslaagde dag.Deze maand staan er ook weer een stel verjaardagen op stapel.Op 19 november is Silvana jarig,Herman 23 november en Janny 29 november.Zelf hoop ik op 25 november 56 jaar te worden.Alle jarigen deze maand alvast een goed begin van een geheel nieuw levensjaar! Van harte gefeliciteerd!

23 oktober 2019

Johannes den Os, overgrootvader van Leny

Johannes den Os (1850-1914) was de overgrootvader van Leny van den Bos-Bavelaar.Hij was slager of vleeschhouwer vanaf het einde van de 19e eeuw, het Fin de siècle, tot aan zijn dood op 20 december 1914.In de oude kranten van erfgoed Leiden komen we de slagersadvertenties tegen uit het begin van de 20e eeuw.Johannes den Os (1850-1914) was getrouwd met Neeltje de la Rie (1849-1917) Neeltje was op 21 februari 1849 om elf uur s avonds in Leiden geboren.Haar vader Abraham de la Rie (1825-1889) is dan sjouwer.Johannes en Neeltje trouwden op 15 september 1869.Op 3 september 1894 verschijnt een advertentie in de krant dat zij op 15 september ‘hunne 25-jarige echtvereeniging’ zullen vieren.Johannes den Os is een vooruitstrevend man.Hij verzamelt antiek, gaat naar venduhuizen om daar in te kopen.Op 12 januari 1912 maakt hij in de krant bekend dat hij met behulp van zijn zoon zal trachten zijn zaak uit te breiden.Zijn zoon Abram is paardenslager.

17 oktober 2019

Betty en Mikkie jarig

Op dinsdag 22 oktober aanstaande zijn Betty en Mikkie jarig.We feliciteren de beiden nu al met hun verjaardag en wensen hen nog heel veel jaren in een goede gezondheid! Ook Fer, Amanda en John en de rest van de familie van harte proficiat met dit heuglijke feit.Maak er een mooie dag van en voor Betty een mooi feest de 26e!

14 oktober 2019

Jansje van den Bos-Schaft 100

Dit jaar 2019 is een kroonjaar voor velen binnen onze familie.Zo werd Gerard 60,worden Betty en Mikkie 70 en 10,zou Leny 75 zijn geworden en was het 5 januari 100 jaar geleden dat Jansje van den Bos-Schaft werd geboren.De laatste vertelde in 1989 het volgende:’De allereerste fil die ik gezien heb was een stomme film:Singing in the rain.Ik was elf of twaalf jaar.Het was rond 1930.Ik meen in de Luxor.Het waren geen bekende acteurs en de toegang was 15 cent.Er werd piano bijgespeeld. - En over haar vader sprak ze als volgt: ‘Mijn vader werkte veel in Den Haag en Wassenaar. Vlak na de oorlog werkte hij aan een kerk in Zeeland.Hij had veel bazen zoals Van Maerle in Katwijk en Groenewegen, een Leidse aannemer.’

9 oktober 2019

30 januari 1933-Adolf Hitler aan de macht

Botsingen tussen radicale groepen kwamen veelvuldig voor in de Republiek van Weimar, vooral tijdens de vroegste jaren.Vanaf 1928 nam het aantal confrontaties opnieuw toe.Daarom probeerde Berlijn in de winter van 1928/29 een verbod op politieke demonstraties op te leggen, maar dit verbod werd genegeerd.Toen Suzanna van den Bos-van Royen, de grootmoeder van Denijs van den Bos (1918-1988), op 29 september 1932 op bijna 73-jarige leeftijd na een lang ziekbed overleed, pakten zich reeds donkere wolken boven Duitsland, Europa en de wereld samen.Toch was het eind 1932 niet meer vanzelfsprekend dat Hitler aan de macht zou komen.Er waren geluiden dat zijn tijd voorbij en verkeken was eind 1932.De NSDAP was over haar hoogtepunt heen en bij de Rijksdagverkiezingen op 6 november 1932 bleef de NSDAP wel de grootste partij,maar verloor ze flink.De partij ging van 230 naar 196 zetels.Toch kon Hitler op 30 januari 1933, een zeer koude dag, aan de macht komen.Het systeem van Weimar had gewoonweg gefaald.Midden februari 1933 schreef schrijver en journalist Joseph Roth aan zijn vriend Stefan Zweig: Het is gelukt de barbarij aan de macht te brengen.Maakt u zich geen illusies.De hel heerst.Op 5 maart 1933 haalt de NSDAP 43,9 procent van de stemmen bij de verkiezingen, het beste resultaat ooit voor de nazis,maar het is niet de absolute meerderheid.

4 oktober 2019

Oorlogsdreiging-een bezeten wereld

Na de Leidse 3 Oktoberfeesten deze week- het was deze week 445 jaar geleden dat Leiden ontzet werd- was er vanavond weer een aflevering van Een bezeten wereld-Nederland tussen de oorlogen op televisie.Het was de laatste aflevering van de serie en heette Oorlogsdreiging.In de loop van de jaren dertig nam de oorlogsdreiging snel toe.Nederland bleef een neutraliteitspolitiek voeren in de jaren dertig onder Colijn, maar bewapent wel vanaf 1936.Het is leven tussen hoop en vrees.Men hoopt weer buiten oorlog te kunnen blijven, maar op 10 mei 1940 blijkt die hoop ongegrond.

1 oktober 2019

Een historische maand

Vandaag schrijven we 1 oktober 2019, de maand waarin Betty een mijlpaal bereikt.Ze wordt 70 jaar.Ook Mikkie is jarig deze maand.Zij wordt alweer 10 jaar.Een alleszins gedenkwaardige maand wacht ons dus.We wensen de beiden nu al een heel goed begin van een nieuw levensjaar en wensen met name Betty veel gezondheid en sterkte voor de toekomst!

24 september 2019

Len 18 jaar

Aanstaande vrijdag 27 september 2019 is Len jarig.Hij wordt dan 18 jaar.We feliciteren Len en wensen hem een lang en gelukkig leven Ook Herman, Colette, Mike en Lev gefeliciteerd met dit heugelijke feit!De overige leden van de familie feliciteren wij eveneens. Hiep, hiep, hoera voor de jarige!

21 september 2019

Bezoek aan Berlijn-juli 1988

In juli 1988 bezochten we Berlijn dat toen nog gedeeld was.Op maandag 25 juli 1988 schreef ik het volgende in mijn dagboek: ‘Nu ging het per auto naar het Rijksdaggebouw en vervolgens naar het Olympisch stadion, bekend en berucht van de Spelen van 1936.Er lagen twee herdershonden voor de ingang.We gingen naar het stadion.John en Pa liepen in de rondte, ma en ik bleven even wachten.Berlijn is een heel imposante stad.Het stadion van Hitler is bijzonder indrukwekkend, maar het is alsof het iets afloopt.Ma zei een beetje draaierig te worden als ze naar beneden kijkt.Morgen, dinsdag 26 juli 1988 zullen we wellicht Oost-Berlijn bezoeken.

18 september 2019

Trouwdag Janny en Ed-20 september 1973

Op 20 september is het precies 46 jaar geleden dat Janny en Ed in het huwelijksbootje stapten.Op 20 september 1973,kort voor de oliecrisis van 1973,trouwden zij op het Leidse stadhuis.De receptie en het diner werden gegeven in restaurant ‘Nieuw Minerva’ die middag en avond.Restaurant ‘Nieuw Minerva’ was eigendom van Engelbertha Favier.Zij opende later ook de ‘Engelbertha Hoeve’ aan de Hoge Morsweg in Leiden.We feliciteren Janny en Ed met hun huwelijksdag en wensen hen nog heel veel jaren samen.Lang leve het bruidspaar!

15 september 2019

Brunch ter ere van de zestigste verjaardag van Gerard

Vanmiddag was de brunch die Gerard organiseerde ter ere van zijn zestigste verjaardag in park Cronesteyn in Leiden.Om kwart voor een werd ik door John en Amanda opgehaald.Omdat we eerst geen parkeerplek konden vinden, waren we pas om half twee vanmiddag in de tuin van het theehuis De tuin van de smid in park Cronesteyn.Daar troffen we om kwart voor twee Gerard, Trudy, Monique, Colette, Cindy, Herman en Lev.We hebben gezellig met elkaar gesproken en eerst iets gedronken waaronder cola en koffie.In d etuis van de smid waren verschillende diersoorten te bewonderen, waaronder varkens en pluimvee.Ook waren er kunstwerken te zien.Er liepen onder meer hanen buiten bij de tafels op het terras van het theehuis waar wij zaten.Er werden onder meer wietburgers besteld, zelf had ik een tosti met mozzarella, tomaat en pesto.Toe hadden we ijs.Het was een zeer geslaagd samenzijn en we willen Trudy en Gerard van harte bedanken voor deze brunch ter ere van de zestigste verjaardag van Gerard.Voor Gerard hebben we met zijn allen nog gezongen.Om half vijf namen we afscheid van elkaar en om vijf uur was ik weer thuis.Nogmaals zeer bedankt voor de gezellige middag en gefeliciteerd Gerard met het bereiken van je kroonjaar dit jaar! Hiep, hiep, hoera!

12 september 2019

Het interbellum

Op vrijdag 13 september wordt de derde aflevering van ‘Een bezeten wereld.Nederland tussen de oorlogen’ uitgezonden.Nederland tijdens het interbellum.Begin jaren 80 was er op de radio een programma over de as Amsterdam-Berlijn tijdens het interbellum.Voor de oorlog was Nederland met name in cultureel opzicht nog sterk op Duitsland georiënteerd.Er werden Duitse boeken gelezen, Duitse grammofoonplaten gedraaid, Duitse films gekeken.In Duitsland beleefde men ten tijde van de Republiek van Weimar nog een liberale tijd.De omslag kwam na ‘Zwarte donderdag’, 24 oktober 1929, toen de beurs van Wall Street instortte.Voor Duitsland was de klap fataal, zoals Geert Mak in zijn in 2004 verschenen bestseller ‘In Europa’ schreef. Het herstel van Duitsland was grotendeels gefinancierd door Amerika.Het Dawesplan voorzag in het rondpompen van geld.Duitsland betaalde aan Engeland en Frankrijk, deze landen betaalden daarna aan Amerika hun oorlogsschulden af en Amerika leende dat geld weer aan Duitsland.Na 1929 hield Amerika alles voor zichzelf.Daarmee sloeg ook in Duitsland de crisis hard toe vanaf 1930.Bij de verkiezingen van 1930 in Duitsland behaalde de NSDAP al 107 zetels, tegen 12 in 1928.De werkloosheid liep razendsnel op.

7 september 2019

Vervolg ‘In Europa’ van Geert Mak

Schrijver, journalist en historicus Geert Mak heeft een vervolg geschreven op zijn bestseller ‘In Europa’. Het vervolgdeel heet ‘Grote verwachtingen’ en verschijnt op 5 november.Het eerste deel ging over de 20e eeuwse Europese geschiedenis.Het vervolg behandelt de eerste 20 jaar van de 21e eeuw waarin wij nu leven.Onder meer de kredietcrisis, de eurocrisis en de migratiecrisis komen daarin aan bod.Verder de opkomst van de populistische partijen als reactie op de migratiecrisis.Een echte aanrader dus dit vervolg op ‘In Europa’.Mogelijk komt er ook weer een televisieserie bij dit project.

4 september 2019

Johannes Bavelaar 120

Vandaag, 4 september 2019 is het 120 jaar geleden dat onze grootvader Johannes Bavelaar aan het Leidse Levendaal werd geboren.Dat gebeurde op 4 september 1899.Op woensdag 17 oktober 1979 zijn we met hem naar de Lakenhal geweest.We hebben toen ook de zogeheten Bavelaartjes, historische kijkkastjes, bekeken.Ook hebben we ‘Het laatste oordeel’ van Lucas van Leyden gezien.Dit schilderij werd in opdracht van de familie Van Swieten geschilderd.De suppoost zei dat dit schilderij een heleboel verschillende voorstellingen suggereerde.De Bavelaartjes bevonden zich op de historische afdeling.Bij het weggaan hebben we nog vier kaarten gekocht.Johannes Bavelaar overleed op 14 september 1984 op 85-jarige leeftijd.

1 september 2019

De Tweede Wereldoorlog

Vandaag is het precies 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog begon.Op 1 september 1939 was de invasie van Polen door Duitse troepen.Binnen enkele weken was het Poolse leger verslagen.De Russen hadden in augustus 1939 een non-agressiepact met de Duitsers afgesproken en bezetten het oostelijk deel van Polen tot aan de Curzonlijn.Frankrijk en Engeland hadden Duitsland de oorlog verklaard maar konden en durfden nog weinig te doen.Gedurende de winter 1939-1940 was de Duitse Blitzkrieg een Sitzkrieg geworden.

27 augustus 2019

Huwelijksdag Aad en Leny

Op 29 augustus is het 56 jaar geleden dat Aad en Leny met elkaar trouwden.s Ochtends zetten ze hun handtekening onder de huwelijksakte in het Leidse stadhuis.s Middags werd hun huwelijk kerkelijk ingezegend en de receptie en het diner werden later die dag in Het Karrewiel aan de Steenstraat gehouden.’Ik was er jong bij met trouwen, maar we moesten ook jong weer van elkaar afscheid nemen’, zei Aad bij het overlijden van zijn vrouw Leny in 1997. De huwelijksdag was op 29 augustus 1963.

21 augustus 2019

Een bezeten wereld.Nederland tussen de oorlogen

Op vrijdag 30 augustus begint op de Nederlandse televisie een serie over het intrbellum in Nederland. Een bezeten wereld, Nederland tussen de oorlogen.Nederland was een conservatief land in de jaren 1918-1940.Veel gezinnen kenden nog armoede.De crisis van 1929 sneed diep in.In 1918 was het evenredige kiesstelsel ingevoerd.In de hele genoemde periode is het nieten kabinet gelukt de volle vier jaar vol te maken.Nederland veranderde aanzienlijk van uiterlijk in deze jaren.Ook waren er culturele veranderingen zoals de komst van de radio, de bioscoop, dancings, theaters met populaire artiesten en niet te vergeten het voetbalstadion.Nederland werd moderner.

14 augustus 2019

Anton en Karel

Vandaag, 14 augustus 2019 is het precies 9 jaar geleden dat Anton Hoogervorst is overleden.Hij overleed op 70-jarige leeftijd op 14 augustus 2010.Stamvader van de familie Hoogervorst is Cornelis Hogervorst die rond 1530 werd geboren.In ca.1560 werd te Rijnsburg dakdekkers Pieter Cornelisz. Hogervorst geboren.Hij trouwde met Yda Cornelisse..Zij kregen een zoon Cornelis Pietersz. Hogervorst.Vandaag staan we stil bij het overlijden van Anton en dat van Karel afgelopen maandag.Els en Chris wensen we veel sterkte in deze voor hun zo moeilijke tijd.Ook de rest van de familie gecondoleerd met dit verlies!

8 augustus 2019

Edward Woertman 74

Aanstaande dinsdag 13 augustus 2019 wordt Ed 74 jaar.Hij werd geboren op 13 augustus 1945.We feliciteren Ed nu al met zijn verjaardag en wensen hem samen met Janny veel geluk en gezondheid voor de toekomst! Ook de andere familieleden van harte proficiat! Onderzoek heeft uitgewezen dat de familie Woertman oorspronkelijk uit Hollum op Ameland kwam.Sleutelfiguur is Ypkjen Woertman die de naam Woertman aan haar nageslacht gaf.Zij werd in 1828 in Amsterdam geboren.Haar vader was de zeeman Jan Gerritsz. Woertman.hIj was in 1790 geboren.Haar moeder was Gerritje KLazes.De moeder van Gerritje heette ook Ypkjen.

5 augustus 2019

Trouwdag Janny en Nijs

Het is vandaag 77 jaar geleden dat Janny en Nijs in het Leidse stadhuis in het huwelijk traden.Het was 5 augustus 1942, middenin de bezettingstijd.Een dag later, op 6 augustus 1942 zou koningin Wilhelmina het Amerikaanse Congres toespreken.Zij verbleef in de zomer van 1942 in Amerika en Canada.Op 20 juli 1942 waren Nijs van den Bos en Jansje Schaft in ondertrouw gegaan.In de ochtend van 5 augustus 1942 zetten zowel Nijs als Jansje hun handtekening onder de huwelijksakte waarin onder meer stond te lezen dat Nijs lasser was.Henk Laman en Dolf van Meurs waren getuigen.

1 augustus 2019

Een nieuwe maand

De maand augustus 2019 is begonnen.De maand waarin het 77 jaar geleden is dat Janny en Nijs van den Bos in het huwelijk traden.Dat gebeurde op 5 augustus 1942.Op 13 augustus is dan Ed jarig.Hij wordt dan 74 jaar.We wensen hem nu al een goed begin van een nieuw levensjaar.Op 14 augustus is het al weer 9 jaar geleden dat Anton Hoogervorst van ons heenging en tenslotte is het dan op 29 augustus al weer 56 jaar geleden dat Aad en Leny in het huwelijksbootje stapten.Een alleszins gedenkwaardige augustusmaand staat ons dus te wachten

23 juli 2019

Gerard 60 jaar!

Aanstaande vrijdag wordt Gerard 60 jaar.Een mijlpaal in zijn leven.Gerard werd op 26 juli 1959 geboren.Hij was bijna 10 jaar toen vijftig jaar geleden de maanlandingen plaatsvond en 30 jaar toen de Berlijnse Muur in 1989 viel.Het was in de tijd dat hij in contact kwam met Trudy.Gerard is al weer ruim 30 jaar in onze familie opgenomen.We feliciteren Gerard van harte met zijn verjaardag en wensen hem veel geluk en gezondheid voor de toekomst en nog vele jaren samen met Trudy! Fijne verjaardag en het allerbeste! Ook Trudy en de rest van de familie van harte gelukgewenst!

17 juli 2019

Het scheppingsverhaal en de big bang

Het bijbelse scheppingsverhaal werd in de 6e eeuw v. Chr., inde tijd van de Babylonische ballingschap, opgetekend.We moeten het bijbelse scheppingsverhaal niet al te letterlijk nemen.Het was de Belgische priester Georges Lemaitre, een jezuietenpater die astronomie en kosmologie studeerde, die in de jaren 20 van de 20e eeuw met de Big Bang theorie kwam.Einstein was daar eerst nog kritisch over, maar later erkende hij dat de pater het wel bij het juiste eind moest hebben.Het heelal is 14 miljard jaar geleden uit een oerknal ontstaan.De aarde is 4,6 miljard jaar geleden ontstaan.4 miljoen jaar geleden liepen er voor het eerst mensachtigen op aarde rond en de mens ontstond rond 2 miljoen jaar geleden.Homo sapiens dan weer is 120.000 jaar oud.

10 juli 2019

Yela 7 jaar

Aanstaande vrijdag is Yela jarig.Ze wordt dan 7 jaar.We feliciteren de dochter van Silvana met haar verjaardag en wensen haar een lang en gelukkig leven.Verder wensen we haar veel succes op school.Ook Silvana en de rest van de familie van harte gelukgewenst!

6 juli 2019

Anna en Jan Bavelaar 75 jaar geleden getrouwd

Vandaag is het precies 75 jaar geleden dat Anna en Jan Bavelaar, de ouders van Leny, in het huwelijk traden. In de middag van de 6e juli 1944 is het huwelijk in het Houten Kerkje aan de Voorhouterweg kerkelijk ingezegend door ds Post, waarna men richting De Vink/Voorschoten is gereden.Hier werd een consumptie gebruikt.Het was een groot feest die dag en Anna,s broer Willem speelde harmonica.Jan Bavelaar, Anna,s echtgenoot, had bovendien een hem bekende pianist gevraagd te komen spelen in de gelegenheid aan de Vink.Tal van vrienden en kennissen waren op de receptie gekomen. Dit allemaal 75 jaar geleden.Op 22 december is het 75 jaar geleden dat hun dochter Leny ter wereld kwam.

1 juli 2019

De Oudheid

De periode vanaf de uitvinding van het schrift rond 3300 v. Chr.tot aan het jaar 500 n. Chr.noemen we de Oudheid.De Klassieke Oudheid noemen we de periode vanaf ca. 750 v. Chr.tot 500 n. Chr. Het gaat dan met name over de Romeinse en Griekse beschaving.Wie waren onze voorouders in deze periode? Waren het Franken en zo ja, is er meer over de Franken bekend in dit tijdvak? De Franken waren Germanen.Ze leefden in Duitsland, langs de Rijn en de IJssel.In 260 n. Chr. Was er een Frankische doorbraak langs de Rijn. Toen trokken ze het Romeinse rijk binnen.

28 juni 2019

SUUS IS GESLAAGD!!!

Vanochtend bereikte ons het fantastische nieuws dat Suus is geslaagd voor haar eindexamen en dat ze haar schooldiploma heeft gehaald.We feliciteren Suus van harte met het behaalde resultaat en wensen haar veel succes met haar vervolgopleiding.Het is een knappe prestatie, Suus! Ook de familie van harte gelukgewenst!

17 juni 2019

Fer 74

Aanstaande donderdag 20 juni 2019 viert Fer zijn 74e verjaardag.Hij werd op 20 juni 1945 geboren.We feliciteren hem met zijn verjaardag, wensen hem een fijne dag en gezondheid en geluk in het nieuwe levensjaar en in de toekomst.Van harte gefeliciteerd, Fer en ook de rest van de familie, in het bijzonder Betty, gelukgewenst! Hiep, hiep, hoera!

12 juni 2019

Colette jarig

Zaterdag 15 juni aanstaande is Colette jarig.Ze viert dan haar 49e verjaardag.We wensen haar nu al geluk met haar verjaardag, feliciteren haar en wensen haar een fijne dag.Veel geluk en gezondheid in het nieuwe levensjaar en alle goeds voor de toekomst,Colette! Ook de rest van de familie gefeliciteerd! Hiep,hiep, hoera!

11 juni 2019

Anna Bavelaar 40 jaar van ons heen

Vandaag is het 11 juni 2019, de veertigste sterfdag van onze grootmoeder Anna Bavelaar-van den Eijkel.Ze mocht slechts 69 jaar worden en overleed vandaag precies 40 jaar geleden op 11 juni 1979.Nog op 3 juni 1979 sprak ze over het feit dat ze haar 70e verjaardag waarschijnlijk niet zou halen.Dat is nog ver weg, had ze in een gesprek laten doorschemeren.Zelf had ik haar gezegd dat het nog maar vijf maanden zou duren, maar ze had hier toch negatief op gereageerd.Haar verjaardag op 4 november 1979 haalde ze echter niet.

9 juni 2019

De middeleeuwen (500-1500)

De periode van ongeveer 500 tot 1500 in de geschiedenis noemen we de middeleeuwen.Het was de periode tussen de val van het westromeinse rijk en het aanbreken van de nieuwe tijd, dat we meestal laten aanvangen met de ontdekking door Columbus van Amerika of de uitvinding van de boekdrukkunst rond 1450.Niet toevallig is het dat het begin van de Reformatie door Luther in 1517 ook in deze tijd valt.Nieuwe horizonten lagen open, nieuwe werelden werden ontdekt en ontsloten.De middeleeuwen die aan deze tijd voorafgingen worden vaak als donkere of duistere middeleeuwen aangeduid, een periode tussen de culturele bloeiperiode van de klassieke oudheid en de Renaissance waar het licht van de oudheid opnieuw doorbrak.Recentelijk vat de opvatting post dat het zo zwart-wit niet ligt.Overgangen verliepen geleidelijk en de middeleeuwen waren kleurrijker dan we wel eens denken.Wat weten we van onze familie in de middeleeuwen? Waar leefden ze, wat deden ze? Dat blijft grotendeels in nevelen gehuld.Doornik zou een centrale woonplaats geweest kunnen zijn.Onze voorouder Nicholes de le Roke woonde en werkte er in ieder geval in het begin van de 13e eeuw, de tijd van Franciscus van Assisi en Thomas van Aquino.Maar leefde de familie Bourdeauduis of Bourdeauducq daar ook? Met enige waarschijnlijkheid zouden we dat kunnen stellen.In de 4e eeuw was er al christelijke aanwezigheid in Doornik.Van ca 432 tot 486 was de stad de hoofdplaats van de Salische Franken.Van 1187 tot 1521 was het een Frans kroondomein.Toen voegde Karel V haar bij de Nederlanden.Het bisdom Doornik ontstond in de 5e eeuw toen Chlodovech I de zetel van zijn rijk naar Parijs verplaatste.

5 juni 2019

6 juni 2019,75 jaar D-day

Morgen is het 75 jaar geleden dat Decision Day, D-Day plaatsvond.De landing in Normandië door de geallieerden verliep succesvol.Het werd het begin van het einde van de Tweede Wereldoorlog.Op 6 juni 1944 was toevallig ook Arie Schaft jarig, het was zijn 51e verjaardag.In de nacht van 5 op 6 juni 1944 voeren bijna 7000 geallieerde schepen van de Britse kust naar Normandië.Er waren 132000 landingstroepen aan boord.In de ochtend van 6 juni bracht om 10 uur president Roosevelt het Amerikaanse volk op de hoogte van de invasie en om twaalf uur hield Churchill een rede in het Britse Lagerhuis over de geallieerde invasie.(Bron:De oorlogskranten, invasie in Normandië)

1 juni 2019

Een nieuwe maand

Vandaag is het 1 juni 2019,het begin van een nieuwe maand.Het is de maand waarin het 40 jaar geleden is dat onze grootmoeder Anna Bavelaar-van den Eijkel van ons heenging.Dat gebeurde op 11 juni 1979,op een maandagmiddag.Op 15 juni is dan de 49e verjaardag van Colette en op 20 juni wordt Fer 74 jaar.We wensen de beiden reeds nu een gelukkig en gezond nieuw levensjaar.Nog vele jaren gewenst!

24 mei 2019

De Renaissance (1350-1600)

De periode van de Renaissance in de geschiedenis is ruwweg de periode tussen 1350 en 1600.Het is tevens de periode van waaruit wij eerste vermeldingen uit onze familiegeschiedenis bezitten.Er is een vermelding van een Jehenne Bourdeauduis uit 1449,een Pierart uit 1462 en 1469 en een Haquinet Bourdeauduis uit 1486.Het was een bloeiperiode van kunsten en wetenschappen, geïnspireerd op de klassieke oudheid.De klassieken werden herontdekt.Het humanisme vierde hoogtij.Kunstenaars als Michelangelo, Da Vinci en Rafaël lieten een glorieuze kunst zien.Florence was een van de kunstcentra in Italië.De familie De Medici stimuleerde kunstenaars als Da Vinci.Deze familie was een grote geldschieter voor het kunstleven in de stad.Tussen 1506 en 1509 reisde de humnanist Erasmus door Italië.Hij deed toen onder meer ook Rome aan dat door paus Julius II werd getransformeerd tot glorieus kerkelijk machtscentrum.De nieuwe Sint Pieter werd gebouwd waaraan Bramante, Michelangelo en Rafaël werkten.In 1980 bezocht ikzelf de Sint Pieter en aanschouwde ik de fantastische schilderingen van Michelangelo in de Sixtijnse kapel.

17 mei 2019

Trouwdag Betty en Fer

Op maandag 20 mei is het alweer 43 jaar geleden dat Betty en Fer in het huwelijk traden.Dat gebeurde op 20 mei 1976.Het was een vrij zorgeloze tijd,al waren er ook toen al kapingen en gijzelingen.De bruiloft van Betty en Fer werd gegeven in restaurant ‘In den vergulden Turk’ in Leiden.Het hoofdgerecht bestond uit Hollandse biefstuk met diverse aardappelen en groenten.Betty en Fer, van harte gelukgewenst met jullie huwelijk! Lang leve het bruidspaar!

15 mei 2019

Arie van den Bos 74

Vandaag is het 74 jaar geleden dat Arie van den Bos werd geboren.Op 2 september 1998 had ik een gesprek met hem over zijn leven.Hij sprak toen ook over het overlijden van zijn grootmoeder: oma Schaft.Hij zei onder meer:’ Oma Schaft is nog geopereerd.Die had iets aan haar slokdarm.Ze kon niet meer goed slikken.Dat is een lijdensweg geweest.Dat heeft wel een week of zes geduurd.Ze is gestorven vanwege het feit dat ze geen voedsel meer tot zich kon nemen.Ze is eigenlijk een beetje de hongerdood gestorven.Ik ben erbij geweest toen ze overleed.Op 4 september 1973 ben ik er ook al naartoe gegaan die avond.Er kwam een telefoontje van tante Rie of mijn moeder.Ze is op 6 september 1973 overleden.De crematie was op maandag 10 september 1973.’

11 mei 2019

Jansje van den Bos over de geboorte van haar zoon

Op 9 mei was het 12 jaar geleden dat Jansje van den Bos-Schaft van ons heenging.Op 15 mei is het 74 jaar geleden dat haar zoon Arie van den Bos ter wereld kwam.Op vrijdag 28 april 1995 sprak Jansje de volgende woorden over de meimaand 1945: Opa heeft geloof ik een keer gebeld naar een collega van hem.Hij had toen contact gezocht met mevrouw Van Houten, want haar man was ook weg.Die vrouw kwam persoonlijk naar me toe.Ze had via via van Nijs gehoord en die vroeg naar mij.Toen was net je vader geboren.Dat weet ik nog wel.Toen was ik al thuis hoor, tenminste in de Bronckhorststraat.Op 25 mei 1945 kwam ik thuis.Ik had een wieg gekregen van een buurvrouw, een hele grote ouderwetse.Dat ding stond op dat zoldertje.Daar lag je vader in.Met een aapjeskoetsier ben ik naar huis gegaan.Er was verder geen vervoer.’

6 mei 2019

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Op 2 mei was het precies 500 jaar geleden dat de grote kunstenaar, schilder, ingenieur, architect en wetenschapper Leonardo da Vinci in Frankrijk overleed.Hij werd in 1452 geboren in het Italiaanse Vinci.Hij was een vernieuwer in alle opzichten en zeer individualistisch.Een man die zijn tijd ver vooruit was.Het jaar 2019 is het Leonardo jaar.Leonardo da Vinci was een Renaissance mens.Hij nam de bomen en vogels waar, wilde rivieren verleggen, hij wilde vliegen.Da Vinci schilderde de Mona Lisa en Het laatste Avondmaal, verder de Christusafbeelding Salvator Mundi dat ook aan hem wordt toegeschreven.Het ging in 2017 voor 450 miljoen dollar van de hand.Van 1470 tot 1477 was Leonardo in Florence leerling van de kunstenaar Verrochhio.Van ca1482 tot 1499 verbleef hij in Milaan.Van 1495 tot 1498 schilderde hij aan Het laatste Avondmaal en in 1500 keerde hij naar Florence terug.Tussen 1503 en 1506 ontstond de Mona Lisa.Tussen 1513 en 1516 verbleef hij in Rome en in 1516 verhuisde hij naar Frankrijk waar hij in 1519 tenslotte overleed

1 mei 2019

Een nieuwe maand

Vandaag is het 1 mei 2019,het begin van een nieuwe maand.Spoedig is het 4 en 5 mei 2019,dodenherdenking en Bevrijdingsdag.Op 6 juni is het 75 jaar geleden dat D-day plaatsvond.Het was de dag waarop Arie Schaft tevens jarig was en 51 jaar werd.Op 9 mei is het alweer 12 jaar geleden dat Jansje van den Bos-Schaft van ons heenging en op 15 mei is het 74 jaar geleden dat Arie van den Bos ter wereld kwam.Op 20 mei tenslotte zijn Betty en Fer alweer 43 jaar getrouwd.

24 april 2019

Oorlogsherinneringen

Op 4 en 5 mei staat de bezettingstijd in Nederland weer centraal.Onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder Jansje van den Bos-Schaft (1919-2007) sprak op 7 mei 1987,bijna exact 20 jaar voor haar overlijden de volgende woorden over de bezettingstijd:
‘We gingen nog wel eens naar de bioscoop een enkel keertje.Toen kwam Hitler met Mussolini in het bioscoopjournaal.De Wochenschau.Ik zeg, lazerde hij nu maar naar beneden.Zit er een knul naast me, die zegt:Zoudt u zich even in kunnen houden, anders zal ik u eens ergens brengen waar u niet graag wil zijn.Ja dan ben je driftig.Wat had ik een haat tegen die lui.Er was geloof ik een film met Zarah Leander.Engelse of Amerikaanse films werden niet meer gedraaid.De eerste film die we na de bevrijding zagen was Het zit in de lucht met George Formby.Een lachfilm mt die ukelele.Wat heb ik genoten toen!’

18 april 2019

Brigitte jarig

Op eerste paasdag is Brigitte jarig.We feliciteren haar nu al met haar verjaardag en wensen haar een fijne zondag.Van harte gefeliciteerd en veel geluk en gezondheid voor de toekomst.Ook de rest van de familie gelukgewenst!

12 april 2019

Johann Sebastián Bach (1685-1750)

Vorig jaar maart was een deel van het Duitse weekblad Die Zeit gewijd aan de componist Johann Sebastián Bach (1685-1750).Geen componist was belangrijker dan Bach.Zelfs voor mensen die niet in God geloven gaat plotseling de hemel open.We naderen de stille week, de week voor Pasen.Bachs muziek zit vol leed en lijden.De beide Passies van Bach, de Mattheus- en de Johannes Passion hebben het menselijke leed in het aangezicht van God tot onderwerp.De Mattheus Passion werd in 1727 voor de eerste keer uitgevoerd.Tot aan zijn dood bleef Bach actief.Hij speelde,onderwees en componeerde.In 1685 kwam hij in Eisenach ter wereld.Op zijn tiende was hij al wees.De familie Bach was een familie van musici.Op zijn achttiende was hij organist.Hij maakte orgelmuziek voor de hertog van Weimar In Kothen was hij dirigent en later werd hij cantor in Leipzig.In de jaren na zijn dood in 1750 raakte hij in vergetelheid, maar na 1850 werd zijn muziek herontdekt.

6 april 2019

Sir Winston Churchill (1874-1965)

Kort geleden is een meer dan lezenswaardige biografie over Sir Winston Churchill van de hand van Andrew Roberts verschenen.Deze biografie is nu uit het Engels in het Nederlands vertaald.Een passage in de biografie heb ik meteen opgezocht.Het betreft het ongeluk dat de latere Britse oorlogsleider in december 1931 in New York overkwam.Churchill logeerde toen in het Waldorf-Astoria hotel, het hotel in New York waar John en ik in september 2013 ook verbleven.In het boek staat het als volgt beschreven:Na een diner in het hotel, waar hij logeerde, het Waldorf-Astoria, op de hoek van Park Avenue en 49th Street, nam Churchill op zondagavond 13 december 1931 een taxi richting uptown om de ruim 3 km te overbruggen naar het huis van Bernard Baruchs op 1055 Fifth Avenue.Onderweg beseft hij dat hij het adres niet wist, waar hij in 1929 gelogeerd had en hij rekent erop dat hij het gebouw zou herkennen.In die tijd was er op Fifth Avenue nog tweerichtingsverkeer.Churchill begon de straat over te steken, maar halverwege ontschoot hem een ogenblik dat hij niet in Engeland was en keek hij naar links in plaats van rechts, waarna hij gegrepen werd door een auto die in noordelijke richting reed.

Susanna Dieuwertje 16

Op 8 april is onze Susanna Dieuwertje jarig.Ze wordt dan al weer 16 jaar.We feliciteren Suus met haar verjaardag en wensen haar veel succes op school.Ook de rest van de familie gelukgewenst met de verjaardag van Suus.Een fijne dag gewenst en alle goeds voor de toekomst, Suus! Gezondheid en geluk!

1 april 2019

John 48

Vandaag,1 april 2019, is Johannes Johnny van den Bos 48 jaar geworden.We feliciteren hem met zijn verjaardag en wensen hem nog heel veel jaren van gezondheid en geluk! Een beetje hebben we de verjaardag van John gisteren al gevierd,maar ook vandaag wensen wij de jarige een fijne dag.Van harte, John en ook de rest van de familie gelukgewenst! Op naar de toekomst en op naar de 50!

29 maart 2019

De jaren 30

Op de vraag of we de jaren 30 herbeleven moet het antwoord kort zijn.De geschiedenis herhaalt zich nooit in dezelfde vorm.Thierry Baudet flirt wel met het fascistoïde gedachtegoed uit de jaren 20 en 30, maar hij is zeker geen fascist, eerder een romantisch nationalist en rechts conservatief.Extreem linkse sympathisanten zien graag een fascist in hem.Fascisten verheerlijken geweld en hebben een sterk militaristische inslag.Forum voor democratie staat daar mijlenver vanaf.Vandaag neem ik u mee naar de eigenlijke jaren 30 en Denijs van den Bos.Na zijn opleiding aan de ambachtsschool aan de Leidse Haagweg had pater familias Denijs van den Bos verschillende baantjes.Het waren de jaren 30,de jaren van Colijn.Nederland maakte een periode van grote economische neergang door, de jaren van de economische depressie.Toch wist vader Nijs af en toe werk te vinden.Zo ook in februari 1935, toen hij als bankwerker in Voorschoten werk vond.In een bewaard gebleven brief van 12 oktober 1936 staat te lezen dat Denijs van den Bos van 28 februari 1935 tot 19 september 1936 bij de gebroeders Gevers Leuven in dienst is geweest als meubelfournituren en gespenmaker.Zijn werk heeft hij gedurende deze tijd tot hun volle tevredenheid verricht,zo staat te lezen.

23 maart 2019

Denijs en Tim Daniël Johannes van den Bos

We staan aan de vooravond van twee belangrijke data voor onze familie.Want op 26 maart is de sterfdag van Denijs van den Bos(1918-1988), een dag later is de geboortedag van diens achterkleinzoon Tim Daniël Johannes van den Bos.Een leven eindigde en een nieuw leven begon.Tim wordt 14 jaar woensdag.We wensen hem alvast een fijne verjaardag en wensen Tim ook veel succes op school.Op het leven van de pater familias Denijs van den Bos zien wij met dankbaarheid terug.Het was een welbesteed leven met veel zorg voor zijn vrouw en kinderen.Met voldoening zien wij terug op het verleden, met enig vertrouwen zien wij uit naar de toekomst, een toekomst die soms wat ongewis is, maar waarin de mensheid nog altijd in de gelegenheid is de juiste keuzes te maken.Laten we daar dan ook op vertrouwen.

17 maart 2019

Enorme klappen deze week

We beleefden een trieste week deze week.Het begon al afgelopen maandagnacht toen onze oud buurman Ruud van Elewout overleed.Afgelopen donderdagavond was de condoleance en vrijdagmiddag was de uitvaart.We wensen de familie Van Elewout sterkte in deze voor hen zo zware tijd.We herinneren ons Ruud als een goede, lieve man.Of dit nog niet genoeg was, bereikte mij vanochtend het bericht dat de moeder van Amanda, de schoonmoeder van John, gisteravond om half twaalf is overleden.Diep droevig dat ook zij er nu niet meer is.De moeder van Amanda was een lieve vrouw die op een geheel eigen wijze met haar ziekte omging.We wensen de familie Dongelmans, Hennie, Amanda, John, Marcel en de kleinkinderen alle sterkte toe en de kracht om dit enorme verlies te dragen.

11 maart 2019

Denijs van den Bos 101

Morgen, 12 maart 2019 is het 101 jaar geleden dat de pater familias werd geboren.We denken aan onze zo beste vader, schoonvader en opa en overgrootvader terug.Hij was een zeer zorgzame man die een liefhebbende echtgenoot was voor zijn vrouw.In de jaren veertig, vijftig en zestig zorgde hij voor zijn gezin.In de jaren zestig en zeventig vlogen zijn kinderen uit.Daarnaast vervulde hij zijn rol als grootvader voorbeeldig.We missen hem nog altijd om zijn raad en adviezen.Rust zacht Nijs van den Bos!

8 maart 2019

Cindy 45

Cindy beleeft dit jaar een kroonjaar.Maandag is ze jarig en wordt ze 45 jaar.We wensen haar een fijne dag en we wensen haar geluk in dit voor haar belangrijke jaar.Een goed nieuw levensjaar gewenst, Cindy en alle goeds voor de toekomst! Ook alle andere familieleden, onder wie Trudy en Gerard en Colette en Herman feliciteren wij met hun dochter en zusje, de verjaardag van onze Cindy!

1 maart 2019

De lente is in aantocht

Hoewel het weer is omgeslagen, is de lente nu echt in aantocht.Vandaag is de meteorologische lente al begonnen.Later deze maand, op 11 maart, wordt Cindy weer een jaartje ouder en op 27 maart wordt Tim al weer 14 jaar.We wensen de beiden een goede start van een geheel nieuw levensjaar.Verder is het op 12 maart precies 101 jaar geleden dat onze pater familias Denijs van den Bos het levenslicht zag.Op 26 maart is het 31 jaar geleden dat hij van ons heenging.Goed voorjaar iedereen gewenst!

21 februari 2019

Nicolaas Laekeman (1632-1698)

Nog een keer kom ik terug op mijn vorige bericht op ons weblog.Ik stelde dat na onderzoek op internet ik erachter was gekomen dat Nicolaas Laekeman met Hillegont Hasselaer gehuwd was geweest.Dit klopt bij nader inzien niet.Op internet was daar foutieve informatie te vinden geweest.Fake News zou je kunnen zeggen.Nicolaas Laekeman (1632-1698) was wel meester chirurgijn en doctor in de medicijnen, maar was slechts een keer getrouwd en wel met Sarah de Waecker, dochter van een in Glasgow, Schotland geboren Spaanse stoelenmaker.Bij deze de rectificatie.

15 februari 2019

Kenau Simonsdochter Hasselaer

Gisteravond kwam ik tot een verrassende ontdekking in mijn zoektocht naar familiegeschiedenissen.In de stamboom van mijn grootmoeder Anna van den Eijkel, de moeder van mijn moeder, komt namelijk Kenau Simonsdochter Hasselaer voor. Kenau speelde volgens de legende een belangrijke rol bij de verdediging van Haarlem tegen de Spanjaarden in 1572-1573. Hillegont Dirksdochter Hasselaer was gehuwd met een Claes' Jacobsz Lakeman, voorouders van onze moeder Leny.Hillegont had een overgrootvader Dirk Hasselaer, de broer van Kenau.De familie Hasselaer was een in die dagen vooraanstaande familie.De grootvader van Hillegont was Jan Willemsz.Suyderhoeff, ook wel Jan van Haerlem genoemd.Hij was in het begin van de 17e eeuw burgemeester van Schiedam.Zijn zwager Pieter Hasselaer, neef van Kenau, was betrokken bij de oprichting van de VOC en was bode van prins Willem van Oranje.De oom van Hillegont was secretaris van Cornelis Haga, eerste gezant van de Republiek in Constantinopel.

11 februari 2019

Weimar-economische moeilijkheden

De gehele periode van 1920 tot 1933 werd beheerst door de groei van economische grootbedrijven.De kleine middenstand vluchtte meer en meer in een wereld van politieke ideologieën die economische bescherming en sociaal prestige beloofden.Bovendien trad er in genoemde periode een zekere nivellering op binnen de middenstand zelf.De diepere achtergronden van deze centraliserende tendenties dient men vooral te zoeken in de sociale veranderingen die in de 19e eeuw optraden.Zo nam de bevolking bijvoorbeeld toe van 24,8 miljoen mensen in 1816 tot een slordige 67 miljoen mensen in 1914, gepaard aan een trek naar de stad en naar de economische centra in het westen van het land.Dit proces omschrijft men wel als massificatie, al werd het nationaal-socialisme waardoor veel middenstanders zich aangesproken voelden, eerder gevoed door mensen op het platteland en in de dorpen, dan door de stedelijke bevolking.Juist het proces van centralisatie echter, de groei van het aantal kapitalistische ondernemers dat grootgrondbezitters en burgerij ging overvleugelen, heeft de crisis van de middenstand in de hand gewerkt.Het gewicht van de zogeheten nieuwe rijken of ' nouveaux riches' nam nog toe door de gevolgen van oorlog en inflatie.Zij verdrongen de traditionele middenstand en de kleine middenstanders.Het waren deze groepen die zich achtergesteld begonnen te voelen, vooral vanaf 1929.

6 februari 2019

Coby en Trudy jarig

Op 8 februari wordt Coby van den Bos, de jongste zuster van de op 12 maart 1918 geboren Denijs van den Bos, weer een jaartje ouder.Op 9 februari is Trudy jarig.We feliciteren de beide jarigen en wensen hen een gelukkig en gezond nieuw levensjaar en alle goeds voor de toekomst.Ook de overige leden van onze familie wensen wij geluk met deze heuglijke feiten.Coby en Trudy, heb een fijne verjaardag vrijdag en zaterdag! Van harte gefeliciteerd!

1 februari 2019

Een nieuwe maand

Vandaag is het 1 februari 2019, het begin van een nieuwe maand.Het is de maand waarin Coby en Trudy van den Bos weer een jaartje ouder worden.Verder is het morgen precies 120 jaar geleden dat Geertruida van den Bos-Nievaart, de betovergrootmoeder van Suus, Tim en Lev , geboren werd.Ze kwam ter wereld op 2 februari 1899. Geertruida is een afstammelinge van de in 1575 in Barnstaple, Devon, Engeland geboren Robbrecht Pietersz. Somerwil.Ze heeft dus Engelse voorouders.

27 januari 2019

Mike 20 jaar

Aanstaande woensdag viert Mike zijn twintigste verjaardag.We feliciteren hem nu al met dit heuglijke feit en wensen verder ook Colette, Herman en de rest van de familie geluk met dit feit.Fijne verjaardag, Mike en veel geluk en gezondheid voor de toekomst!

24 januari 2019

De lakenindustrie

Zeventiende- en achttiende eeuwse leden van de familie Van den Bos waren werkzaam in de Leidse lakenindustrie. Na het beleg van Leiden in 1573/1574 groeide de lakenindustrie van de stad.Aangemoedigd werd de vestiging van geschoolde arbeidskrachten.Omdat er in Vlaanderen en andere landen geen vrijheid van godsdienst was, kwamen daar veel vaklieden vandaan.De overbevolking leidde in de zeventiende eeuw tot verschillende stadsuitbreidingen.Leiden werd de tweede stad van Holland.De verdrevenen en vervolgden zoals de Vlamingen, Walen, Franse Hugenoten en Engelse protestanten werden opgevangen in de stad.Na 1670 liep de lakenindustrie terug.

19 januari 2019

Een zes eeuwen oude familiegeschiedenis

Hoewel de eerste getuigenissen van onze familie al bijna zes eeuwen teruggaan tot 1449, gaat de met zekerheid vastgestelde vloedlijn terug tot ongeveer 1600. Het begint allemaal met de rond 1600 in Douchy, Henegouwen geboren Jacques Bourdeauducq.Rond 1635 wordt Pierre geboren,gevolgd door Jacobus Bordoduijck die in 1658 in Leiden Waals wordt gedoopt. In de 18e eeuw volgen de drie Jannen, ze heetten dan Van den Bos. Ze werden in 1700, 1744 en 1770 geboren.Daarna volgen de in 1814 geboren Jan van den Bos, de in 1859 geboren Denijs van den Bos en de in 1896 geboren Denijs van den Bos.Stamhouders in de 20e eeuw zijn Denijs van den Bos, geboren in 1918, Arie van den Bos, in 1945 ter wereld gekomen en de in 1971 geboren Johannes Johnny van den Bos.

13 januari 2019

Suzanna van Rooijen (1859-1932)

Suzanna van Rooijen was de vrouw van Denijs van den Bos (1859-1913). Zij werd in december 1859 geboren en overleed op 29 september 1932. In de rouwadvertentie in de krant heette het als volgt: Heden ontsliep,zacht en kalm,na een langdurig doch geduldig gedragen lijden, onze lieve moeder, behuwd groot-en overgrootmoeder,zuster, behuwdzuster en tante, Mej. Suzanna van Royen, wed. Van den Heer Denijs van den Bos, in den ouderdom van bijna 73 jaar.Teraardebestelling dinsdag 4 oktober 1932 11 uur op Rhijnhof.

8 januari 2019

Gouden echtvereniging

Op 11 mei 1942 waren de grootouders van Jansje Schaft, W.F. Van Welzen en M. Rietkerken 50 jaar getrouwd.Op 30 april 1942 verscheen de volgende tekst in de krant: Gouden echtvereeniging-Onze stadgenoten de heer W.F. Van Welzen en mevr. m. Rietkerken, wonende Van der Helmstraat 26 alhier, hopen maandag 11 mei à.s. Hun gouden huwelijksfeest te vieren.Het huwelijk werd gezegend met negen kinderen die allen nog in leven zijn, voorts zijn er tien kleinkinderen.Bruidegom en bruid zijn niettegenstaande hun hoogen leeftijd nog zeer kras.

5 januari 2019

Jansje Schaft 100

Vandaag, 5 januari 2019, is het 100 jaar geleden dat onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder Jansje van den Bos-Schaft ter wereld kwam.Het gebeurde op 5 januari 1919 aan de Leidse Vollersgracht.Haar ouders Arie Schaft (1893-1980) en Elizabeth Schaft-van Welzen (1894-1973) woonden daar toen bijna vier maanden.Ze waren er na hun trouwen ingetrokken.De geboorte-akte van Jansje heb ik opgevraagd, maar die wordt pas op 1 januari 2020 openbaar.

1 januari 2019

Gelukkig en gezond 2019!

Uren, dagen, maanden,jaren vliegen als een schaduw heen.En weer is er een jaar voorbij.We staan aan het begin van een heel nieuw jaar, waarvan ik hoop dat dit jullie voorspoed en gezondheid brengt.Laten we verdere vrede voor de wereld wensen.Ook dit jaar, het jaar dat het 100 jaar geleden is dat onze moeder,schoonmoeder, oma en overgrootmoeder Jansje Schaft ter wereld kwam, zal ik weer in onze familiegeschiedenis duiken.Gezondheid en geluk voor jullie allen!