30 augustus 2012

Kiezen in crisistijd

Andere tijden besteedt à.s. Zondag aandacht aan de verkiezingen van 1933. Er waren toen spanningen in Europa, er was een economische crisis en de NSB kwam op. Zijn er parallellen met de huidige crisis? Kijken à.s. Zondag naar Andere Tijden, de eerste uitzending in het nieuwe seizoen.

26 augustus 2012

Neil Armstrong overleden

Astronaut Neil Armstrong, de eerste mens op de maan, is overleden. Hij werd 82 jaar. In juli 1969 landde hij op de maan. Hij sprak toen de historische woorden:'One small step for man, à giant leap for mankind'. In juli 1969 zaten wij op de camping in Katwijk. Ik geloof dat Pa in de campingkantine naar de maanlanding heeft gekeken.

23 augustus 2012

Op naar de verkiezingen

Nederland is op weg naar de verkiezingen. In september is het zover. Gisteren was een eerste lijsttrekkersdebat op televisie. Hoe zal het dit jaar gaan? Wat zal de uitslag worden. Zelf ben ik er nog niet uit. Het aantal zwevende kiezers lijkt telkens groter te worden. Bij dit soort evenementen denk ik altijd sterk terug aan onze vader die de politiek steeds op de voet volgde. Stemt me best een beetje weemoedig.

18 augustus 2012

De eerste Wereldoorlog, 1914

Op 28 juni 1914 werd de Oostenrijkse troonopvolger, aartshertog Frans Ferdinand door Servische nationalisten vermoord. Op 5 juli 1914 verzekerde Duitsland Oostenrijk dat het kon rekenen op de steun van Duitsland indien een strafexpeditie tegen Servië een conflict met Rusland tot gevolg zou hebben. Op 23 juli stuurde Oostenrijk Servië een ultimatum. Op 28 juli verklaarde Oostenrijk Servië de oorlog en op 29 juli werd Belgrado gebombardeerd. Rusland militariseerde nog dezelfde dag langs de Oostenrijkse grens.

13 augustus 2012

De jaren 1840

Vandaag gaan we weer terug in de tijd. We gaan naar de jaren 40 van de 19e eeuw. Dat decennium begon met de inhuldiging van koning Willem II op 28 november 1840. Willem II had die nacht slecht geslapen. Het was ijzig koud die dag. De in 1814 geboren Jan van den Bos (1814-1867) was 26 jaar toen koning Willem II werd ingehuldigd. Jan had een ovaal aangezicht, een rond voorhoofd, blauwe ogen , een ronde kin en bruin haar. Jan had al een dochter Maria, in mei 1839 geboren. Er zouden in de loop van de jaren 1840 meer kinderen volgen.

9 augustus 2012

De jaren 20

De twintiger jaren waren over het algemeen voorspoedige jaren. In Duitsland werden het gouden jaren genoemd, al gold dit met name voor de periode 1924-1929. Er werd gefeest, de moraal werd losser en Berlijn was een levendige metropool in deze tijd. Gustav Stresemann, de Duitse minister van buitenlandse zaken zorgde voor meer ontspannen verhoudingen in de internationale politiek. Onze grootvader Denijs van den Bos, op 12 maart 1918 geboren, werd in 1923 5 jaar oud en op 12 maart 1928 10 jaar. Hij zat toen op de lagere school. De radio kwam op als fenomeen in deze jaren. De massacommunicatie deed zijn intrede. Ook het bioscoopbezoek nam toe.

4 augustus 2012

Grootouders Van den Bos 70 jaar geleden gehuwd

Morgen is het 70 jaar geleden dat grootouders Van den Bos in het huwelijk traden. Dat gebeurde op 5 augustus 1942. Het is morgen ook 50 jaar geleden dat Marilyn Monroe overleed. Historische dag dus morgen. Grootouders Van den Bos huwden op die 5e augustus 1942 al vroeg in de morgen. later op de dag woonden ze een voorstelling bij van een conferencier. Dat alles dus 70 jaar geleden.

1 augustus 2012

Slenaken kampt met overstromingen

Het Zuid-Limburgse dorp Slenaken heeft te maken gehad met overstromingen. Belangrijke dorpsstraten stonden blank nadat het riviertje De Gulp buiten zijn oevers was getreden. In 1975 vierden we onze vakantie in Slenaken. We bezochten toen ook Maastricht, het drielandenpunt en Spa in België.