26 december 2018

Kerstfeest bij Betty en Fer

Op eerste kerstdag vierden we het kerstfeest bij Betty en Fer.Het was een gezellig en warm samenzijn.We werden zeerre gastvrij onthaald en vonden een warm onthaal. Dank Betty en Fer dat jullie ons allen zo,n fijn thuis boden met kerst, het feest van vrede in een soms zo wrede en bezeten wereld.We mogen blij zijn met een zo lieve en goede familie.Dat we de kerst nog maar heel vaak met de familie in deze samenstelling mogen vieren met een speciaal plekje in ons hart voor de dierbaren die er helaas niet meer zijn.Nogmaals zeer bedankt, Betty en Fer!

24 december 2018

Kerstavond 2018

Aan de vooravond van kerst, de dag die we bij Betty en Fer gaan vieren, kom ik met een kerstgroet.Graag doe ik jullie allen mijn beste wensen voor een goede kerst en een gelukkig en gezond nieuwjaar toekomen.We staan dezer dagen stil bij eerdere kerstvieringen uit de geschiedenis van onze familie.Zo vertelde Janny mij bijvoorbeeld op 30 december 2017 over de kerstvieringen in de Kersenstraat in de jaren vijftig en zestig.Oma en Opa Schaft kwamen dan met tante Beb vaak bij hun dochter en schoonzoon en kleinkinderen.Er was een kerstboom met echte kaarsjes erin en er hingen chocoladekransjes in.Verder waren er amandelschijfjes.Janny vertelde me dat ze met haar vader Nijs dan vaak plaatkoek met nootjes bereidde met kerst.

22 december 2018

Leny 74 jaar

Vandaag zou Leny van den Bos-Bavelaar 74 jaar zijn geworden.In onze herinnering leeft zij voort.Als ik jouw voetstap niet meer horen zal, op straat of binnenshuis.Als ik jouw handdruk niet meer voelen kan, in goede en kwade dagen.Als ik jouw stem niet meer versta, opbeurend of vermanend.Als ik jou niet meer strelen kan- weet ik dat jij er toch nog bent, omdat ik in mijn herinnering jou met mij meedraag.

20 december 2018

Arie van den Bos 11 jaar van ons heen

Op 21 december is het 11 jaar geleden dat onze vader, broer, zwager, oom en opa Aad van den Bos van ons heenging.We gedenken hen en staan stil bij zijn leven en dood met een gedicht.Het gedicht van de mensen van voorbij.Het gaat als volgt:De mensen van voorbij.De mensen van voorbij, wij noemen ze hier samen.De mensen van voorbij, wij noemen ze bij namen.Zo vlinderen ze binnen, in woorden en in zinnen en zijn wij even bij elkaar, aan het einde van het jaar.De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven.De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven , in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen.In bloemengeuren, in een lied, dat opklinkt uit verdriet.De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten.De mensen van voorbij, zijn in een ander weten.Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen.De mensen van voorbij, zijn in het licht, zijn vrij.

19 december 2018

Stammoeder Judith Kasteel

Over een van onze stammoeders, Judith Kasteel of Judith Chateau is recentelijk meer bekend geworden.Zij huwde in 1681 met Jacobus Bordoduijck.Jacobus werd op 3 maart 1658 in de Leidse Vrouwekerk gedoopt. Zelf moet ze op 17 januari 1658 in Utrecht gedoopt zijn.Haar vader was Jehan Chateau.Hij werd ca 1632 in St. Aman geboren.Haar moeder heette Louise de Lanoy.Zij werd eveneens in ca 1632 geboren.Zij kwam uit Montaigne.Haar ouders gingen op 22 februari 1653 te Leiden in ondertrouw.

16 december 2018

Amanda jarig

Aanstaande dinsdag is Amanda jarig.Ze wordt dan 45 jaar.We feliciteren haar en wensen haar een lang en gelukkig leven.Ook de rest van de familie van harte gefeliciteerd.Dag Amanda, fijne dag dinsdag! Van harte proficiat!

12 december 2018

De drie Jannen

Gedurende de 18e eeuw, de eeuw van de Verlichting, heetten de stamhouders van de familie Van den Bos allemaal Jan.Het waren de op 5 december 1700 in de Leidse Pieterskerk door ds Fabricius gedoopte Jan, de op 6 september 1744 in de Lootskerk gedoopte Jan en de op 18 juli 1770 door ds Van der Mey gedoopte Jan van den Bos.Leiden, de stad van hun geboorte, was in de 18e eeuw een stad in verval.De lakennijverheid had zwaar te lijden.De meeste textielwerkers zijn in de onderdelen spinnen en weven werkzaam.Ook de drie Jannen uit onze familie vinden daarin hun werk.De in 1770 geboren Jan geeft bij zijn huwelijk in 1797 op karsaaiwerker te zijn.Hij overlijdt pas na 1850 en zit aan het einde van zijn leven in het Oudeliedenhuis aan de Kaarssemakerstraat.Leiden was economisch gezien volstrekt afhankelijk van de lakennijverheid.Die volstrekte afhankelijkheid brak haar in de loop van de 18e eeuw op.In 1815 werd het absolute dieptepunt bereikt.

6 december 2018

De vlucht naar het noorden

In de loop van de 17e eeuw heeft althans een deel van de Zuidnederlandse familie Bourdeauducq de wijk genomen naar het noorden,naar het protestantse Leiden meer in het bijzonder.Daar kwam in 1658 Jacobus Bordoduijck ter wereld,zoon van de rond 1635 in Douchy,Henegouwen, geboren Pierre Bourdeauducq en Elisabeth Hannotteel (Notte).Zij waren lid van de Waalse kerk in Leiden.Jacobus werd op 3 maart 1658 in de door de Waalse gemeente gebruikte Vrouwekerk gedoopt.De doopgegevens in het bewaard gebleven doopboek zijn in het Frans vermeld.De Waalse vluchtelingengemeenschap in Leiden was arm.De vluchtelingen die de wijk naar het noorden namen dachten daar een beter leven te krijgen.In 1622 bleek bij een volkstelling in Leiden de meerderheid van de bevolking al van Zuidnederlandse afkomst.In 1599 bleek slechts 6 procent van het totale belastbare vermogen in handen van vreemdelingen.In alle Waalse kerken gold als regel dat men een bedelaar niet de toegang tot het Avondmaal mocht ontzeggen.De Zuidnederlanders voelden zich evenwel in smaak en manieren boven de Hollanders verheven.

1 december 2018

Lev Anton jarig

Willen we vandaag stilstaan bij de verjaardag van Lev Anton morgen.Lev wordt dan al weer 8 jaar.We feliciteren hem met zijn verjaardag en wensen hem een lang, gezond en gelukkig leven.Van harte gefeliciteerd! Colette, Herman en de rest van de familie willen we ook gelukwensen met hun zoon,broertje, kleinzoon en neefje.Fijne dag morgen, Lev!!

28 november 2018

Janny jarig

Morgen is Janny jarig.Ze werd geboren op 29 november 1946.Haar geboortenaam is Janneke.Janneke of Janny komt van de Hebreeuwse naam Johannes wat Jahweh is genadig of God is genadig betekent.Janny werd vroeger ook wel Nannie of Nansie genoemd, zeker ook door haar broertje Aad.Betty heette dan weer Kee of Keetje, terwijl Trudy steevast Maup werd genoemd.Van harte gefeliciteerd, Janny.Nog vele jaren van geluk en gezondheid gewenst! Ook Ed en de rest van de familie van harte proficiat!Fijne dag morgen, Janny!!

27 november 2018

Lena Dieuwertje 21 jaar van ons heen

Vandaag is de sterfdag van onze lieve moeder,oma, schoonzus en tante Lena Dieuwertje van den Bos (1944-1997) We staan vandaag stil bij die dag, 21 jaar geleden.Wat ging het snel, wat was het plotseling.In onze gedachten leeft ze voort en zijn we bij haar.Ze leeft voort in onze liefdevolle herinnering.Dank voor het vele goede dat we van haar, onze beste vader en onze lieve familie kregen en nog steeds krijgen aan liefde en warmte!!

24 november 2018

Denijs van den Bos 55

Morgen ben ik jarig,zei de gek.Ik word dan 55 jaar en betreed dan de derde levensfase.In 2001, op 20 april om precies te zijn, haalde mijn vader Aad van den Bos, herinneringen op aan mijn geboortedag op 25 november 1963, drie dagen na de moord op JFK.Hij schreef mij toen: 'Ik werd die 25e november 1963 ,s middags om 13.05 uur gebeld door de dienstdoende verpleegster en die deelde mij mee dat de zogenaamde barensweeën waren begonnen.Ik hoefde me niet te haasten omdat het nog wel een paar uur zou kunnen duren voordat jij geboren zou worden.Ik haastte me desondanks toch naar het ziekenhuis en kwam daar om 13.40 uur aan.Je kon in die periode niet zomaar binnengaan, een en ander ging gepaard met aanmeldingen.Ik moest wachten in een zijkamertje, want naar wat ik te horen kreeg was jij al geboren en vlak na de geboorte mochten er geen toeschouwers meer bij ivm het doorknippen van de navelstreng etc'.

22 november 2018

Wilhelmina wist mogelijk van komst keizer

Koningin Wilhelmina was in november 1918 wellicht al eerder op de hoogte van het plan van de Duitse keizer Wilhelm II om naar Nederland te komen.In haar memoires Eenzaam, maar niet alleen, beweerde ze verrast te zijn geweest door de komst van haar Onkel Willy.In werkelijkheid effende Wilhelmina tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog het pad om de keizer naar Nederland Gé laten komen.Nieuw is deze onthulling echter niet.In 1968 is dit al eens onderzocht, zoals blijkt uit de podcast Betrouwbare bronnen over politiek en politieke geschiedenis.Wilhelmina-biograaf Cees Fasseur schreef in de biografie niet te willen twijfelen aan de lezing van Wilhelmina zelf.Beatrice de Graaf die onlangs opnieuw naar deze kwestie keek, merkt op dat de komst van de keizer (1859-1941) in het Limburgse Eijsden op 10 november 1918 slechts een kleine verrassing geweest zal zijn voor de toenmalige koningin.

21 november 2018

Herman jarig

Aanstaande vrijdag is Herman jarig.We feliciteren hem nu al met zijn verjaardag en wensen hem voorspoed en gezondheid in zijn nieuwe levensjaar.Ook Colette en de rest van de familie van harte gelukgewenst.Van harte proficiat! Fijne dag vrijdag,Herman!

16 november 2018

Silvana 29 jaar

AAnstaande maandag wordt Silvana 29 jaar.We feliciteren haar nu al met dit heuglijke feit en wensen haar veel geluk en gezondheid in haar nieuwe levensjaar.Ook Brigitte en de rest van de familie van harte gelukgewenst met dit feit! Van harte proficiat, Silvana! Maak er maandag een mooie dag van!

10 november 2018

Arie en Elizabeth 100 jaar geleden getrouwd

Het was op 11 september precies 100 jaar geleden dat Arie Schaft (1893-1980) en Elizabeth van Welzen (1894-1973) in het huwelijk traden, een huwelijk dat tot de dood van Elizabeth in 1973 duurde.Het liep tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog.Elizabeth was bijna vijf maanden in verwachting van haar eerste kind dat op 5 januari 1919 geboren zou worden.Het was een hectische tijd.Op 9 september was het nieuwe kabinet van Ruijs de Beerenbrouck aangetreden.Het bestond uit elf leden.In de herfst van 1918 braken her en der revoluties uit in Europa.Op 9 november 1918 bereikte de revolutie Berlijn.Ook de socialist Troelstra dreigde even met een revolutie in Nederland.Het bleek een vergissing.Arie en Elizabeth betrokken meteen na hun trouwen, nog op dezelfde dag zelfs, een woning aan Vollersgracht 3a in Leiden.Daar werd ook dochter Jansje geboren.

6 november 2018

Anna van den Eijkel-4 november 1909

Op 4 november was het 109 jaar geleden dat onze grootmoeder Anna van den Eijkel werd geboren.Eerder schreef ik over haar en het jaar 1933 het volgende:Zo begon het voor de loop van de Europese geschiedenis zo fatale jaar 1933. Eind januari 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht, maar het nieuws moet Nederland vrijwel onberoerd hebben gelaten.Het economisch nieuws zal de familie Van den Eijkek in deze tijd uiteraard meer hebben beziggehouden.Na de beurskrach van 1929 was vader Nicolaas krachtig doorgegaan met pogingen zijn bedrijf tot een succes te maken.Hierin leek hij aanvankelijk te slagen maar in de loop van het jaar 1932 werden ook in ons land de eerste effecten van de economische crisis merkbaar.De werkloosheid nam toe en dr handel begon haperingen te vertonen.Ook de agrarische sector en de bollenteelt in het bijzonder werd in ernstige mate getroffen.De bollenprijzen begonnen gedurende het jaar 1932-1933 danig te kelderen.

1 november 2018

Een nieuwe maand

We schrijven de eerste november.Het is de maand waarin Silvana, Herman, Janny en ikzelf weer een jaartje ouder worden.We wensen Silvana, Herman en Janny nu al een prachtig, mooi, gezond en gelukkig nieuw levensjaar toe.Ik hou u op de hoogte!

27 oktober 2018

Het jaar 1929

Vanaf zondag 30 september is er op het eerste Duitse televisienet de serie Babylon Berlin te zien.Het speelt in het jaar 1929 in de Republiek van Weimar.De winter van 1928-1929 was streng.In Leiden was er in februari 1929 de stadhuisbrand.Het jongste kind van Arie en Elizabeth Schaft, Beb,had het zo koud in haar bedje dat haar armpje bijna bevroor.Arie en Elizabeth hadden te weinig geld om de stookkosten op te brengen.Het vroor dat het kraakte.Het huis was ook bijna niet warm te stoken.Onze grootmoeder Anna van den Eijkel (1909-1979) liep pleuritis op in die strenge winter van 1928-1929. Ze woonde sinds kort met haar ouders in het kapitale pand in de Brouwerstraat 43 in Rijnsburg.Haar latere man Jan Bavelaar begon in maart 1929 als zelfstandig kapper aan de Leidse Oranjegracht en Nijs van den Bos zat nog op de lagere school.Hij speelde soms met zijn toverlantaarn in die tijd,samen met andere kinderen.

19 oktober 2018

Betty en Mikkie jarig

aanstaandejarigAanstaande maandag zijn Betty en Mikkie jarig.We feliciteren hen nu al met hun verjaardag.Ook Fer en de overige leden van de familie gelukgewenst met dit heuglijke feit! Betty en Mikkie wensen we nog vele jaren van gezondheid en geluk! Fijne dag maandag aan de beiden gewenst! Maak er een mooie dag van!

16 oktober 2018

Weimar (vervolg)

De auteur Otto Braun is er vast van overtuigd dat 'Versailles' en 'Moskou' Hitler hebben mogelijk gemaakt en dat de instabiele buitenlandse politiek van 'Weimar' hierin van wezenlijk belang moet worden geacht.Hij legt, met andere woorden, grotere nadruk op de externe factoren dan op de interne factoren in het onderzoek naar het lot van 'Weimar'.Het buitenlands politiek revisionisme kan men beschouwen als een van de destabiliserende factoren verantwoordelijk voor het falen.De publicatie van het vredesverdrag leverde een grote schok in Duitsland.'Het ongelooflijke is geschied!', verklaarde Konstantin Fehrenbach, de voorzitter van de Nationale Vergadering,' onze vijanden hebben ons een verdrag voorgelegd dat de vrees van onze grootste pessimisten nog overtreft.'

11 oktober 2018

Weimar (vervolg)

Dr Karl Dietrich Bracher heeft vooral het dialectisch dubbele karakter van de grondwet van 1919 willen beklemtonen.Situatie gebonden, veranderlijke elementen en normatief-statische elementen stonden op gespannen voet met elkaar.In deze zin werkt het verval van de Republiek van Weimar,los van de vraag naar verantwoordelijkheid en schuld, ook door in het tegenwoordige politieke leven in de Bondsrepubliek.Kan men Berlijn op eenzelfde lijn stellen als Weimar?De politieke context was destijds zeker anders, maar vergelijken mag altijd.Het is niet voor niets dat zowel historici als politici alsook juristen zich hebben gemengd in de discussie naar de oorzaken van de neergang van Weimar.Hier raakt het verleden in sterke mate aan het heden.

6 oktober 2018

Weimar

In La faillite de la pais schreef Maurice Baumont een karakterisering over de jaren 1919-1939, meer in het bijzonder over de gebeurtenissen in Duitsland in die periode.Gelet op de ontwikkeling van democratie naar dictatuur kan men spreken over het failliet van de vrijheid.Bij Baumont staat centraal of de vrijheid tegronde ging omdat er geen echte vrede was of dat de vrede kapotging omdat men de vrijheid prijsgaf.De afloop van de Eerste Wereldoorlog had reeds een verschuiving te zien gegeven van monarchie naar republiek, nu trad tevens nog een verschuiving op van democratie naar dictatuur.

1 oktober 2018

Oktober 2018

Het is vandaag alweer 1 oktober.De maand oktober is de maand dat Betty en Mikkie jarig zijn.We wensen hen nu al een heel goed begin van hun nieuwe levensjaar toe en vooral Betty wensen wij een goede gezondheid.Ook Mikkie alvast ook heel veel succes op school in het nieuwe levensjaar!

25 september 2018

Len 17 jaar

aanstaande 27 september viert Len zijn zeventiende verjaardag.We feliciteren hem met deze dag en wensen hem veel geluk, gezondheid en voorspoed voor de toekomst! Ook de rest van de familie gelukgewenst met dit heuglijke feit! fijne dag donderdag, Len!

17 september 2018

Lang leve het bruidspaar!

Op 20 september is het 45 jaar geleden dat Janny en Ed in het huwelijksbootje stapten.Wat vliegt de tijd! Ik zie ons nog aan het diner in Nieuw Minerva,eigendom van Engelbertha Favier.De Menukaart is bewaard gebleven.Het huwelijk werd om vier uur die middag op het stadhuis voltrokken.De receptie was van half zes tot zeven uur in Nieuw Minerva,waarna het diner werd gegeven, tournedos met groenten en aardappels.Vooraf was er cocktail à la Hollandaise en consommé Rossini.Van harte gefeliciteerd Janny en Ed en nog vele jaren samen!

11 september 2018

Een wankele basis

Met de publicatie van het boek ' Geschichte der Deutschen Republik' in 1935 van de hand van Dr Arthur Rosenberg, een onderzoek naar de revolutionaire fase van 1918 tot 1923, begint feitelijk het wetenschappelijke onderzoek naar de Duitse geschiedenis in de jaren 1918-1933. In deze studie ging het net als in de meeste latere studies vooral om waar de fouten zaten in de staatsvorming, om waar het fout zat in de constructie.Was het de grondwet, de sociale structuur, het partijkiezen, het economisch stelsel?Was het de externe belasting van Versailles?

6 september 2018

De Republiek van Weimar (1919-1933)

Gezien de gebeurtenissen in Chemnitz van de afgelopen weken en meer in het algemeen de politieke ontwikkelingen in Duitsland de afgelopen jaren, wordt wel beweerd dat er parallellen met de Republiek van Weimar in Duitsland zichtbaar zijn momenteel.We gaan de komende periode Weimar nader bekijken en bestuderen.De auteur Eric Kollman vraagt zich in zijn werk af of de liberale democratie in Duitsland niet te laat kwam omdat de glorietijd van het liberalisme voorbij was en er duidelijke tendenties waren naar monopolistische concentratie, protectionisme en imperialisme.

1 september 2018

Herfst begonnen

De maand september is begonnen en daarmee de meteorologische herfst.Op 20 september zijn Janny en Ed 45 jaar getrouwd en op 27 september is Len jarig.Hij wordt dan 17 jaar.Verder is het de derde dinsdag weer Prinsjesdag.

28 augustus 2018

Aad en Leny 55 jaar gehuwd

Morgen is het 55 jaar geleden dat Aad en Leny trouwden.Dat gebeurde op 29 augustus 1963. Om half elf die ochtend trouwden ze op het Leidse stadhuis.Om een uur was de huwelijksinzegening in de Zuiderkerk door dominee Haverkamp.Van vier uur tot zes uur was er een receptie in Het Karrewiel, waarna een diner met kalfsborst en kippensoep werd gegeven.

21 augustus 2018

Historicus Henk Wesseling overleden

De Leidse historicus Henk Wesseling is op 81-jarige leeftijd overleden.Hij was een kenner van de Franse geschiedenis en de koloniale geschiedenis van Afrika.Daar heeft hij verscheidene boeken over geschreven.In de jaren 80 volgde ik colleges algemene geschiedenis bij hem.Verder heeft hij onze huidige koning Willem-Alexander destijds begeleid met het schrijven van de eindscriptie toen deze in Leiden studeerde.

13 augustus 2018

Anton 8 jaar van ons heen

Morgen is het 8 jaar geleden dat Anton Hoogervorst, de vader van Cindy en Colette, overleed.Hij overleed op 14 augustus 2010. Anton stamt af van de rond 1560 in Rijnsburg geboren dakdekker Pieter Corneliszoon Hogervorst en Yda Cornelisdochter.De stamvader is de rond 1530 geboren Cornelis Hogervorst.Rust zacht, Anton.

11 augustus 2018

Ed Woertman 73

Aanstaande maandag wordt Ed weer een jaartje ouder.Hij werd geboren op 13 augustus 1945, net tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog.We feliciteren hem en wensen hem samen met Janny nog vele jaren van voorspoed, gezondheid en geluk.Fijne dag maandag, Ed! Ook Janny en de rest van de familie gefeliciteerd!

8 augustus 2018

Almere en de Oostvaardersplassen

Afgelopen maandag was ik te gast bij het domineesgezin van Rianne Veenstra.Om half tien die ochtend reden we vanuit Oegstgeest richting Almere waar we na ongeveer een uur rijden aankwamen.Ik zag René en later de zonen Janno en AAuke.Even later maakten we een wandeling in de hitte in de omgeving van de stripheldenbuurt waar ze wonen.Na de lunch nam Rianne me mee naar het fantastische natuurgebied De Oostvaardersplassen, een natuurgebied waar Nederland in 2013 door de film De nieuwe wildernis kennis mee maakte.Ik zag door een verrekijker in het bezoekerscentrum de koningspaarden in de verte galopperen.Een adembenemend gezicht werkelijk.Om half drie nam Rianne me mee naar de Regenboogkerk waar ze elke zondag preekt.We bezochten daarna nog het winkelcentrum.Na de preimaaltijd met kip die avond was ik om half negen die avond weer thuis.Een gedenkwaardige dag in de snikhete zomer van 2018 zat erop.

1 augustus 2018

Augustus 2018

Vandaag beginnen we aan een nieuwe maand.De maand dat Edward Woertman 73 jaar wordt, Anton Hoogervorst 8 jaar van ons heen is en Aad en Leny 55 jaar geleden in het huwelijk traden.Opnieuw een gedenkwaardige maand dus in ons aller leven.We zullen stilstaan bij die gebeurtenissen.Een blik over de graven van Anton, Aad en Leny geeft ons een gevoel van geschiedenis en geeft ons ook het inzicht opgenomen te zijn in een traditie,in een groter geheel of verband dat ons doet beseffen hoe nietig we als mens eigenlijk zijn.Laten we eerbied hebben voor die geschiedenis en traditie waaruit we voortkomen en eerbied hebben voor de bron waaruit we zijn ontstaan.

24 juli 2018

Gerard jarig

Aanstaande donderdag 26 juli 2018 wordt Gerard weer een jaartje ouder.We feliciteren hem nu al en wensen hem veel geluk en gezondheid voor de toekomst.Ook Trudy wensen wij geluk.Fijne dag, Gerard, donderdag en nog vele jaren!

23 juli 2018

Het huwelijk door de eeuwen heen

Nog in de Middeleeuwen werden meisjes uitgehuwelijkt.De ouders bepaalden voor een meisje wie haar bruidegom zou worden.Bruid en bruidegom kwamen meestal uit dezelfde plaats of streek en ook uit dezelfde stand of sociale klasse.De kerk speelde een grote rol bij het sluiten van een huwelijk.Zo was het huwelijk bedoeld om monogamie te bevorderen, incest tegen te gaan en de seksualiteit te beteugelen.In de Middeleeuwen droeg de bruid een bruidsboeket dat aan haar bruidsjurk werd bevestigd of aan het haar werd vastgemaakt.Ze droeg witte bloemen als teken van haar maagdelijkheid.Middeleeuwse bruidsjurken waren kleurrijk en prachtig versierd.Hoe kleurrijker de jurk, hoe rijker je was.De 17e eeuwse bruiden trouwden meestal in het zwart.Pas aan het eind van de 18e eeuw ging men in het wit trouwen,maar nog alleen in welgestelde families.

19 juli 2018

Doornik of Tournai

Wat weten we van de woonplaatsen van onze vroegste voorouders, zeg in de vroege Middeleeuwen of de Frankische of Merovingische tijd? Wat we zeker weten is dat de voorlopers van de latere familie Van den Bos, de familie Bourdeauducq in de 15e eeuw, de Bourgondische tijd, in Doornik of Tournai, hebben gewoond.Doornik lag op de rand van de taalgrens.Het was van 1187 tot 1521 een vrije stad , onder protectie van de Franse koning.Ook Nicholes de Le Roke woonde en werkte begin 13e eeuw in Doornik.We mogen aannemen dat hij Frans sprak, evenals de familie Bourdeauducq die er in de vijftiende eeuw woonde.De familie Bourdeauducq was franstalig.In de twaalfde eeuw waren Ieper en de steden van Frans Vlaanderen als Atrecht, Sint Omaars, Dowaai,Rijssel en Doornik het belangrijkst.Maar woonden onze voorouders ook al rond 800, de tijd van Karel de Grote en het Frankische rijk, in Doornik?Die kans is wel aanwezig, maar zekerheid daarover hebben we niet.

15 juli 2018

Anselmus van Canterbury (1033-1109)

Vandaag wil ik een heel bijzondere middeleeuwse figuur aan u voorstellen.Het is Anselmus van Canterbury, de grondlegger van de scholastiek, de middeleeuwse filosofie.Hij werd in het jaar 1033 in Aosta, Italië, geboren.In 1109 overleed hij in het Engelse Canterbury waar hij inmiddels aartsbisschop was.In 1056 verliet hij zijn ouderlijk huis voor een tocht over de Alpen en in 1059 bereikte hij Normandië, aangetrokken door de roem van zijn landgenoot Lanfranc die op dat moment prior was van de abdij van Bec.Anselmus probeerde op filosofische wijze het bestaan van God aan te tonen.Hij oordeelde dat God een perfect wezen was waarboven niets groters gedacht kon worden.We noemen dit het ontologisch godsbewijs van Anselmus.In Engeland raakte hij verwikkeld in de investituurstrijd van die dagen, de strijd tussen de vorst en de geestelijkheid, onder wie de paus.

11 juli 2018

Thomas van Aquino (ca 1225-1274)

Vandaag neem ik u mee naar de dertiende eeuw.Toen onze Voorouder Nicholes de Le Roke in 1228 in Doornik overleed, was de latere kerkleraar Thomas van Aquino nog maar een jong kind van drie jaar.In zijn latere leven heeft hij een groot aantal boeken geschreven en tegenwoordig wordt hij als de grootste filosoof en theoloog van de middeleeuwen beschouwd.Hij schreef de Summa contra gentiles, een verhandeling tegen de heidenen en de Summa Theologica, een verhandeling over de theologie.Inspiratie vond Thomas in de bijbel, bij de Griekse filosofen Plato en Aristoteles, in de patristiek en in de scholastiek.Hij schreef ook gedichten waaronder de sacramentshymnen.Hij was een dominicaan die aan de universiteit van Parijs gedoceerd heeft.Hij voerde een scherpe scheiding door tussen weten ( filosofie) en geloven (theologie), maar toonde tegelijkertijd aan dat deze twee zaken niet met elkaar in strijd konden zijn.De poëtische pendant van de Summa Theologica vinden we bij Dante (1265-1321) in zijn Divina Commedia, waarin Dante de tocht door hel, vagevuur en hemel beschrijft.

8 juli 2018

Het trecento of de 14e eeuw

De 14e eeuw was een periode van onzekerheid en crisis, een overgangsperiode.De machtsverhoudingen tussen de paus en de keizer begonnen te verschuiven en vanaf 1348 heerste de pest in Europa, waardoor grote ontvolking optrad.Dit had grote demografische effecten tot gevolg.Die tijd nu was het begin van de Renaissance in Italië.Het werk van de dichter Petrarca die in 1304 in Arezzo geboren werd, geldt als het startpunt van deze cultuurperiode.Petrarca schreef oder meer over het eenzame en contemplatieve leven.Verder schreef hij een boek over geluk en ongeluk, een verhandeling over treurigheid en ellende (De tristitia ET miseria) Pijn en rede debatteren hier met elkaar over de ellende van het menselijke leven.Petrarca gaf stem aan de ingrijpende verandering van zijn tijd,waarin het individu centraal kwam te staan.

6 juli 2018

6 juli 1944

Het is vandaag 6 juli 2018. 74 Jaar geleden huwden onze grootouders Anna en Jan Bavelaar.Op 20 juni 1944 stuurden ze een trouwkaart naar genodigden.Daarin stond te lezen: Johan Bavelaar en Anna van den Eijkel geven u kennis van hun voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking zal plaatsvinden DV op donderdag 6 juli à.s..Leiden Oranjegracht 2, Rijnsburg Petronella van Saksenstraat 42. Kerkelijke inzegening des nam. 2.30 uur in de Geref.Kerk (Voorhouterweg) door de Wel.Eerw.Heer Ds H Post.

1 juli 2018

Aad op pinksterzondag 1975

Van 1973 tot 1975 heeft onze vader Aad van den Bos bij Mieloo in Lisse gewerkt.Op pinksterzondag 1975 schreef hij daar bij wijze van terugblik de volgende woorden over:Wanneer u dit personeelsblad leest, ben ik alweer een maand uit de Mieloo-familie verdwenen en alles kabbelt voor u doodnuchter verder.De scheidende man of vrouw is weg en al spoedig komt dan het spreekwoord om het hoekje kijken Uit het oog, uit het hart. Desalniettemin wil ik niet nalaten u langs deze weg nog even te herinneren aan mijn bijna 2 jaren Mieloo-tijd En u allen te bedanken voor de fijne samenwerking die ik van u en met u mocht hebben.Uiteraard zijn er ook onder u met wie ik zo nu en dan woorden, zo niet ruzies heb gehad, doch we moeten stellen dat diegenen ook ik het belang van de zaak centraal stelden en beiden de kwestie van een andere kant benaderden.Doch ik geloof dat het juist is om enkel de prettige dingen te blijven onthouden en derhalve moet ik stellen dat de terugblik op twee jaren Mieloo tijd bijzonder prettige herinneringen van mijn leven zullen blijven.

24 juni 2018

De Onze Lieve Vrouwekerk van Halle

Voorouders van de latere familie Van den Bos gaven zich al in een vroeg stadium gewonnen voor het protestantisme en de leer van de reformator Maarten Luther.Had de kerkhervormer in 1517 zijn 95 stellingen of thesen aan de slotkapel in het Duitse Wittenberg bevestigd, in 1526 had een Voorouder van ons, een zekere Michel Bourdeauduis al enkele woorden volgens de leer van diezelfde Luther gesproken.Hij moest boete doen en zich met een brandende kaars in zijn hand op bedevaart naar de kerk in Halle begeven.Al sinds de 12e eeuw werd Maria in Halle vereerd en sinds 1335 was er een Mariakapel.De eerste kerk dateerde uit 727 en sinds de negende eeuw was de graaf van Henegouwen de beschermheer van de abdij aldaar.

21 juni 2018

Het 25-jarig huwelijksfeest van Geertruida en Denijs

HEt 25-jarig huwelijksfeest van Geertruida Nievaart en Denijs van den Bos werd in oktober 1942 in een zaaltje aan de Lage Rijndijk gevierd.De hele familie was aanwezig.Op 31 januari 1991 sprak Jansje van den Bos-Schaft daarover: Wij voerden een toneelstukje op.Van een oud laken hebben mijn schoonzusters en ik een jurk gemaakt.Toen moesten we een soort voordracht doen en langzaam opkomen.Ik vergeet het nooit! We moesten geloof ik een lied zingen,een beetje christelijk nogal.En dan moesten we in een witte jurk opkomen,die was provisorisch gemaakt en die jurk was lang en toen moesten we op onze blote voeten opkomen.Tante Truus, tante Annie, Suse en Coby was nog klein.We moesten een trapje af, die was krakkemikkig en toen is geloof ik Suse een oplazer gevallen.

16 juni 2018

Fer jarig

Op 20 juni wordt Fer weer een jaartje ouder.Hij wordt woensdag 73 jaar.We feliciteren hem met zijn verjaardag en wensen hem een mooi nieuw levensjaar toe en een goede gezondheid.Nog vele jaren, Fer! Ook de rest van de familie van harte proficiat met dit feit! Dag Fer, fijne dag woensdag!

12 juni 2018

Colette jarig

Op 15 juni is Colette jarig.Ze wordt dan 48 jaar.We feliciteren haar met haar verjaardag en wensen haar een mooi nieuw levensjaar.Ook de andere leden van de familie van harte gelukgewenst met dit feit.Dag Colette, fijne dag vrijdag!

7 juni 2018

John geslaagd als fotograaf

Deze week is John van den Bos geslaagd als fotograaf.Na een tweejarige opleiding in Rotterdam heeft hij deze week de meesterproef afgelegd en is hij met vlag en wimpel geslaagd.Van harte gefeliciteerd John met dit mooie resultaat.Er is een expositie van zijn werk te zien in Rotterdam.Daar hangt ook werk van zijn medegeslaagden.Echt heel mooi nieuws!Nogmaals van harte proficiat!

1 juni 2018

Een nieuwe maand

We schrijven 1 juni, een nieuwe maand.Op 15 juni viert Colette haar verjaardag en op 20 juni is Fer jarig.Weer een alleszins gedenkwaardige maand juni dus voor de boeg.Alvast van harte gefeliciteerd en gelukgewenst met beider nieuwe levensjaar!

26 mei 2018

De wereldorde wankelt

De ons vertrouwde liberale wereldorde wankelt. Bas Heijne haalt vandaag in zijn NRC column David Cornwell alias John Le Carré aan die zegt dat we in een vormeloze wereld leven inmiddels. De dreiging kan momenteel van alle kanten komen. Bas Heijne zelf is pessimistisch gestemd over onze toekomst.Hij ziet de oude verlichtingsidealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap, de idealen die in ons land worden uitgedragen door de VVD,de PvdA en het CDA , verkruimelen.De sterke mannen rukken op in de wereld.Waar gaat dit naartoe? Moeten we echt vrezen voor een armageddon? De transatlantische band tussen de VS en Europa staat intussen meer en meer onder druk.En ook Europa, beter gezegd de Europese Unie wordt van binnenuit uitgehold,zie de Brexit en de overwinning van de populisten in Italië,die uit de dwangbuis van Brussel willen ontsnappen.Her en der verschijnen nu publicaties over de neergang van het westen.Trump doet er alles aan die neergang te versnellen.Hij is, in de woorden van de Duitse diplomaat Wolfgang Ischinger, een meester in het storen en vernietigen van de wereldorde die ons ruim zeventig jaar vrede en welvaart heeft gebracht.

18 mei 2018

Betty en Fer 42 jaar gehuwd

Op 20 mei zijn Betty en Fer 42 jaar getrouwd.Op donderdag 20 mei 1976 stapten ze in het huwelijksbootje.Om ongeveer kwart voor twee die middag vertrokken we naar de Kersenstraat en spelden we daar eerst de corsages op onze kleding.Toen het half drie geworden was gingen we met de trouwauto,s naar het stadhuis.Daar begon om ongeveer drie uur de trouwambtenaar met zijn toespraak.Even later vertrokken we dan naar 'In den vergulden Turk.'Daar was de receptie om 19 uur afgelopen.Een half uur later begonnen we aan het diner.Dit bestond uit Hollandse salade, gebonden tomatensoep,Hollandse biefstuk,diverse aardappelen en groenten, Dame blanche en koffie toe.Om 23 uur was de bruiloft afgelopen.

13 mei 2018

Arie van den Bos 73

Op 15 mei is het 73 jaar geleden dat onze vader, broer,zwager, oom en opa Arie van den Bos ter wereld kwam.We staan stil bij zijn leven en overlijden.Op 21 december 2007 kwam een eind aan zijn leven,maar in onze harten leeft hij voort.Rust zacht, beste Aad!

8 mei 2018

De familie Van den Eijkel en de Duitse invasie

In de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 mei 1940 viel als een donderslag bij een letterlijk heldere hemel het Duitse leger ons land binnen.We vermoeden dat Anna van den Eijkel, onze grootmoeder, die nacht wakker is geworden van overkomende vliegtuigen, vooral Messerschmitts.Zeker zal ze die ochtend van de 10e mei het nieuws via de radio hebben vernomen van de Duitse invasie.Daarbij kwam dat niet ver van Rijnsburg, in het nabijgelegen Valkenburg, al direct hevige gevechten werden gevoerd.Van Anna,s broer Cornelis hebben we later vernomen dat men in de Petronella van Saksenstraat, waar Anna met haar ouders woonde, bij het uitbreken van de oorlog uit voorzorg zandzakken voor de gevel had geplaatst.Cornelis werkte op het vliegveld Valkenburg voor de PTT in deze periode.De vliegtuigen vlogen laag over Het Kanaal.Bovendien zou Cornelis hollend over straat een paar kogels hebben kunnen ontwijken.

1 mei 2018

De meimaand

We schrijven de meimaand van 2018. Op 4 mei herdenken we de doden, op 5 mei is het 73 jaar geleden dat ons land werd bevrijd van nazi-Duitsland. Op 15 mei is het 73 jaar geleden dat onze broer, zwager, oom, vader en opa Arie van den Bos werd geboren en op 20 mei is het alweer 42 jaar geleden dat Betty en Fer in het huwelijk traden.Dat gebeurde op 20 mei 1976. Er moeten nog filmbeelden van bestaan.Een alleszins gedenkwaardige maand mei dus voor de boeg.

30 april 2018

De Duitse invasie

Op 10 mei is het 78 jaar geleden dat nazi-Duitsland ons land binnenviel en bezette.De familie Van den Bos ging een zware tijd tegemoet.Jansje en Nijs waren bijna een jaar verloofd toen de Duitse bezetting begon.Op de avond van de 9e mei 1940 waren ze op de fiets naar de dansschool van Miermet gegaan, waar die avond een dansfeest was georganiseerd.Die nacht werd om vier uur Den Haag opgeschrikt door de eerste Duitse bombardementen op kazernes en op de vliegvelden Ypenburg en Valkenburg.Een half uur na de eerste bombardementen landden Duitse parachutisten bij de Haagse vliegvelden.'Duitsche aanval op Nederland' kopte de Nieuwe Rotterdamsche Courant op vrijdag 10 mei 1940.Vanochtend om 3 uur hebben Duitsche troepen de grens overschreden.Jansje wist zich later te herinneren dat het prachtig voorjaarsweer was geweest.Ideaal weer voor een aanval dus.Ze was te laat thuisgekomen die nacht.Vader Schaft was enorm boos geweest.Ze had nog wel een paar uur geslapen maar was door het geluid van vliegtuigen wakker geworden.Ze had uit het wc-raampje gekeken en had gedacht dat het om oefeningen ging.Dat was om vier uur, misschien was het half vijf geweest.Een hele laag van die Messerschmidts.

24 april 2018

Wilhelmina gebruikte verdovende middelen

Uit het pas verschenen boek van historicus Gerard Aalders over het leven van koningin Wilhelmina blijkt dat ze tijdens de oorlogsjaren in Londen verdovende middelen gebruikte.Prof. Fasseur, de Wilhelmina-biograaf, had daar ook al voorzichtig aan gerefereerd.Fasseur maakte melding van het gebruik van methadon door de vorstin in 1944. Dit is synthetische heroïne.Ook noemde hij het gebruik van pervitine.Dit heet tegenwoordig crack of crustaceeën meth.Dit middel werd ook door de Duitse troepen gebruikt die in de meidagen van 1940 Nederland bezetten.Ook Adolf Hitler gebruikte het middel en het was bedoeld om vermoeidheid tegen te gaan.Aalders noemt het middel ook in zijn boek.In 2016 werd het gebruik van pervitine door Wilhelmina ook al beschreven door historicus Marcel Verburg in zijn boek over de geschiedenis van het ministerie van justitie in de jaren 1940-1945.

18 april 2018

Brigitte 50 jaar!

Aanstaande zaterdag 21 april viert Brigitte haar vijftigste verjaardag. Ze werd geboren op 21 april 1968. We feliciteren Brigitte nu al met haar verjaardag, wensen haar een lang, gelukkig en gezond leven en wensen haar een fijne dag zaterdag.Ook de rest van de familie van harte gefeliciteerd!

11 april 2018

De dood in mapjes

Thuis bewaar ik de dood in mapjes, zo schreef Boudewijn Buch ooit in een boekje. En dat zeg ik hem na, thuis bewaar ik de dood in mapjes. Gegevens, doop-, trouw- en begraafgegevens van reeds lang overleden voorouders in mapjes.En zo hou ik die voorouders meteen ook weer een beetje in leven want het zijn sporen van hun bestaan.Ze hebben als het ware het pad, het levenspad voor ons gebaand.We zijn een schakel in een groter geheel, noem het God, de natuur, de tijd.Een kosmisch geheel waar wij deel van zijn.Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde,zo klonk het bij de crematieplechtigheid van onze vader.Ook hij was een schakel in de lijn van onze voorouders die eeuwenoud is.Thuis bewaar ik de dood in mapjes, toch iets om bij stil te staan.

6 april 2018

Susanna Dieuwertje 15 jaar!

Aanstaande zondag 8 april wordt onze Suus alweer 15 jaar. We feliciteren Suus nu al met haar verjaardag en wensen haar een lang,gelukkig en gezond leven toe.Suus werd geboren op 8 april 2003.De naam Ssusanna komt vaker voor in onze familiegeschiedenis.De in 1700 geboren Jan van den Bos huwde in november 1730 met een Susanna Teijn.Uit dat huwelijk werd in 1733 Santje geboren.Uit het huwelijk van Jan van den Bos(1744-1802) en Adriaantje van der Velden werd in 1772 ook een Santje geboren.In november 1881 huwde Denijs van den Bos met Suzanna van Rooijen.De naam Dieuwertje heeft Suus van haar grootmoeder Lena Dieuwertje(1944-1997)Haar betovergrootmoeder heette Dieuwertje van den Eijkel-Oudshoorn(1880-1961)

1 april 2018

Johannes Johnny 47 jaar

Op deze eerste paasdag 2018, de eerste april, viert Johannes Johnny van den Bos zijn 47e verjaardag.We feliciteren hem met dit heuglijke feit en wensen hem een lang en gelukkig en gezond leven.Ook de rest van de familie feliciteren wij op deze eerste paasdag met de verjaardag van onze John.John, maak er een mooie dag van.Van harte proficiat!

25 maart 2018

Tim Daniël Johannes 13 jaar!

Aanstaande dinsdag 27 maart 2018 viert een van de jongste telgen van onze familie zijn dertiende verjaardag.Het is Tim Daniël Johannes van den Bos.We feliciteren Tim nu al met dit heuglijke feit en wensen hem een lang en gelukkig en ook gezond leven.Ook de rest van de familie wensen wij geluk met Tim zijn verjaardag! Van harte, Tim,maak er een mooie dag van!

23 maart 2018

Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog

Morgenavond is er op televisie de Andere Tijden special Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog.Dat was de periode waarin onze vader en grootvader Denijs van den Bos werd geboren.Nederland bleef neutraal, maar er was wel distributie en schaarste in die tijd.In oktober 1917 traden Geertruida Nievaart en Denijs van den Bos, de ouders van onze vader en grootvader met elkaar in het huwelijk.Geertruida had rond 1915 in een tweetal cafe,s gewerkt.Nederland was gemobiliseerd.Haar latere man Denijs van den Bos diende in 1917 bij de Vrijwillige Landstorm,een burgerwacht ter ondersteuning van het leger.Kijken dus morgenavond naar Andere Tijden!

20 maart 2018

De ambachtsschool

Vandaag blikken we opnieuw terug op het leven van onze vader, grootvader en overgrootvader Denijs van den Bos(1918-1988) Begin jaren 30 zat hij op de ambachtsschool,afdeling elektrotechniek instrumentmaker.Nijs ging aan de Haagweg op school.Op 1 juli 1931 werd hem een rapportenboekje overhandigd waarin driemaandelijks vorderingen zouden worden vermeld en cijfers voor vlijt en gedrag.In de zomer duurde de schooltijd van 8 tot 12 uur en van half twee tot vijf uur en in de winter ging hij van acht tot twaalf en van half twee tot half vijf naar school.In het eerste schooljaar behaalde Nijs goede cijfers voor rekenen en meetkunde.Voor vlijt en gedrag behaalde hij zevens.In het tweede jaar was hij goed in algebra.Daar haalde hij in 1932-1933 steevast achten voor.In 1933-1934 sloot hij zijn periode aan deze school af met achten voor vlijt en gedrag.Nijs was dus best een goede leerling.

15 maart 2018

Veertigjarig huwelijksfeest Jansje en Nijs

In het kader van de 100-jarige geboortedag van Nijs van den Bos blikken we vandaag nog even terug op het 40-jarig huwelijksfeest van onze ouders en grootouders in 1982. Op vrijdag 6 augustus 1982 gaven ze een diner in In den Houtkamp.Ik schreef die dag in mijn dagboek dat we voortreffelijk hadden gedineerd. Overgrootmoeder Van den Bos was er ook. Om ongeveer 19 uur waren we er.Tante Trudy, Colette en Cindy kwamen gelijktijdig.Oom Ed, tante Janny, tante Betty,oom Fer, opa en oma en overgrootmoeder Van den Bos waren er toen al.Vooraf bestelde ik twee maal een tonic met citroen.Tegen acht uur gingen we dan aan tafel.We bestelden eerst soep, tomatensoep onder meer en ook aten we stokbrood met kruidenboter.Natuurlijk kregen we ook wijn.Chateaubriand Stroganoff nam ik samen met Pa.Trudy nam het samen met oom Ed.Opa nam het samen met zijn 83 jaar oude moeder.Toe nam ik ijs met slagroom en aardbeien.Velen namen Irish coffee.

12 maart 2018

Denijs van den Bos 100 jaar

Vandaag is het 100 jaar geleden dat onze vader en opa en tevens overgrootvader Denijs van den Bos werd geboren.De Eerste Wereldoorlog was nog juist aan de gang. Rond 1936 kreeg Nijs verkering met zijn latere vrouw Jansje Schaft. Ze gingen toen wel eens uit samen aan het einde van die crisisjaren. Jansje daarover: Er trad een neger op in Den Haag en Nijs wilde daarnaartoe. In Den Haag trad hij op.Nee, het was niet in Den Haag, het was hier in de Stadsgehoorzaal.Dat was iets unieks.Dat was een Amerikaan.Die man kon dansen en zingen.En toen speelde ook het orkest van Nat Gonella.

8 maart 2018

Cindy jarig

Zondag 11 maart is Cindy jarig. We feliciteren haar nu al met haar verjaardag en wensen haar een lang en gelukkig leven met veel gezondheid en alles wat wenselijk is. Van harte gefeliciteerd, Cindy en nog vele jaren! Ook de rest van de familie alvast van harte gelukgewenst met de 44e verjaardag van ons familielid! Fijne dag gewenst zondag!

6 maart 2018

Denijs van den Bos 100 jaar

Op 12 maart is het 100 jaar geleden dat Denijs van den Bos(1918-1988) werd geboren. Zijn vrouw Jansje Schaft sprak ooit de volgende woorden:' Toen ik met hem ging had hij geen vast werk. Toen heeft hij toch verschillende baantjes gehad. Bij Ideco en hij heeft op de zilverfabriek gewerkt.Het was toen een beetje een nare tijd.Je kon niet zo gemakkelijk werk vinden in de crisistijd, de jaren 30. En dan zeggen ze wel eens die goeie ouwe tijd, nou vergeet het maar. Iedere generatie is er wat. Jansje was 16 jaar toen ze op dansles ging bij Mieremet. daar heeft ze rond 1936 haar toekomstige echtgenoot leren kennen.

1 maart 2018

Een nieuwe lente, een nieuw geluid

Ondanks de ijzige koude van het moment, begint vandaag toch echt de meteorologische lente.De dooi zet nu spoedig in en komende week wordt het plaatselijk al weer ongeveer 8 graden Celsius.Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Op 11 maart is Cindy jarig en op 12 maart is het dan precies 100 jaar geleden dat onze beste vader en opa Denijs van den Bos ter wereld kwam.Het is deze maand ook al weer 30 jaar geleden dat we afscheid van hem moesten nemen.Op 27 maart viert zijn achterkleinzoon Tim Daniël Johannes van den Bos dan alweer zijn dertiende verjaardag.We gaan dus een gedenkwaardige maand maart tegemoet.

28 februari 2018

De Vrouwekerk

Op 3 maart is het 360 jaar geleden dat Jacobus Bordoduijck in de Vrouwekerk nabij de Haarlemmerstraat werd gedoopt.De Vrouwekerk deed na het beleg van Leiden dienst als kerk voor de Waalse gemeenschap in Leiden.De kerk ontstond uit een 14e eeuwse kapel gewijd aan de maagd Maria.Begin 19e eeuw werd de kerk afgebroken.Jacobus werd op 3 maart 1658 in de kerk gedoopt. De Pilgrim Fathers die van 1609 tot 1620 in Leiden woonden en van wie tal van Amerikaanse presidenten afstammen gingen ook in deze kerk ter kerke. In 1620 vertrokken ze met het schip de Mayflower naar Amerika en landden ze in Massachusetts. In de Republiek gold een grote mate van godsdienstvrijheid maar de puriteinse Pilgrim Fathers waren bang dat hun geloof te zeer door de andere religies beïnvloed zou worden.Vandaar dat ze vertrokken.

22 februari 2018

Geschiedenis is ook periodisering

De geschiedenis van de afgelopen eeuw laat zich ruwweg in een aantal perioden vatten. De jaren na de eerste Wereldoorlog waren jaren van nationalisme, fascisme, communisme, protectionisme en een crisis van de democratie in Europa. We weten allemaal waar dat op is uitgelopen. Na het einde van de tweede Wereldoorlog diende zich het tijdvak van de trente glorieuses aan. De dertig glorieuze jaren. Ruim drie decennia van een genivelleerde of min of meer genivelleerde middenklassemaatschappij. Het waren de hoogtijdagen van de sociaal-democratie in Europa.Er vond industrialisatie plaats en de welvaart groeide. Dit tijdvak liep eind jaren 70 op zijn einde. Vanaf de jaren 80 ongeveer diende zich het tijdvak van het neoliberalisme aan. De globalisering werd een feit,de dienstensector boomde en we kenden een liberale wereldorde.Er ontstond een nieuwe onderklasse.Sinds het aantreden van Trump lijkt zich een nieuw tijdvak aan te dienen met opnieuw nationalisme en protectionisme. Populisme viert hoogtij en ongelijkheid neem toe. De liberale wereldorde lijkt op haar retour.

17 februari 2018

Oorlogsdreiging

Het oorlogsgevaar is sinds 1991 nog niet zo hoog geweest als nu. Dat zei de Duitse diplomaat Wolfgang Ischinger tijdens de opening van de 54e Sicherheitskonferenz in Muenchen. Ischinger waarschuwde voor oorlog tussen de supermachten , vooral daar waar het gaat om miscalculaties. Tal van staatshoofden en regeringsleiders zijn dit weekend in Muenchen bijeen om te spreken over vrede en veiligheid in de wereld. Het aantal crises in de wereld stapelt zich op, mede hierdoor wordt de kans op een oorlog groter.

14 februari 2018

De tijd rond 1450

De oudste vermelding van de familienaam Bourdeauduis gaat terug tot 1449. Want in dat jaar laat een zekere Jehenne Bourdeauduis haar testament opmaken in Doornik. zij is het oudst bekende lid van de latere familie Van den Bos. In het vijftiende eeuwse Doornik of Tournai moet voorlopig dus de oorsprong van de familie gezocht worden.Dat was in de tijd van het Bourgondische rijk,de late middeleeuwen of om in de woorden van de befaamde historicus Huizinga te spreken het herfsttij der middeleeuwen.Huizinga wilde zich er nadrukkelijk rekenschap van geven in welke verhouding de middeleeuwse Bourgondische staat stond tot de latere Nederlandse republiek.In 1464 vond de eerste vergadering der Staten-Generaal plaats.

10 februari 2018

Gezellig etentje met Trudy en Gerard

Vanmiddag hebben we een gezellig samenzijn met Trudy en Gerard gehad ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Trudy" Na vier uur waren we in Leiderdorp waar we op televisie beelden van het carnavalsfeest zagen. Rond kwart over vijf vertrokken we met zijn allen, John, Amanda, Mikkie, Cindy, Colette, Herman, Lev, Trudy en Gerard en ikzelf naar het restaurant. Het restaurant was Genieten en zo, een wereldrestaurant, in Leiderdorp. Er was werkelijk van alles te krijgen en ook ideaal voor kinderen. Het was een leuk samenzijn ter gelegenheid van de verjaardag van Trudy. We kunnen er met veel plezier op terugzien nu. Om half negen waren we weer thuis. Dank Trudy en Gerard voor dit leuke idee. In mei organiseert Trudy nog een barbecue voor de andere familieleden. Nogmaals bedankt voor alles!!

6 februari 2018

Trudy en Coby jarig

Aanstaande donderdag 8 februari is tante Coby jarig. Ze wordt dan 81 jaar. Ze is de laatst levende uit het gezin Van den Bos dat in 1917/1918 gevormd werd. We wensen tante Coby van harte geluk met haar verjaardag en wensen haar gezondheid voor de toekomst. Trudy is dan vrijdag jarig. Ook haar feliciteren we alvast en wensen we haar gezondheid en geluk voor de toekomst.Beide familieleden, van harte proficiat en ook de rest van de familie gefeliciteerd!

1 februari 2018

Trudy beleeft kroonjaar

Trudy beleeft dit jaar een kroonjaar. Ze hoopt op 9 februari aanstaande 75 jaar te worden. Trudy werd op 9 februari 1943 geboren. Haar moeder - het was middenin de bezettingstijd - liep tijdens spertijd met haar ouders naar het ziekenhuis. Ze werd aangehouden en moest haar persoonsbewijs laten zien. Uiteindelijk kwam het goed en kwam er een gezonde baby ter wereld, nu bijna 75 jaar geleden. Op 9 februari 1943 werd er een aanslag gepleegd op mr Reydon, de secretaris-generaal van het departement van volksvoorlichting en kunsten. Op 2 februari 1943, de 44e verjaardag van Geertruida van den Bos-Nievaart, gaven de laatste Duitse troepen van het zesde leger in Stalingrad zich officieel over.

26 januari 2018

Mike jarig

Aanstaande 30 januari is Mike jarig. Hij wordt dan 19 jaar. We feliciteren Mike met zijn verjaardag en wensen hem geluk en voorspoed voor de toekomst. Verder feliciteren we Colette en Herman met dit heuglijke feit. Ook de rest van de familie van harte gelukgewenst! Fijne verjaardag alvast!

23 januari 2018

Jan van den Bos(1770-na 1850)

In de tijd dat de jonge wereldberoemde componist Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) triomfen vierde, werd onze voorvader Jan van den Bos geboren. Het was het jaar 1770. Jan had een goede gezondheid, hij werd over de tachtig, een voor die tijd zeer hoge leeftijd. Hij werd op 18 juli 1770 gedoopt in de Leidse Pieterskerk, mogelijk door dominee Herbert Christianus van der Meij. Deze was op 23 juli 1730 te Rotterdam geboren. Jan zou in 1797 met een zekere Maria Taverne in het huwelijk treden. hij was toen karsaaiwerker. Karsaai is grof gekeperd laken. Later zou hij nog militair worden.

16 januari 2018

Jan van den Bos(1700-na 1750)

Jan of Johannes van den Bos werd op 5 december 1700 mogelijk door dominee Franciscus Fabricius in de Leidse Pieterskerk gedoopt. Hij werd geboren in het gezin van de in 1658 geboren Jacobus Bordoduijck. De familienaam was inmiddels vernederlandst. Leiden telde in 1700 53000 zielen, maar bevindt zich dan in een neerwaartse beweging. De welvaart neemt al vanaf 1670 af. In de loop van de 18e eeuw neemt de welvaart verder af, al vinden de stamhouders Van den Bos- ze heetten in de 18e eeuw allemaal Jan- nog werk in de lakennijverheid. In 1748, toen de malaise in de textielindustrie nog groter was dan in het jaar 1700, vond de helft van de mannelijke gezinshoofden nog altijd werk in de Leidse textielsector.

11 januari 2018

Doornik als een van de oorspronggebieden

Een oorspronggebied van onze familie ligt in Doornik. Die oorsprong gaat eeuwenlang terug en wel via de familie Bourdeauduis in het vijftiende eeuwse Bourgondië alsook via Nicholes de Le Roke die in 1228 in Doornik overleed. Hij is een Voorouder van een Verroocken die in de zeventiende eeuw met een Schaft trouwde. Nicholes had een zoon of broer Johannes de Le Roke die eveneens in het dertiende eeuwse Doornik leefde. Maar al aan het einde van de twaalfde eeuw moeten er daar leden van deze familie hebben geleefd. Het is rond 1200 dat familienamen erfelijk worden. Er is een verbinding met de Sint Maartensabdij aldaar. Aan het einde van de elfde eeuw werd de abdij heropgericht door abt Odo van Doornik. In de zevende eeuw na Christus was er al een Sint Maartensabdij in de plaats en al in de vroege vierde eeuw was er christelijke aanwezigheid in Doornik, de plaats waar onze wortels dus liggen.

4 januari 2018

Jansje Schaft 99

Morgen is het 99 jaar geleden dat onze moeder en oma Jansje Schaft ter wereld kwam. Over een jaar is het een eeuw geleden dat ze werd geboren aan de Leidse Vollersgracht. Jansje van den Bos- Schaft. Ze was de dochter van Elizabeth van Welzen (1894-1973) en Arie Schaft (1893-1980) De oma van Jansje van den Bos, opoe van Welzen, heeft een aantal miskramen gehad. Het zouden er zelfs vier zijn geweest. De vader van Elizabeth van Welzen, de grootvader van Jansje, kookte als opoe in verband met een miskraam in het ziekenhuis lag. Hij kookte dan aardappels met uien. Jus was er niet. Elizabeth Schaft, het lieve omaatje, heeft rond het jaar 1906 op de katoenfabriek bij de Doorbraak gewerkt. Ze droeg dan een omslagdoek als ze naar haar werk ging. Omdat een werknemer daar open tbc had en ze daardoor het risico liep die ziekte zelf ook op te lopen is ze bij laken- en wolfabriek Krantz gaan werken. Daar werkte ze ook nog ten tijde van haar huwelijk in september 1918. Dat is dus dit jaar ook precies 100 jaar geleden.

1 januari 2018

Een heel gelukkig 2018

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u allen een heel goed en gezond 2018 te wensen. laten we hopen en vertrouwen dat het voor een ieder van ons een goed jaar wordt. Ik hoop ook dit jaar weer in onze familiegeschiedenis te duiken en mooie verhalen op te tekenen. Nogmaals iedereen een gezond, gelukkig en liefdevol nieuwjaar gewenst! Maak er iets moois van.