27 maart 2010

Tim Daniel Johannes van den Bos 5 jaar

Vandaag is een historische dag. Onze Tim Daniel Johannes van den Bos is vandaag 5 jaar geworden. Ik ben vanochtend al even bij hem geweest en heb kunnen zien dat Tim erg enthousiast speelde met zijn nieuwe racebaan. Tim is al een echte grote jongen aan het worden. Omdat Suus nog op hockey was, hebben we even gewacht met het aansnijden van de taart en het uitblazen van de 5 kaarsjes door de kleine man. Maar rond twaalf uur was het dan zo ver! De taart werd binnengebracht en onder het maken van verscheidene historische foto's door John, blies Tim dan toch zijn 5 kaarsjes uit. Zo was hij echt jarig en lieten we ons de taart nadien goed smaken. Dag Tim, fijne verjaardag en heel veel geluk en voorspoed en gezondheid in je nieuwe levensjaar!

24 maart 2010

Zaterdag 18 juni 1983

Vandaag ga ik terug in de tijd naar het jaar 1983 en wel naar zaterdag 18 juni 1983. Mijn moeder was die zaterdag de stad weer in geweest en John had een nieuwe fiets gekregen. Toevallig heeft Suus nu ook een nieuwe fiets gekregen. Alvast voor haar 7e verjaardag. John was die zaterdag naar Arjan en Marcel du Mortier geweest. De zon scheen die zaterdag en 's avonds gingen mijn ouders naar de verjaardag van Oom Fer. Overgrootmoeder Van den Bos (84) lag in het Diaconessenziekenhuis en mijn ouders bezochten haar die dag. Verder was er geen nieuws.

19 maart 2010

Jansje van den Bos en de geboorte van dochter Trudy op 9 februari 1943

Eind jaren tachtig interviewde ik grootmoeder Jansje van den Bos (1919-2007) over de geboorte van dochter Trudy in februari 1943.-'Toen u naar het ziekenhuis moest op 9 februari 1943 werd u middenin de nacht ook aangehouden.'-'Ja, het was spertijd-je moest om 8 uur binnen zijn. Je moest een bewijs hebben dat je naar de dokter moest of zo. Nou, dat zagen ze wel aan mij, want ik moest naar het ziekenhuis. Ik kon wel lopen. Ik was bij mijn moeder. Toen ben ik twee keer aangehouden. Mijn dokter was opgepakt.'

14 maart 2010

Film- of diavoorstelling in de derde klas, najaar 1972

Vandaag hervond ik een plakboek dat ik in de derde klas van de Prinses Beatrixschool maakte, eind 1972. We bekeken destijds een film of een serie dia's over de natuur. Natuureducatie stond hoog op de agenda op onze school toentertijd. Ik schreef als 8- of 9-jarige het volgende: ' We hebben op de film een sperwer gezien, en ook eekhoorntjes. Het leken net boommarters. We zagen ook een uil, hij sliep in een boom. Ik weet niet hoe die heet. We zagen ook een dood vogeltje en daar liepen allemaal lieveheersbeestjes omheen. En we zagen ook planten, zoals: klaverzuring, speenkruid en nog veel meer planten, zoveel dat je ze bijna niet kan tellen. Toen zagen we ook eikebomen en ook een heleboel eikebladeren. Het was een hele mooie dia.'

10 maart 2010

1 april 1981: Denijs van den Bos neemt afscheid van de PTT

Na een dienstverband van bijna 36 jaar nam grootvader Denijs van den Bos (1918-1988) per 1 april 1981 afscheid van zijn PTT. Hij was er geleidelijk opgeklommen tot bureauchef. In 1945, na de bevrijding, was hij bij het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie beginnen te werken. Bij zijn afscheid -eind maart 1981 was er een receptie in Den Haag/Scheveningen- kreeg hij een ingelijste tekst mee en een foto met alle mensen met wie hij gewerkt had. De tekst luidde als volgt: Aan D. van den Bos, bureauchef der PTT, ten afscheid als blijk van waardering voor de diensten die hij gedurende ruim vijfendertig jaren aan het staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie heeft bewezen. De directeur-generaal, 's -Gravenhage, 1 april 1981.

7 maart 2010

De verjaarskado's van Lena Dieuwertje Bavelaar(1944-1997)

Op haar 50e verjaardag, 22 december 1994, interviewde ik mijn moeder Lena Dieuwertje van den Bos-Bavelaar (1944-1997) voor geluidsband over de geschenken die ze voor haar verjaardag kreeg in het verleden. Ze herinnerde zich dat ze voor haar zesde verjaardag in december 1950 een poppenwagen kreeg van haar ouders. Van haar tante Neel kreeg ze toen een babypop. Voor haar 12e of 13e verjaardag kreeg ze een fiets. Dat moet in 1956 of 1957 geweest zijn. Een jaar of twee later, in december 1958 kreeg ze van haar ouders rolschaatsen kado. Daar kon ze goed mee overweg. Ook kreeg ze van haar vader ooit gewone schaatsen. Ze probeerde bij waar nu het Waardeiland is te schaatsen, maar toen ze goed en wel deze kunst onder de knie probeerde te krijgen, ging het dooien.

1 maart 2010

Armoede en arbeid; Leiden's 19e eeuw

Voor een beter begrip van hoe de arbeiders tot verzet kwamen moet men allereerst hun sociale positie bepalen. Omdat de 19e eeuw een klassenmaatschappij kende, werd de positie bepaald door het inkomen. Voor de arbeiders had dit ongunstige gevolgen. Door de zeer lage lonen die zij verdienden was armoe troef. Onvoldoende goede huisvesting, te weinig ontspanning, slecht of onvoldoende onderwijs en een onprettige werkkring bemoeilijkten hun leven. In 1860 verscheen er een rapport van een commissie die door de minister van Nijverheid was ingesteld om de kinderarbeid in de Leidse (textiel)fabrieken te onderzoeken. Het rapport wees uit dat de fabrikanten de kinderen misbruikten. Al sinds 1859 bezag het ministerie van Binnenlandse zaken de bepalingen die de kinderarbeid in het buitenland regelden. Er zouden nog heel wat jaren overheen gaan voordat de kinderarbeid wettelijk geregeld zou zijn. Hoewel de onderzoeken een duidelijk negatief resultaat hadden opgeleverd was Leiden een van de steden die er nog redelijk aan toe waren. In andere delen van het land was de toestand aanzienlijk slechter. Ook de woonomstandigheden kunnen wat dat betreft als betrekkelijk gunstig gekenschetst worden.