25 september 2016

Op een mooie pinksterdag in 1939

Via de dansschool van Miermet hadden Janny en Nijs in de tweede helft van de jaren 30 kennis met elkaar gemaakt. Op 28 mei 1939, eerste pinksterdag, verloofden de beiden zich. Voor die gelegenheid werden ook verlovingskaarten gedrukt. Deze vooroorlogse jaren brachten naast het leed van de soms diep insnijdende crisis vooral ook veel plezier en ontspanning. Janny en Nijs namen onder meer deel aan een danswedstrijd waar men danste op de muziek van Malando. Er werd door hen beiden een prijs in de wacht gesleept. Janny en Nijs kregen verschillende cadeaus voor de uitzet. Op 5 augustus 1942 zouden de twee in het huwelijk treden. Het was in de zomer van 1939 dat ze drie dagen naar Hilversum gingen in een jeugdherberg. Zo bezochten ze ook de Vara studio en hoorden ze organist Johan Jong spelen op het orgel. Ze gingen op de fiets naar Hilversum.

18 september 2016

Het jaar 1933

Het jaar 1933 was een keerpunt in de Europese en wereldgeschiedenis. Hitler kwam in Duitsland aan de macht en Nederland zag voor de tweede keer de komst van Colijn als premier. De Depressie had na 1929 fors toegeslagen. De werkloosheid was hoog. Jansje en Nijs waren nog jong. Denijs van den Bos werd op 12 maart 1933 15 jaar. Het is een ongewisse tijd waarin hij opgroeit. Kort voor de verkiezingen van 1933 is in de Indische wateren op het oorlogsschip De Zeven Provinciƫn muiterij uitgebroken. Colijn gaat de verkiezingen in met ferme taal. Voor een sterk gezag! Stemt Colijn. Intussen verbeterde de economische situatie niet. In 1933-1934 beliep de werkloosheid een half miljoen zielen. Het was de tijd van de opkomst van de radio. Ook de bioscoop werd goed bezocht. Jansje Schaft hierover in 1985: Mijn vader, opa Schaft, is jarenlang lid geweest van de Avro. Hij had een hekel aan de Vara . Hij is later lid geworden van de Avro en dat is hij jarenlang gebleven. En toen later had hij de Tros.

11 september 2016

Johannes Bavelaar 117

Vorige week, 4 september 2016, was het 117 jaar geleden dat Johannes Bavelaar, nestor van de Leidse kappers, werd geboren. Johannes Bavelaar werd geboren op 4 september 1899. In 1962/1963 maakte hij kennis met de familie Van den Bos toen zijn dochter Leny kennis maakte met Arie van den Bos. Johannes Bavelaar was een goedmoedige man die altijd vol humor zat. Uit dien hoofde kon hij het ook goed vinden met Oma Schaft die ook een zonnig karakter had. Johannes Bavelaar overleed op 14 september 1984, 85 jaar oud. Rust zacht, beste opa.

1 september 2016

Geertruida Nievaart (1899-1992)

Aan het eind van haar leven bezocht ik in 1999 mijn overgrootmoeder Geertruida van den Bos-Nievaart om nog eens bij te praten over de familiegeschiedenis. Mij viel op dat ze nog een goed geheugen had. We spraken langdurig over haar jeugd aan het begin van de 20 e eeuw. Ze vertelde dat ze Denijs van den Bos (1859-1913) nog had gezien, niet lang voordat ze met zijn zoon, haar latere man, kennis zou maken. Ze bereikte de leeftijd van 93 jaar, maar in haar jonge jaren was ze vaak ziek. Rond 1909 ging ze vaak een halve dag naar Katwijk met de boot van Harland. Van 2 tot 4 uur was het dan pootje baden geblazen aan het strand. Toen ze ziek was ging ze vaak halve dagen naar school. In de middag kon ze dan rusten. Ze mocht van de dokter niet naar school, al moest ze in de ochtend ook nog vaak werken. Vanaf haar zesde jaar moest ze verschillende malen naar het ziekenhuis. Op school kreeg ze onder meer les van meester Breumer. Coba de Ridder en Jansje Robbers waren haar klasgenootjes.