28 maart 2022

Arie Schaft (1893-1980), was hij incontinent in dienst?

Onze groot- en overgrootvader Arie Schaft werd op 17 januari 1913 opgeroepen voor militaire dienst.Hij diende bij het 4e regiment infanterie en kreeg een dubbeltje soldij per dag.Op 30 september 1913 gaat hij met groot verlof, maar op 1 augustus 1914 wordt hij opnieuw opgeroepen en gemobiliseerd vanwege het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.Arie Schaft moet incontinent geweest zijn gedurende zijn diensttijd.Hij heeft tot vier maal toe op de ziekenzaal gelegen.Volgens John was hij pacifist en deed hij daarom misschien alsof.Op 31 oktober 1916 wordt hij in ieder geval uit dienst ontslagen 'vanwege onwillekeurige afvloed van de pis'.

25 maart 2022

Jansje Schaft(1919-2007) over de periode rond de stadhuisbrand in 1929

Ooit vertelde onze moeder en grootmoeder over de periode rond de stadhuisbrand in februari 1929.Ze sprak als volgt:'Ja, het was toen verschrikkelijk koud en toen gingen we naar de stadhuisbrand kijken, want dat was iets unieks natuurlijk en opa was toen zonder werk, want die kon niet werken, want hij werkte in de bouw.Het vroor 16 graden.Je had het niet zo breed.Als hij zonder werk was kreeg hij 13 gulden steun, dus er was niet veel brandstof ook.Toen was Beb haar armpje zo goed als bevroren.Haar ene armpje.Toen was ze nog zo klein.De kachel kon niet de hele dag loeien.Wat een ellende eigenlijk he als je goed nagaat? Toen was haar armpje zo goed als bevroren.We waren nog net een beetje op tijd.Dat was toen met de stadhuisbrand.Het was zo koud, het was koud joh! Nou, nou!

22 maart 2022

Tim Daniël Johannes jarig!

Aanstaande zondag is Tim jarig.Zaterdag is de sterfdag van onze vader, groot- en overgrootvader Denijs van den Bos(1918-1988).Het is 34 jaar geleden dat hij overleed.Tim wordt zondag 17 jaar.Hij werd geboren op 27 maart 2005.We wensen Tim Daniel Johannes van den Bos een fijne verjaardag, een mooi feest en alle goeds voor de toekomst! Ook de andere familieleden wensen wij het beste met de verjaardag van Tim! Veel plezier Tim en succes op school!

17 maart 2022

Persoonsbewijs was nogal eens zoek of vermist

Uit onderzoek in de Leidse politie-archieven uit de jaren 1940-1945 is ons gebleken dat de persoonsbewijzen van de familie Van den Bos nogal eens zoek of vermist waren.Zo gaat op de avond van 7 februari 1943 Annie, geboren 12 februari 1920,naar de politie om te melden dat haar persoonsbewijs wordt vermist.Op 25 september 1943 is ook het persoonsbewijs van overgrootvader en grootvader Denijs van den Bos (1896-1966) zoek.Hij gaat die dag naar het politiebureau om daarvan aangifte te doen.Op 16 februari 1944 tenslotte doet om 16.50 uur Oom SJaak, geboren 12 januari 1929,aangifte van vermissing van zijn bewijs op het bureau.

12 maart 2022

Denijs van den Bos (1918-1988) en de oorlog van 10 mei 1940

We maken nu een oorlog mee in Europa met alle gevolgen van dien (hoge brandstof-en voedselprijzen), maar in de ochtend van de 10e mei 1940 was voor Nederland en onze familie pas echt de nood aan de man.Nazi-Duitsland viel ons land binnen.Bij wijze van terugblik schreef onze vader en grootvader Denijs van den Bos, wiens 104e geboortedag wij vandaag gedenken, daar in 1980 een verslag over.Om hem te eren vandaag laten we hem weer even aan het woord.Hij schreef onder meer:'Na de capitulatie door de bombardementen op Rotterdam,waardoor de binnenstad in een puinhoop veranderd werd en duizenden doden te betreuren vielen, waren verslagenheid en machteloosheid bij alle burgers waar te nemen.Toen de Duitse troepen Leiden binnentrokken en diverse gebouwen bezetten, kregen zij weinig of geen belangstelling van de bevolking.In het begin van de bezetting, toen alles nog betrekkelijk te koop was(ondanks dat het op de bon was) werd er door de bevolking op elk weermachtsbulletin schouderophalend gereageerd.Hierdoor geirriteerd werd er door de bezetter patrouille gelopen door de stad.'

10 maart 2022

Cindy 48!

Morgen, vrijdag 11 maart 2022,viert Cindy haar alweer 48e verjaardag.We feliciteren haar en wensen haar na alle corona- ellende alle goeds voor de toekomst.Ook de rest van de familie wensen wij geluk met de verjaardag van Cindy.En maak er eeb mooie vakantie van in Spanje, Alicante, Cindy, samen met je moeder Trudy die wij ook feliciteren.Dag Cindy, fijne dagen!

8 maart 2022

Jacobus Overveld (Leiden, 1777) vocht in de Napoleontische oorlogen

Jacobus Overveld, rechtstreekse voorouder van onze grootvader Johannes Bavelaar- zijn grootmoeder was Johanna Overveld- heeft in de Napoleontische oorlogen in het Frans-Hollandse leger gevochten.Hij was matroos op het oorlogsschip Brutus in 1812.Het oorlogschip Brutus heette later Brabant.Uit gegevens van de burgerlijke stand maken we op dat Jacobus ten tijde van de geboorte van zijn zoon, ook een Jacobus, op 7 juli 1812 zich op het oorlogsschip bevindt.Jacobus Overveld ging op 9 december 1797 in Leiden in ondertrouw met Johanna van der Zeeuw.In de huwelijksbijlagen van Jacobus Overveld junior uit januari 1839, de zoon die in 1812 werd geboren, wordt door getuigen gemeld dat zijn vader in het begin van 1812 zijn moeder Johanna heeft verlaten zonder verder iets van zich te laten horen.Eerder, in september 1822 bij het huwelijk van dochter Alida Overveld, wordt gezegd dat vader Jacobus Overveld sinds ruim 20 jaar afwezig is.

3 maart 2022

Historische cesuur, oorlog in Europa

Wat we nu meemaken is niets minder dan een historische cesuur, een keerpunt in de Europese en wereldgeschiedenis.Eerder zagen we dat in 1914, in 1939 en in 1989 met het uitbreken van de beide wereldoorlogen en de val van de Berlijnse Muur.Duitsland verhoogt zijn defensie- uitgaven met 100 miljard, alleen al dit jaar, levert wapens aan Oekraine en breekt daarmee met zijn naoorlogse buitenlandse politiek en 'Russlandpolitik'.Duitsland had altijd een speciale band met Rusland en neemt daar nu afstand van.De oorlog in Oekraine is bepalend voor de politiek van de grote mogendheden in de komende tientallen jaren.Het gaat hier om niets minder dan een systeemcrisis.Het gezicht van Europa zal er voor altijd door worden veranderd, zoals de historicus Timothy Garton Ash heeft verklaard.Rusland heeft inmiddels gedreigd ook militair en politiek in te grijpen als Zweden en Finland toetreden tot de NAVO en heeft het Westen gedreigd met kernwapens.Poetin ziet Kiev als de wieg van de Russische natie, het heilige Russische rijk.

1 maart 2022

De meteorologische lente is begonnen

Vandaag, dinsdag 1 maart 2022, is de meteorologische lente begonnen.Deze maand is de lentemaand en de maand waarin Cindy op 11 maart haar 48e verjaardag viert.Op 12 maart is het dan 104 jaar geleden dat de pater familias Denijs van den Bos (1918-1988) werd geboren.We feliciteren Cindy nu al, gedenken onze vader en grootvader en wensen ook Tim alvast geluk met zijn verjaardag op 27 maart a.s. Tim wordt alweer 17 jaar.