23 mei 2023

Henry Kissinger 100!

Op 27 mei 2023 wordt de voormalige Amerikaanse veiligheidsadviseur en minister van Buitenlandse Zaken Henry Alfred Kissinger 100 jaar.In 1938 ontvluchtte het gezin Kissinger nazi- Duitsland en emigreerde het naar New York in de Verenigde Staten.Henry werd een briljante historicus en al gauw trok hij de aandacht van verschillende Amerikaanse presidenten die hij ook ging adviseren.In 1969 werd hij door president Nixon benoemd tot nationale veiligheidsadviseur, in 1973 werd hij minister van Buitenlandse Zaken.Hij was medeverantwoordelijk voor de geopolitieke omwenteling van 'The Opening to China' in 1972.Nixon trad in augustus 1974 af vanwege het Watergateschandaal en Kissinger bleef toen aan als minister van Buitenlandse Zaken onder Ford tot januari 1977.Kissinger richtte daarna een adviesbureau op in Manhattan-New York.Hij bleef ook boeken schrijven waaronder zijn memoires, het boek 'Diplomacy' en boeken over China en de wereldorde.Hij is een aanhanger van 'Realpolitik' en schreef een proefschrift over onder andere Metternich en het 19e eeuwse machtsevenwicht.Luister ook naar de podcast 'Betrouwbare bronnen':100 jaar Henry Kissinger.

17 mei 2023

Felicitaties voor Betty en Fer!

We brengen felicitaties over aan Betty en Fer die op 20 mei 2023 precies 47 jaar getrouwd zijn.Ze gaven elkaar het jawoord op het Leidse stadhuis op 20 mei 1976.Receptie en diner werden destijds gegeven in 'In den vergulden Turk'.Het was middenin de jaren '70,een voor velen nog onbezorgde tijd.Een tijd waarin we nog jong waren.Toch was het ooknog de tijd van de Koude Oorlog en was de werkloosheid relatief hoog in ons land.Het kabinet- Den Uyl regeerde.We feliciteren Betty en Fer en wensen hen nog vele jaren met elkaar.En natuurlijk wensen we heb veel geluk en vooral gezondheid!Lang leve het bruidspaar!

12 mei 2023

Arie van den Bos 78!

Op 15 mei 2023 is het exact 78 jaar geleden dat onze opa, vader, broer, zwager en oom Aad van den Bos ter wereld kwam.Het gebeurde kort na de bevrijding.Vader Nijs verbleef toen nog in Enschede.In 1990 had ik een gesprek met moeder Jansje over de tijd rond de geboorte van haar zoon Aad in mei 1945.Ze sprak toen aldus:'Ik ben weer met mijn vader en moeder gegaan, lopend.Aad werd geboren om vier uur,kwart voor vier.'s Morgens ben ik er naartoe gegaan.Nederland was bevrijd, ik werd niet meer aangehouden zoals op 9 februari 1943.Het was op de Hooigracht.Ik weet wel dat ik voor het eerst van die Engelse kaken kreeg.Van die biscuits.Iedereen kreeg dat.Van die volkoren biscuits.Het waren van die langwerpige biscuits.Maar ze waren lekker, je had natuurlijk honger ook.En als je een beetje sterk van inhoud bent.Ik kreeg gelijk een kind.Ik had zoveel melk.Ik had teveel voor Aad alleen.Ik kreeg een kind van twee maanden en dat was nog kleiner dan Aad.Aad woog 6 1/2 pond.Loekie Ju werd 9 maart 1943 geboren en dat kindje heeft ook menigmaal bij mij gedronken.'

10 mei 2023

Lentz, de man achter het persoonsbewijs

Niet lang geleden verscheen een boek over Lentz, de man achter het persoonsbewijs.Lentz was hoofd van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters en de bedenker van het beruchte persoonsbewijs,zo lezen we op de achterkant van het boek.Met zijn perfect geordende bevolkingsadministratie was hij de Duitse bezetter erg van dienst,zo lezen we verder.Lentz verdedigde zich na de oorlog door te zeggen dat hij slechts uitvoerder was geweest.Eigenlijk net als Eichmann.In de woorden van Hannah Arendt zou zijn kwaad ' banaal' zijn geweest: onnadenkend.Maar Lentz liet de bevolkingsadministratie bewust uitgroeien tot een instrument van het kwaad.Daarbij verrijkte hij zich ook nog eens.

5 mei 2023

Jansje Schaft (1919-2007) over 10 mei 1940

Begin mei 1990 sprak ik onze moeder en (over) grootmoeder Jansje Schaft over de meidagen in 1940.Ze is 21 jaar als de oorlog in Nederland uitbreekt.Ze vertelde me dat toen ze op die bewuste 10e mei 1940 op de fiets naar haar werk ging bij tandarts Van Dorp, ze ontzettend veel mensen op straat zag.Ze sprak:'Er liepen allemaal mensen op straat.Er liepen vreselijk veel mensen op straat.Het was druk.Het leek wel of de mensen verbijsterd waren.En er stonden veel soldaten bij bruggen.En toen moest je 'Scheveningen' zeggen.Vooral mannen, die moesten 'Scheveningen' zeggen.'

1 mei 2023

Koos van den Bos zat ruim 1 1/2 jaar in Indie

Koos van den Bos, de op 13 oktober 1925 geboren zoon van Geertruida Nievaart en Denijs van den Bos, is in de tweede helft van de jaren '40 als korporaal op Bali geweest.Op 4 september 1946 is hij in Leiden met Janny de Bruijn getrouwd.Hij zat toen al in dienst.Op 28 mei 1948 werd zijn oudste zoon Deen geboren, maar hij moet toen al in Indie hebben gezeten.Toen hij thuis kwam uit het verre land zou zijn zoon al hebben kunnen lopen.Volgens zijn moeder Geertruida Nievaart is hij ruim 1 1/2 jaar weggeweest.Zijn zuster Coby houdt het op 2 1/2 jaar ongeveer.'We zaten erg in spanning,vooral toen we hoorden dat Koos gewond was geraakt' ,aldus zijn moeder in april 1990.