22 december 2016

Het korte leven van onze ouders

Filmpjes, beelden, foto,s, een enkele geluidsopname. Herinneringen, vooral warme, liefdevolle herinneringen. Dat is wat ons rest van het leven van onze lieve moeder die vandaag 72 jaar geleden werd geboren op een koude winteravond middenin de hongerwinter. We staan stil bij haar en om onze zo beste vader die gisteren 9 jaar geleden van ons heenging. Ook dit jaar zullen hun stoelen leeg blijven met kerst. maar we sluiten hen in onze harten en dood zijn ze pas als wij hen zijn vergeten. Goede kerstdagen alvast!

16 december 2016

Amanda overmorgen jarig

Overmorgen is Amanda jarig. We feliciteren haar nu al, wensen haar zondag een fijne dag toe en wensen ook de rest van de familie geluk met dit heuglijke feit. Van harte gefeliciteerd, Amanda en heel veel geluk en gezondheid voor de toekomst!

7 december 2016

Joseph Roth (1894-1939)

Stefan Zweig en Joseph Roth beschreven het einde van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. We zien een parallel met onze huidige tijd. De naoorlogse liberale orde lijkt van de rails te lopen. Roth en Zweig worden weer herdrukt. Ook in Nederland wordt Roth weer meer gelezen. Pasgeleden verscheen een heruitgave van het essay Joden op drift, Juden auf Wanderschaft dat eerder in 1926 verscheen. Joseph Roth werd in 1894 in een Duitstalig joods gezin geboren in Brody, 100 kilometer ten oosten van Lemberg in Galicië, een Oostenrijks kroonland. Dit ligt in de huidige Oekraïne. Roth werkte vanaf 1919 als journalist voor verschillende Duitse en Oostenrijkse kranten. Hij was zowel monarchist als revolutionair, hij was jood en katholiek, officier en pacifist ineen, gedisciplineerd en alcoholist. Een man die verschillende eigenschappen in zich verenigde. Roth werd de chroniqueur van het interbellum. Hij schreef in cafe,s , koffiehuizen en hotels zijn stukken. Zijn vrouw Friedl is vaak depressief en lijdt later aan de geestesziekte schizofrenie. Ze brengt veel tijd door in sanatoria en klinieken.

1 december 2016

Lev morgen jarig

Morgen is de grote kleine Lev jarig. We feliciteren hem nu al met zijn verjaardag en wensen hem een lang, gelukkig en gezond leven toe in een vreedzame en harmonieuze wereld. Colette, Herman, Trudy, Gerard en de rest van de familie brengen we ook onze gelukwensen over. Dag Lev, fijne dag gewenst!

28 november 2016

Janny jarig

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken die van de viering van de verjaardag van Janny en mij een succes hebben gemaakt. In het bijzonder wil ik Janny en Ed bedanken voor de manier waarop ze mij hebben gefêteerd. Zo is het een onvergetelijke avond geworden die dan ook weer de geschiedenis ingaat van onze lieve familie. Ook Colette en Cindy bedankt voor de lieve kaartjes en telefoontjes. De hoogzwangere moeder Jansje werd op 29 november 1946 op de fiets door vader Nijs naar het Elizabeth zieknhhuis gebracht. Het was eind november dat er met het oog op de naderende Sinterklaasviering dat jaar chocoladeletters bij Olderix verkrijgbaar waren. Veel was nog op de bon in het nog maar pas van oorlog en bezetting herstellende Nederland. Moeder Jansje toog naar de winkel en nog diezelfde dag werd ze door vader Nijs op een fiets met toen nog houten banden naar het ziekenhuis gebracht. Het was in de zo strenge winter van 1946-1947 waar men op de etage in de Coornhertstraat warmte zocht bij het potkacheltje. Beel is premier van Nederland als de kleine Janneke wordt geboren. Half november 1946 komt het akkoord van Linggadjati tot stand. Er zal een Nederlands-Indonesische Unie moeten komen, aldus het akkoord. Maar als zo vaak liep het anders. Janny, van harte gefeliciteerd met je verjaardag morgen en nog vele jaren in goede gezondheid! Ook Ed gefeliciteerd!

22 november 2016

Herman morgen jarig

Morgen is Herman jarig. We feliciteren hem nu al, wensen hem een fijne verjaardag en feliciteren ook Colette en de rest van de familie met dit heuglijke feit! Fijne dag en een goed nieuw levensjaar gewenst.

21 november 2016

Huidige tijd ook wel vergeleken met Renaissance

Onze huidige tijd, een tijd die ik eerder een overgangstijd noemde, is ook wel vergeleken met de periode van de Renaissance, de jaren 1450-1550. Dat was de tijd van de ontdekkingsreizen ( denk aan de ontdekking van Amerika in 1492) en een periode van mondialisering. Als gevolg van die mondialisering nam de ongelijkheid toe onder mensen. Waren de Nederlanden in de jaren 1200-1400 nog een van de meest egalitaire gebieden ter wereld, na 1500-1550 verloren burgers steeds meer economische zelfstandigheid. In de dertiende en veertiende eeuw was met name meedoen aan lokale politieke besluitvorming heel gewoon. Onze voorvader Nicholes de le Roke is daar een goed voorbeeld van. Het kanteling ligt dus bij het jaar 1550 ongeveer. Toen begon de economische groei te stagneren. De situatie in Henegouwen stak daarbij evenwel vrij gunstig af, mogelijk een verklaring ervoor dat veel mensen juist daar woonden onder wie onze voorouders Bordedeu. De reële lonen van de arbeiders lagen aan het eind van de 17 e eeuw onder die van de lonen in 1300. Was in de jaren 1450-1550 de boekdrukkunst de grote vernieuwende en stuwende factor, nu is dat het internet. In de Verenigde staten stagneert de koopkracht van de laagste groepen vanaf de jaren 1960, het kanteling in Europa ligt in de jaren 1990. Hier zie je dan ook de ongelijkheid toenemen. Angst voor te grote en steeds sneller gaande verandering, gevoegd bij de vluchtelingenproblematiek leiden dan tot een sociaal ontwrichtend maatschappelijk klimaat.En vaak leidt dat weer tot revoltes. Zoals we die nu in feite ook zien. Uitermate boeiende tijd!

18 november 2016

Een gevaarlijke tijd

Momenteel gaan we door een gevaarlijke periode in de geschiedenis van de mensheid. Minister Koenders van buitenlandse zaken heeft het huidig tijdsgewricht vergeleken met het Rampjaar 1672, het jaar 1795 toen er een eind kwam aan de Republiek en met het jaar 1940 toen Duitsland Nederland binnenviel. Momenteel neemt de spanning tussen Oost en West gevaarlijk toe. Er is geen sprake meer van een dialoog tussen de supermachten, dat was in de tijd van de Koude Oorlog nog wel zo. Intussen staan de liberale democratieën in de wereld onder druk. Het aantal autoritair geregeerde landen neemt toe. Het Europese verlichtingsideaal boet in de wereld aan invloed in, net zoals dat in 1917 in Rusland ging, in 1922 in Italië, in 1933 in Duitsland en in Spanje na 1936. Links en rechts extremisme nemen toe en het politieke midden fragmenteert. Mensen reageren grimmig in een grimmige tijd.

13 november 2016

Het einde van de naoorlogse wereldorde

Wat we nu beleven met de opmars van het populisme kan wel eens het einde betekenen van de naoorlogse wereldorde. De Verenigde Staten onder Trump zullen zich meer protectionistisch en isolationistisch opstellen. Daardoor zal de band tussen de VS en Europa losser worden. Europa kan een speelbal worden tussen de VS en Rusland, juist omdat Trump en Poetin het zo goed met elkaar kunnen vinden en er mogelijk nieuwe invloedssferen zullen worden afgebakend. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland en ook daar is de verwachting dat nationalistische en populistische partijen flink gaan winnen. Op termijn kan Europa dan uiteen gaan vallen en dat zal ons op onszelf terugwerpen. Het jaar 2016 zal ook het einde inluiden van het neoliberalisme, de stroming die door Thatcher en Reagan in gang is gezet. Deze stroming luidde op haar beurt de globalisering in. Maar grote groepen mensen zijn nu de verliezers gebleken van de globalisering. Zij profiteerden niet van de welvaart die nog slechts voor een zeer kleine elite leek weggelegd. De werkloze arbeiders zoals die in de Amerikaanse rost belt hebben nu hun stem laten horen. Zij willen hun banen terug, maar door de robotisering zullen die banen niet terugkomen, wat Trump ook doet. De samenlevingen blijven verweesd achter om Pim Fortuyn nog maar eens aan te halen.

8 november 2016

Amerikaanse presidentsverkiezingen

Vandaag worden er presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten gehouden. Het zijn de veertiende in mijn bestaan. Toen Kennedy op 22 november 1963, drie dagen voor mijn geboorte, in Dallas werd vermoord, was hij eigenlijk al op verkiezingscampagne voor de verkiezingen van 1964. Dat was toen ook een felle en harde strijd. De verkiezingen van vandaag zijn bij uitstek al historische verkiezingen genoemd. het was een uiterst verhitte campagne dit jaar met vele verdachtmakingen en incidenten over en weer. Clinton ligt nog iets voor op Trump maar in de swingstates zoals Florida kan het nog uiterst spannend worden. De Verenigde Staten zijn ondanks de vele problemen die er ook zijn een land dat dat tot de verbeelding spreekt. Het is een van de grootste democratieën ter wereld en de voornaamste militaire macht. Ik hoop dat Clinton gaat winnen. Zij zal dan de eerste vrouwelijke president worden, na de eerste zwarte president Barack Obama. Alleen daarom zijn deze verkiezingen al historisch te noemen. In 2013 was ik met John in New York, de thuisbasis van zowel Donald J Trump als van Hillary Rodham Clinton. Juist vandaag denk ik aan dat bezoek aan die metropool terug.

4 november 2016

Geboortedag Anna van den Eijkel

Vandaag is de geboortedag van onze grootmoeder Anna van den Eijkel. Ze werd 107 jaar geleden geboren, op 4 november 1909 aan de Rijnsburgse Kortkade. Op 22 december 1944 schonk ze het leven aan onze moeder Leny van den Bos-Bavelaar. Op 14 december 1944 werd in Noord- en Zuid- Holland het gebruik van elektriciteit verboden nadat eerder al een begin was gemaakt met de distributie van gas en electra op bepaalde uren. Zo kon het gebeuren dat Anna,s echtgenoot Jan Bavelaar op de avond van 22 december 1944 bij de geboorte van zijn dochter Lena Dieuwertje met de knijpkat heeft moeten bijlichten in de donkere woning aan de Leidse Oranjegracht, waar Jan,s kappersbedrijf ook was gevestigd. Het zal huisarts Van Es zijn geweest die de bevalling heeft gedaan. Het kind, onze moeder Leny, woog echter niet meer dan vier pond.

1 november 2016

Professor Keesom (1876-1956)

Op 1 november 1934 begon Jansje Schaft als tweede meisje bij de familie Keesom te werken in de Wasstraat 3 te Leiden. Keesom was een beroemde professor. Hij ontwikkelde een methode om vloeibaar helium te bevriezen. Hij was hoogleraar natuurkunde en ontzettend dik. Hij kon niet bij zijn veters, aldus Jansje in een opname uit 1985. Ze kwam met Allerheiligen, 1 november 1934, bij de katholieke Keesom te werken. De pastoor was er ook die dag en er was volop te eten. Later moest Janje er weg omdat de pastoor erachter was gekomen dat ze niet katholiek was.

28 oktober 2016

Biografie Juliana verschenen

Deze week verscheen de biografie van Juliana van de hand van Jolande Withuis. Withuis had geen toegang tot het Koninklijk Huisarchief. Het is wel de eerste wetenschappelijke biografie van Juliana. Aan de hand van brieven uit de kring van vroegere vriendinnen van Juliana is Withuis erin geslaagd een nieuw beeld op te roepen van de vorstin. Juliana komt in de biografie naar voren als extreem en excentriek. Withuis oppert de stelling dat Juliana ten tijde van de Greet Hofmans- affaire mogelijk enige tijd geestesziek is geweest. Ze is torn verstrikt geraakt in de sekte rond Hofmans. Bernhard komt in de biografie naar voren als een egocentrische man die meisjes aanrandde in het paleis.

21 oktober 2016

Betty en Mikkie jarig

Morgen zijn Betty en Mikkie jarig. Ze schelen precies zestig jaar. We feliciteren hen nu al met hun verjaardag. Betty en Mikkie, van harte gefeliciteerd! Nog vele jaren in goede gezondheid!! Ook Fer en de rest van de familie van harte gefeliciteerd! Fijne dag gewenst morgen!

15 oktober 2016

Een overgangstijd

Marita Mathijsen schrijft in haar artikel Het recht op heemgevoel dat de gemiddelde inwoner van Europa vanaf de late jaren van de 18e eeuw in een uiterst verwarde tijd belandde waarin status, financiën, positie en eigendom van dag tot dag bevochten moesten worden, en die duurde tot 1815. Ook Jan van den Bos, in 1770 geboren, en Maria Taverne, met wie hij in 1797 trouwde, leefden in deze tijd. Zo bezien was het een overrgangstijd. Ook nu, anno 2016, leven we in een overgangstijd. Verlies van status en positie is een kenmerk van onze tijd. Niet langer is het vanzelfsprekend dat onze kinderen het beter krijgen dan wij. Zekerheden staan op de tocht, evenals pensioenen en zorgvoorzieningen voor ouderen. Veel mensen zijn bang en angstig voor de toekomst. En zo was het ook in de jaren dertig van de vorige eeuw, de jaren veertig van de 19e eeuw en de jaren 1780-1815, de tijd waarin onze voorouders Jan en Maria van den Bos leefden.

14 oktober 2016

D66 50 jaar

Vandaag bestaat D66 50 jaar. Een aantal uren na de val van het kabinet Cals in de Nacht van Schmelzer werd de partij opgericht. Ze wilden het politieke bestel in Nederland democratiseren. De partij richtte zich met name tegen de confessionele politiek en de achterkamertjes. Van Mierlo en de zijnen vonden dat Nederland was vastgelopen. Van Mierlo overleed in 2010. Aad van den Bos, destijds woonachtig in de Leidse Trompstraat volgde de debatten in de Nacht van Schmelzer op de televisie. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een kabinet voor het oog van de televisiecamera,s viel. Later die maand oktober 1966 kwam onze vader comateus in het ziekenhuis. Nu allemaal vijftig jaar geleden. 1966 was een roerig jaar met het huwelijk van Beatrix en Claus, de bouwvakkersrellen, provo, Nieuw Links en dus ook de oprichting van D66.

13 oktober 2016

Jansje Schaft ging als kind naar de kerk

Als kind ging Jansje Schaft (1919-2007) naar de kerk. Ze sprak daarover in een geluidsopname uit het najaar van 1985. De Schaften waren hervormd, zo sprak ze. Als kind ging ik altijd mee naar de kerk. De Pieterskerk. Altijd op zondag. Dat moet in de jaren 20 zijn geweest, in de tijd dat Nederland nog een conservatief-christelijk land was. Verder zei ze : Ik ben immers haast grootgebracht door Opoe Schaft. Jansje Gorree, de moeder van Arie Schaft, was dus kerkelijk en christelijk. Ze overleed toen haar kleindochter Jansje 14 jaar was. dat was begin jaren 30.

6 oktober 2016

1919, het geboortejaar van Jansje Schaft

Op 5 januari 1919 werd Jansje Schaft geboren. Het was een cruciaal jaar in de Europese geschiedenis. Toen, bij het vredesoverleg van Versailles, werd de basis gelegd voor de ontwikkeling van de Europese politiek die later zou volgen. De opkomst van de nazi,s, de machtsoverneming van Hitler in 1933 en de inval in Polen in 1939. Het dansen op de vulkaan in de jaren 20 was de voorbode van wat later komen zou. In Berlijn werd hevig gedanst in de oudejaarsnacht 1918-1919. Na de eerste Wereldoorlog ontstond een moreel vacuüm. De amusementsindustrie beleeft een bloeiperiode in die naoorlogse jaren. Vader Schaft had goed werk in die eerste jaren na de oorlog. Hij werkte toen in Den Haag.

1 oktober 2016

Geweld in Indië was structureel

Afgelopen donderdag is een studie verschenen over de oorlog in Indië in de jaren 1945-1949. Het toont aan dat het geweld structureel was. De studie is het werk van de Zwitsers-Nederlandse historicus Remy Limpach die hier vorig jaar op promoveerde. De Nederlandse regering komt nog met een reactie, maar her en der gaan stemmen op voor een grootscheeps onderzoek naar de politionele acties in de jaren 40.

25 september 2016

Op een mooie pinksterdag in 1939

Via de dansschool van Miermet hadden Janny en Nijs in de tweede helft van de jaren 30 kennis met elkaar gemaakt. Op 28 mei 1939, eerste pinksterdag, verloofden de beiden zich. Voor die gelegenheid werden ook verlovingskaarten gedrukt. Deze vooroorlogse jaren brachten naast het leed van de soms diep insnijdende crisis vooral ook veel plezier en ontspanning. Janny en Nijs namen onder meer deel aan een danswedstrijd waar men danste op de muziek van Malando. Er werd door hen beiden een prijs in de wacht gesleept. Janny en Nijs kregen verschillende cadeaus voor de uitzet. Op 5 augustus 1942 zouden de twee in het huwelijk treden. Het was in de zomer van 1939 dat ze drie dagen naar Hilversum gingen in een jeugdherberg. Zo bezochten ze ook de Vara studio en hoorden ze organist Johan Jong spelen op het orgel. Ze gingen op de fiets naar Hilversum.

18 september 2016

Het jaar 1933

Het jaar 1933 was een keerpunt in de Europese en wereldgeschiedenis. Hitler kwam in Duitsland aan de macht en Nederland zag voor de tweede keer de komst van Colijn als premier. De Depressie had na 1929 fors toegeslagen. De werkloosheid was hoog. Jansje en Nijs waren nog jong. Denijs van den Bos werd op 12 maart 1933 15 jaar. Het is een ongewisse tijd waarin hij opgroeit. Kort voor de verkiezingen van 1933 is in de Indische wateren op het oorlogsschip De Zeven Provinciën muiterij uitgebroken. Colijn gaat de verkiezingen in met ferme taal. Voor een sterk gezag! Stemt Colijn. Intussen verbeterde de economische situatie niet. In 1933-1934 beliep de werkloosheid een half miljoen zielen. Het was de tijd van de opkomst van de radio. Ook de bioscoop werd goed bezocht. Jansje Schaft hierover in 1985: Mijn vader, opa Schaft, is jarenlang lid geweest van de Avro. Hij had een hekel aan de Vara . Hij is later lid geworden van de Avro en dat is hij jarenlang gebleven. En toen later had hij de Tros.

11 september 2016

Johannes Bavelaar 117

Vorige week, 4 september 2016, was het 117 jaar geleden dat Johannes Bavelaar, nestor van de Leidse kappers, werd geboren. Johannes Bavelaar werd geboren op 4 september 1899. In 1962/1963 maakte hij kennis met de familie Van den Bos toen zijn dochter Leny kennis maakte met Arie van den Bos. Johannes Bavelaar was een goedmoedige man die altijd vol humor zat. Uit dien hoofde kon hij het ook goed vinden met Oma Schaft die ook een zonnig karakter had. Johannes Bavelaar overleed op 14 september 1984, 85 jaar oud. Rust zacht, beste opa.

1 september 2016

Geertruida Nievaart (1899-1992)

Aan het eind van haar leven bezocht ik in 1999 mijn overgrootmoeder Geertruida van den Bos-Nievaart om nog eens bij te praten over de familiegeschiedenis. Mij viel op dat ze nog een goed geheugen had. We spraken langdurig over haar jeugd aan het begin van de 20 e eeuw. Ze vertelde dat ze Denijs van den Bos (1859-1913) nog had gezien, niet lang voordat ze met zijn zoon, haar latere man, kennis zou maken. Ze bereikte de leeftijd van 93 jaar, maar in haar jonge jaren was ze vaak ziek. Rond 1909 ging ze vaak een halve dag naar Katwijk met de boot van Harland. Van 2 tot 4 uur was het dan pootje baden geblazen aan het strand. Toen ze ziek was ging ze vaak halve dagen naar school. In de middag kon ze dan rusten. Ze mocht van de dokter niet naar school, al moest ze in de ochtend ook nog vaak werken. Vanaf haar zesde jaar moest ze verschillende malen naar het ziekenhuis. Op school kreeg ze onder meer les van meester Breumer. Coba de Ridder en Jansje Robbers waren haar klasgenootjes.

24 augustus 2016

Walter Scheel overleden

Oud-minister van buitenlandse zaken van de Bondsrepubliek onder Willy Brandt en oud-bondspresident Walter Scheel is overleden. Hij werd 97 jaar. Walter Scheel gaf als minister van buitenlandse zaken tussen 1969 en 1974 mede gestalte aan de Ostpolitik. Architect van die Ostpolitik was Egon Bahr die vorig jaar is overleden. De Ostpolitik vormde de basis voor de latere hereniging van Oost- en West-Duitsland in 1989-1990. Walter Scheel was FDP-politicus.Arnulf Baring, Duits historicus, schreef een boek over het tijdperk Brandt-Scheel. Het heette Machtwechsel. Over de sociaal-liberale samenwerking in de Westduitse politiek.

20 augustus 2016

De jaren 1914-1949

Het tijdvak 1914-1949 was het tijdvak waarin twee wereldoorlogen werden uitgevochten. Het waren tevens de jaren waarin Nijs en Janny, geboren in respectievelijk 1918 en 1919 opgroeiden tot jongvolwassenen. De crisisjaren en de bezettingstijd hebben een stempel gedrukt op hun verdere leven. In 1914 brak de Grote Oorlog uit, de oorlog die later de Eerste Wereldoorlog zou gaan heten. Het was de bloedigste oorlog tot dan toe, een loopgravenoorlog. Ian Kershaw, de befaamde Britse Hitlerbiograaf heeft vorig jaar het boek De afdaling in de hel- Europa 1914-1949 het licht doen zien. Daarin beschrijft hij op magistrale wijze juist deze zo cruciale episode in de wereldgeschiedenis. De jaren 20 vormden een adempauze in deze conflictueuze jaren. De geest van Locarno had korte tijd nog hoop op stabiliteit en verzoening gebracht. Na 1929 en het begin van de Depressie was die hoop vervlogen. Fascisme en nationalisme grepen om zich heen. Oo 10 mei 1940 raakte ook ons land betrokken in de Tweede Wereldoorlog. In deze zeer beangstigende tijd besloten Janny en Nijs op 5 augustus 1942 samen hun verdere leven te delen-Neerlands hoop in bange dagen.

16 augustus 2016

Leiden in 1700

In het jaar 1700 werd een voorvader van ons, Jan van den Bos, in Leiden geboren. Hij was de zoon van de in 1658 geboren Jacobus van den Bos. Hoe zag het Leiden eruit waarin Jan het levenslicht zag? Leiden telde in 1700 53.000 zielen. De textielnijverheid is echter over haar hoogtepunt heen. In menig opzicht bevindt Leiden zich in een neerwaartse beweging in 1700, ingezet na 1670 ongeveer. Vader Jacobus is in 1700 echter nog altijd werkzaam als lakenwerker. Zoon Jan trouwt al jong. Op 28 oktober 1719 gaat hij in ondertrouw met Anna Thijsse. Hij is dan ook al lakenwerker en woont in de Vestestraat.

12 augustus 2016

Ed 71 jaar

Morgen viert Ed zijn 71e verjaardag. We feliciteren hem nu al en wensen hem geluk en gezondheid voor de toekomst. Ook Janny en de rest van de familie alvast gefeliciteerd!

10 augustus 2016

Janny en Nijs 74 jaar gehuwd

Op 5 augustus was het 74 jaar geleden dat Denijs van den Bos en Jansje Schaft in het huwelijk traden. Ze huwden al vroeg in de ochtend op die augustusdag in 1942. Jansje kreeg 400 gulden van haar ouders als huwelijksgeschenk. Daar kocht het pasgetrouwde stel onder meer een tafel en vier stoelen van. van hun beider ouders kregen ze verder een rood-wit overtrokken veren tweepersoonsbed. Het jonggehuwde echtpaar ging wonen aan de Leiderdorpse Zijloordkade. Volgend jaar wordt de trouwakte openbaar. Dan is het namelijk 75 jaar na dato.

1 augustus 2016

Oud-premier Piet de Jong overleden

Oud-premier Piet de Jong is op 101-jarige leeftijd overleden. Tussen 1967 en 1971 leidde hij een kabinet van CHU, ARP, KVP en VVD. De Jong begon zijn loopbaan bij de marine. Hij werd later steeds meer op waarde geschat. Vorig jaar nog vierde hij zijn honderdste verjaardag.

25 juli 2016

Gerard morgen jarig

Morgen is Gerard jarig. We feliciteren hem nu al, wensen hem een fijne verjaardag en veel geluk en gezondheid voor de toekomst. Ook Trudy en de rest van de familie feliciteren wij. fijne dag gewenst!

22 juli 2016

Honderdste vierdaagse

Vandaag wordt de honderdste vierdaagse afgesloten. Koning Willem-Alexander is erbij. Prins Claus liep de vierdaagse geloof ik in 1967. Prinses Beatrix was toen bij de finish aanwezig. Prins Bernhard is ook verschillende malen bij de wandeltocht aanwezig geweest. Onze vader volbracht de vierdaagse op 20 juli 2007, in het jaar van zijn overlijden. In 2006 liep hij ook al mee, maar toen werd de tocht na een dag afgelast.

8 juli 2016

Suus, Tim en Mikkie doen goed hun best

Suus is over naar 2 havo/vwo en Tim is over naar groep 8. Ook Mikkie doet goed haar best op school. We feliciteren de kinderen met de behaalde prestaties. Ook Lev moedigen we aan op school. Alvast een fijne vakantie gewenst!!

1 juli 2016

Douchy onze bakermat

Verbleven leden van de familie Brdedeu in de 15e en 16e eeuw in of rond Doornik, rond 1600 leefde de familie toch echt in Douchy in Henegouwen. De oorsprong van de plaats Douchy gaat terug tot het jaar 946 toen Arnoult de oude, graaf van Valenciennes aan de monniken van de abdij van St. Pierre een buiten, genaamd Dulciaca schonk. Douchy is gelegen op een plaats waar vroeger een Romeinse weg liep. Jacques Bordedeu, onze stamvader, moet rond 1600 in Douchy zijn geboren. Aannemelijk is dat de familie er ook al voor 1600 gewoond heeft.

22 juni 2016

Denijs en Suzanna in het Fin de siecle

In de eerste helft van de jaren 1890 hebben Denijs van den Bos en zijn vrouw Suzanna onder meer in Haarlem en Amsterdam gewoond. Uit de overlevering weten we dat Denijs (1859-1913) toen machinist bij de spoorwegen is geweest.Daar zou hij stoflongen hebben opgelopen. Op 17 april 1891 vertrekt het echtpaar naar Haarlem, maar op 12 december 1892 wordt dochter Maria in Amsterdam geboren. Het echtpaar is dan dus inmiddels naar de hoofdstad van Nederland verhuisd. op 14 december 1894 kiest men opnieuw in Leiden domicilie. Men gaat dan wonen in de Haverstraat.

19 juni 2016

Fer 71

Morgen wordt Fer 71 jaar. We feliciteren hem en wensen hem veel gezondheid en voorspoed voor de toekomst. Verder feliciteren we Betty en de rest van de familie met dit heuglijke feit. Van harte gefeliciteerd!!

14 juni 2016

Colette 46

Morgen viert Colette haar 46e verjaardag. We feliciteren Colette nu al met haar verjaardag en wensen haar geluk en voorspoed voor de toekomst. Ook de rest van de familie alvast gefeliciteerd!

11 juni 2016

Nijs in de jaren 30

Tussen mijn paperassen vond ik een brief uit de nalatenschap van grootvader Denijs van den Bos waarin staat dat hij tussen november 1934 en 18 februari 1935 bij Ideco aan de Breestraat heeft gewerkt. De brief is gedateerd 18 februari 1935. Van 21 september 1936 tot 2 februari 1937 werkte hij er weer. Hij heeft zich als eerlijk en ijverig leren kennen, aldus de inhoud van de aanbeveling. Het jaar 1934 was in Nederland het jaar van het overlijden van Koningin-moeder Emma en prins Hendrik, de echtgenoot van koningin Wilhelmina. Nijs van den Bos verliet in april 1934 de ambachtsschool. Het was de tijd van Colijn. De crisis begon nu diep in te snijden. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van april 1935 behaalde de NSB van Musserts bijna 8 procent van de stemmen. De uitslag leidde tot een paniekstemming in Nederland.

6 juni 2016

Immigranten uit Douchy

Op deze geboortedag van Arie Schaft (1893-1980) kijken we weer naar het verleden van de familie Van den Bos. In de loop van de 17e eeuw zijn leden van de familie Bordedeu vanuit Douchy in Henegouwen naar Leiden getrokken. Hierbij kunnen zowel religieuze alsook sociaal-economische motieven een rol hebben gespeeld. Wat we zeker weten is dat de familie protestants was. In Leiden gingen ze ter kerke in de Waalse kerk. Ze vonden werk in de Leidse textielindustrie. De familie Bordedeu kwam uit de regio die nu Nord Pas de Calais-Picardië heet in Frankrijk. Trudy en Gerard hebben deze streek vorig jaar nog bezocht. Ook de familie van de pas geleden Wilhelmina-biograaf prof. Fasseur kwam hiervandaan. Hij schrijft in zijn laatst verschenen memoires dat de Eglise Wallonne aan de Breestraat staat en stond naast de stadsgehoorzaal. Fasseur spreekt van hugenoten. Verder schrijft hij dat de streek die deze hugenoten verlieten een centrum was geweest van de textielindustrie, maar dat deze in verval was geraakt.

1 juni 2016

Eeuwenoude geschiedenissen

Onze familiegeschiedenis omspant een periode van wel 1000 jaar. In 1148 wordt de hoeve de le Rocque voor het eerst genoemd in een akte. Het was de tijd van steden en staten. Maar de historiografische wereldgeschiedenis gaat terug tot wel 3300 voor Christus toen het schrift werd uitgevonden. De Soemeriere vonden toen het spijkerschrift uit. Uit dezelfde periode dateren de Egyptische hiëroglyfen. Nicholes de le Roke leefde in het begin van de dertiende eeuw in Doornik. Doornik was aanvankelijk de hoofdstad van het Frankische rijk. Waren onze voorouders Franken? De periode 500-1000 was de tijd van monniken en ridders. Het oudste Europese klooster dateert uit het jaar 410 Het ligt in Frankrijk. Kloosters waren in de middeleeuwen belangrijke cultuurdragers. Monniken kopieerden teksten uit de Romeinse oudheid en bijbelse teksten.

21 mei 2016

Verste voorvaderen

Onze verste voorvaderen leefden rond 1200 in Doornik. Het betreft de vroegst bekende voorvader van onze moeder en oma Jansje Schaft. Het gaat hier om een Nicholes de Le Roke die in de jaren 20 van de 13e eeuw schepen in Doornik was. Een nazaat van deze Nicholes was Catharina van Roocke. Zij huwde in juli 1658 in Leiden met Daniël Thomasz Schaft. Zo is de familie de Le Roke gelieerd aan de familie Schaft. Nicholes was er destijds verantwoordelijk voor dat hij een misdadiger liet oppakken die zich in een kathedraal had verschanst. Daar genoot hij immuniteit. Maar de misdadiger werd gehangen. De bisschop was verbolgen en eiste van Nicholes dat deze hem om vergiffenis zou vragen. Dat zoveel voorouders van ons in Doornik woonden is niet verwonderlijk. Doornik was aanvankelijk de hoofdstad van het Frankische rijk.

18 mei 2016

Arie van den Bos 71

Afgelopen 15 mei was het 71 jaar geleden dat onze vader, broer en opa werd geboren. Hij kwam ter wereld op 15 mei 1945. Van Betty hoorde ik dat kinderen Van den Bos vroeger op verjaardagen met dekens om ,s ochtends altijd voor elkaar zongen. Dat was in de jaren vijftig. We denken terug aan het leven van Arie van den Bos. Rust in vrede, beste vader, opa en broer. Ook was hij een oom voor Cindy en Colette.

12 mei 2016

Oudste vermeldingen

De vroegste geschiedenis van de familie Bordedeu is in nevelen gehuld. De oudste vermelding van een Bordedeu dateert uit 1449. In dat jaar heeft een zekere Jehenne de Bourdeauduis haar testament opgemaakt in Doornik. De familie woonde dus in die tijd in of rond Doornik. In latere jaren worden opnieuw in Doornik testamenten opgemaakt door leden van de familie Bourdeauduis. De stad kende in de 15e eeuw een bloeiende lakenhandel. Doornik of Tournai lag in Henegouwen.

2 mei 2016

4 en 5 mei 2016

Spoedig is het dodenherdenking en bevrijdingsdag 2016-71 jaar na het einde van de tweede Wereldoorlog en bezettingstijd in Nederland. Over de bezettingstijd heeft met name onze moeder en oma menig verhaal opgetekend, 9 jaar geleden ging ze van ons heen, maar tijdens haar leven getuigde ze menigmaal van haar afkeer van onrecht en dictatuur. Op 10 mei 1940 begon voor Nederland de oorlog en bezettingstijd. Ze waren die avond gaan dansen bij Mieremet, Janny en Nijs. Het was een beetje laat geworden. vader Arie Schaft was boos., Dat pikte ik niet,, zei dochter Jansje Schaft later., Dat is de enige keer dat ik ruzie met mijn vader heb gehad, verklaarde ze later. later die nacht bezette Duitsland ons land, het begin van vijf lange, bange jaren.

1 mei 2016

Brigitte 48

Op 21 april is Brigitte 48 jaar geworden. We wensen haar een goed nieuw levensjaar.

19 april 2016

De familie Van den Bos in de jaren 1740

Vandaag gaan we terug naar de jaren 1740 en de familie Van den Bos. De in 1700 geboren Jan van den Bos is eind 1738 getrouwd met Lena van den Burg. Ze gingen wonen aan de Waartgracht. Jan was lakenwerker, werkzaam in de Leidse lakennijverheid. Uit de geschiedenisboeken weten we dat de economische en financiële problemen in de Republiek groter werden in deze periode. Van massale armoede was nog geen sprake maar de belastingdruk nam toe. In 1740 kwam het in Leiden tot hongeroproer. In 1742 kwam dochter Grietje van den Bos ter wereld, gevolgd door Jan die in 1744 ter wereld kwam. In de Republiek ontstonden nu burgerbewegingen. Het volk eiste afschaffing van de gehate accijnzen. In 1748 was Leiden in handen van plunderbenden.

14 april 2016

Het bezoek van Napoleon aan Leiden

In oktober 1811 bracht Napoleon een bezoek aan zijn nieuwe rijksdelen. Op 9 juli 1810 was Holland ingelijfd bij Frankrijk. Nu bracht de keizer ook een bezoek aan Leiden. Vingen de in 1770 geboren Jan van den Bos en zijn vrouw Maria Taverne een glimp van de keizer op? Gingen ze kijken in de stad? Daarover zijn ons geen bronnen overgeleverd. Egodocumenten, dagboeken of brieven van onze familie uit die tijd bezitten we niet. Wat we wel weten is dat Napoleon zich tijdens zijn bezoek bijna niet liet zien. Het bezoek werd geen succes. De regen kwam met bakken uit de hemel en de keizer toonde zich bij de ontvangsten buitengemeen onbeschoft en humeurig. napoleon was bang voor aanslagen. er was onvrede onder de bevolking en ook verzet. Het standaardwerken in de historiografie is dat de Nederlanders bijna niet in opstand kwamen tegen het Franse bewind, maar dit beeld behoeft correctie. De onvrede kwam ook voort uit de economische malaise die in de jaren 1810-1813 een hoogtepunt bereikte. Hoe onze voorvader Jan van den Bos (1770-na 1850) tegenover Napoleon stond weten we niet.

11 april 2016

Antisemitische uitspraken Luther

In 2017 is het 500 jaar geleden dat de Reformatie begon. Aan de vooravond daarvan neemt de PKN nu afstand van antisemitische uitlatingen van de Duitse kerkhervomer Maarten Luther. In 1543 schreef hij een boekje Over de joden en hun leugens. Luther, aanvankelijk geen antisemiet, werd naarmate hij ouder werd, steeds meer antisemitisch. In het boekje schrijft hij dat joden naar werkkampen moesten en dat synagogen moesten worden platgebrand. Maarten Luther was teleurgesteld in zijn gefnuikte missie en werd steeds chagrijniger. Soms was hij eigenlijk buitengewoon racistisch. In het geschrift uit 1543 schrijft hij dat huizen van joden moeten worden afgebroken en dat er zelfs een straatverbod voor hen moet komen. De uitlatingen van Luther werden later door Hitler en zijn trawanten gebruikt om de pogroms te legitimeren. Jodenhaat kreeg zo een historische legitimatie. Ook Erasmus liet zich soms antisemitisch uit. In het begin van de 16e eeuw was Luther nog niet zo uitgesproken in zijn Jodenhaat. De familie Bordedeu had overigens ook een connectie met de kerkhervomer.Tussen 1 oktober 1526 en 30 september 1527 werd een zekere Michel Bourdeauduis te Doornik veroordeeld tot een boete van 10 carolusguldens omdat hij enkele woorden volgens de leer van Luther had gesproken. Hij moest zich nu op bedevaart begeven naar de Onze-lieve-vrouwe-kerk van Halle met een brandende kaars in zijn hand. Michel is mogelijk een van de voorouders van de familie Van den Bos, de vroegere Franstalige familie Bourdeauducq of Bourdeauduis.

9 april 2016

Suus 13 jaar

Gisteren is Suus 13 jaar geworden. Ze kwam ter wereld op 8 april 2003. We wensen Suus een goed nieuw levensjaar en alle geluk voor de toekomst. Van harte gefeliciteerd, Suus en ook de rest van de familie gelukgewenst! Veel succes op school!!

1 april 2016

John 45 jaar

Vandaag is Johannes Johnny van den Bos 45 jaar geworden. We feliciteren hem met zijn verjaardag en wensen hem nog vele jaren van gezondheid en geluk! John werd geboren op 1 april 1971. Toen mijn vader en ik het nieuws van de geboorte gingen vertellen aan de familie, wilde men ons eerst niet geloven. Het kon immers wel eens een 1 april-grap zijn. Maar het was toch echt waar! Fijne dag gewenst, John en ook de rest van de familie van harte gefeliciteerd!!

27 maart 2016

Tim Daniël Johannes 11 jaar!

Vandaag is Tim Daniël Johannes van den Bos 11 jaar geworden. We feliciteren Tim en de rest van de familie met dit heuglijke feit. We wensen Tim een fijne dag en tevens een vrolijk paasfeest! Tim is een zondagskind. Hij werd geboren op zondag 27 maart 2005. Dag Tim, fijne verjaardag!!!

18 maart 2016

De hungry forties

De jaren 40 van de 19e eeuw staan ook wel bekend als de hungry forties. De toestand van ons land was uitermate miserabel. In 1840 stond een bankroet voor de deur. De staatsschuld bedroeg 2200 miljoen gulden. In de jaren 1844-1845 heerste de aardappelziekte in Europa. Er was honger onder de bevolking. In dit klimaat van economische malaise, de aardappelziekte en honger gedijde de oppositionele pers. De Rogge-oogst van 1846 was beneden verwachting. De graanoogst was door een muizenplaag meer dan gehalveerd. De voedselschaarste hield aan. Daarnaast trad een griepgolf op. Verder was er in 1848-1849 een cholera-epidemie. Door de hoge voedselprijzen als gevolg van de misoogsten ontstond sociale onrust en braken er rellen en opstootjes uit, in de zomer van 1847 in de noordelijke provincies. Reeds in 1845 rezen de voedselprijzen de pan uit. Begin 1848 waren er een half miljoen bedeelden. Het was ' stilstand in de modder', zoals het liberale kamerlid Jan Karel baron van Goltstein het uitdrukte eind februari 1844 tijdens de debatten van Van Halls leenwet.

13 maart 2016

Denijs van den Bos 98

Gisteren was het 98 jaar geleden dat Denijs van den Bos, onze vader en grootvader, werd geboren. dat was op 12 maart 1918, tegen het einde van de eerste Wereldoorlog. Denijs had evenwel een hoog geboortegewicht. Onze grootvader kon op 12 maart 1988 nog net zijn 70e verjaardag vieren. De hele familie was daarbij toen aanwezig. Op 26 maart ging onze grootvader van ons heen. We bewaren goede herinneringen aan hem. Rust zacht, beste grootvader!

10 maart 2016

Cindy 42

Op 11 maart viert Cindy haar 42e verjaardag. Ze werd geboren op 11 maart 1974. We feliciteren haar van harte en wensen haar nog veel gezondheid en geluk voor de komende jaren. Van harte gefeliciteerd!

1 maart 2016

De lente is begonnen

Vandaag is de meteorologische lente begonnen. Laten we hopen op een milde lente met gematigde temperaturen en ook wat zon. Vandaag is het super tuesday in de Verenigde Staten. Trump en Clinton liggen aan kop in de peilingen. Mogelijk gaan zij het tegen elkaar opnemen bij de presidentsverkiezingen in november van dit jaar.

27 februari 2016

John en Amanda geven elkaar ja-woord

John en Amanda geven elkaar vanmiddag om 12 uur plaatselijke tijd, 17 uur Nederlandse tijd elkaar het ja-woord op het strand van Curaçao. Afgelopen week waren ze op Curaçao met de kinderen en vandaag trouwen ze. We wensen hun veel geluk met dit heuglijke feit en feliciteren hen met hun huwelijk. We wensen hun een lang en gelukkig leven samen. Lang leve het bruidspaar!!! Hoera, hoera, hoera!!!

21 februari 2016

Derde Wereldoorlog

De explosieve situatie in de wereld wordt door sommigen vergeleken met de situatie in 1914, anderen zien een vergelijking met 1933 of 1939.Staan we momenteel aan de vooravond van een derde Wereldoorlog of is deze al begonnen zoals paus Franciscus beweert? Duidelijk is wel dat de geschiedenis terug is in ons bewustzijn. Nationalisme steekt opnieuw de kop op in landen als Rusland, Polen en Hongarije. Rusland toont zich zelfbewust en eist opnieuw een rol op op het wereldtoneel. Tot een confrontatie tussen Rusland en Turkije is het al gekomen. Een koude oorlog tussen Rusland en de Verenigde Staten lijkt te zijn weergekeerd. De toestand in de wereld is dus momenteel uitermate explosief en riskant is het zeker. Het Midden-Oosten staat in brand, Iran wordt steeds machtiger en IS is nog altijd niet verslagen. Rusland roert zich aan de Oosteuropese grenzen. Waar zal dit eindigen? Geen wonder dat mensen zich bang en onzeker voelen.

12 februari 2016

Arie Schaft en Elizabeth van Welzen

Arie Schaft en Elizabeth van Welzen hebben mogelijk maar kort verkering met elkaar gehad. Ze moeten rond 1917 met elkaar in contact zijn gekomen. De 3 oktoberfeesten van 1917 hebben ze samen beleefd. Arie had toen wat biertjes op. Hij deed net of hij Bets niet zag op de Haarlemmerstraat om stoer te doen tegenover zijn vrienden met wie hij was. Hij had een oogje op Bets. In september 1918 zijn de beiden getrouwd. Op 11 september 1918 gingen ze wonen aan de Vollersgracht 3a. Tot 1925 blijft het gezin daar wonen. Nederland had het zwaar gedurende de jaren 1917 en 1918. Er was schaarste en rantsoenering. Gedurende de tweede helft van 1918 was Elizabeth Schaft in verwachting van haar eerste kind. Bets bleef nog lang gedurende haar zwangerschap bij Krantz werken.

9 februari 2016

Trudy 73

Vandaag is Trudy 73 jaar geworden. We feliciteren haar van harte en wensen haar gezondheid en geluk voor de toekomst. Trudy werd op 9 februari 1943 geboren, midden in de bezettingstijd.

1 februari 2016

Voorverkiezingen in Iowa

In de Verenigde Staten worden vandaag voorverkiezingen gehouden voor de presidentsverkiezing in november. Bij de Republikeinen ligt Donald Trump aan kop, bij de Democraten is Hillary Clinton licht favoriet. Ook Sanders gooit hoge ogen. In november zou het wel eens tussen Trump en Clinton kunnen gaan. Nog in september 2013 waren John en ik in de Verenigde Staten.

23 januari 2016

Europese unie staat op imploderen

In de NRC stond vandaag een belangwekkend stuk over de mogelijke implosie van de EUropese unie. Zoals destijds Joseph Roth schreef over de implosie van het Habsburgse rijk, wordt er nu gesproken en geschreven over het einde van de Europese Unie. De vluchtelingencrisis zet alles op scherp. Intussen wordt er alles aan gedaan om een implosie te voorkomen, maar sommigen beweren dat het al te laat is. Apocalyptische geluiden klinken momenteel steeds luider.

11 januari 2016

Denijs van den Bos 50 jaar dood

Het is vandaag, de dag dat bekend werd dat David Bowie gisteren overleed, precies vijftig jaar geleden dat onze overgrootvader Denijs van den Bos op 69-jarige leeftijd overleed. Op nieuwjaarsdag 1966 had hij nog met onze vader, zijn kleinzoon, zitten kaarten. dat is dus deze maand precies vijftig jaar geleden. Denijs van den Bos werd in september 1896 geboren. Rust in vrede, overgrootvader!

7 januari 2016

Jansje van den Bos 97

Het was op 5 januari precies 97 jaar geleden dat onze grootmoeder ter wereld kwam. Ze overleed in mei 2007 op 88-jarige leeftijd. Jansje werd geboren op 5 januari 1919 aan de Leidse Vollersgracht als dochter van Arie Schaft en Elizabeth van Welzen. haar ouders waren in de zomer van 1918 getrouwd.

1 januari 2016

Een liefderijk en compassievol 2016

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u allen een liefderijk en compassievol 2016 te wensen met veel geluk en gezondheid. De kerst die we gevierd hebben bij Colette in Noordwijk was buitengewoon geslaagd. We danken Colette en Herman voor hun gastvrijheid. We hebben gedobbeld. gelukkig nieuwjaar!