27 november 2012

Lena Dieuwertje van den Bos 15 jaar dood

Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat onze lieve moeder van ons heenging. We staan vandaag stil bij haar leven en dood. Haar leven kunnen we indelen in drie perioden. De jaren 1944-1962, de jaren van haar jeugd. De jaren 1962-1979, dat waren de jaren waarin ze een gezin opbouwde en haar beide ouders nog in leven waren. Tenslotte waren er de jaren 1980-1997. Dat waren de jaren waarin ze tevens werkzaam was bij de marine. De jaren 1997 tot 2014 zijn de jaren waarin wij als nabestaanden terugkijken op haar leven en we in 2014 zullen stilstaan bij haar 70 e geboortedag. Rust in vrede lieve moeder!

26 november 2012

Open het dorp 50 jaar geleden

Het is dezer dagen precies 50 jaar geleden dat de televisiemarathon Open het dorp van Mies Bouwman en dr. Klapwijk plaatsvond.De televisie-inzamelingsactie duurde 24 uur. Het was een dag voor het overlijden van koningin Wilhelmina, à.s 28 november ook precies 50 jaar geleden. Ik weet dat mijn moeder, op 27 november vijftien jaar geleden overleden, destijds ook naar Open het dorp heeft gekeken op televisie. Ze had destijds verkering met onze vader. Ze werkten toen bij de LOI.

25 november 2012

Mijn 49 e verjaardag

Gisteravond, 24 november 2012, mijn 49 e verjaardag en Janny,s 66 e verjaardag gevierd in Voorschoten. In de vooravond dineerden John en ik nog bij China House. Heel goed gegeten. Daarna een prettig samenzijn bij Janny en Ed. Om twaalf uur werd er voor mij gezongen. vandaag ben ik 49 jaar geworden en volgend jaar zal het dan 50 jaar geleden zijn dat ik ter wereld kwam. Dank voor de cadeau,s en fijne momenten. Ook dank ik Brigitte, Suus en Tim voor hun felicitaties die ik vandaag ontving. Dank iedereen en met name ook Janny en Ed bedankt voor alles!

21 november 2012

Jan van den Bos (1744-1802)

Sinds gisteren kan een nieuw feit worden toegevoegd. Vast is namelijk komen te staan dat de in 1744 geboren Jan van den Bos tussen 31 juli en 7 augustus 1802 is begraven. Hij zou dus in juli 1802 zijn overleden op ongeveer 58- jarige leeftijd. Zo is een nieuw feit toegevoegd aan onze familiegeschiedenis, een niet onbelangrijk feit. We wisten al wel dat Jan na 1797 was overleden.

17 november 2012

Koning Willem II in Leiden: 1 juni 1841

Op 1 juni 1841 bezocht de in oktober 1840 aangetreden koning Willem II de stad Leiden. Was de in 1814 geboren Jan van den Bos die in 1838 met Jannetje Isabella van Heusden in het huwelijk was getreden, hier getuige van? Waas hij bij voorbeeld met zijn vrouw op die eerste juni 1841 in de Leidse Breestraat toen koning Willem II daar was? Was de 27-jarige Jan hier getuige van? De koning bezocht onder meer een aantal academische instellingen waaronder de Hortus en het Museum van Oudheden. Een weduwe Pieternella Ju- van Welzen stond op de lijst om door de koning in audiëntie te worden ontvangen, maar zij werd niet door de adjudant toegelaten. Was Pieternella van Welzen familie van onze latere overgrootmoeder Elizabeth van Welzen(1894-1973)?

14 november 2012

Prins Bernhard wilde massa-executie

Prins Bernhard wilde in de Tweede Wereldoorlog 200 Nederlandse SS-ers laten executeren. Lou de Jong schreef dit in 1980 ook al in zijn levenswerk Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, maar Bernhard ontkende destijds voor de televisie dat dit serieus bedoeld was geweest. Nu hebben de makers van het stripalbum Agent Orange over het leven van de prins een dagboek ontdekt waaruit blijkt dat de prins het wel degelijk serieus bedoeld heeft. Uiteindelijk is het bevel niet uitgevoerd.

8 november 2012

De jaren 1750-1800

Hoe verliepen de jaren 1750-1800? Hoe verging het onze voorouders? De armoede in de Republiek was vaak groot rond het midden van de 18 e eeuw. In 1751 kwam stadhouder Willem IV na een slopende ziekte te overlijden. Willem V was nog onmondig. Prinses Anna en de hertog van Brunswijk namen de bestuurstaken waar. Prinses Anna werd regentes. Over hoe het de familie Van den Bos in de jaren 1750-1760 is vergaan is ons niet bijster veel overgeleverd. De in 1744 geboren Jan van den Bos vierde in 1759 zijn vijftiende verjaardag. In 1760 deed zich een financiële crisis voor. Economisch ging het de Republiek steeds slechter. Bedelarij werd in toenemende mate een probleem. In de eerste helft van de 18 e eeuw was de koopkracht van veel burgers nog toegenomen. In de jaren na 1750 daalde deze. Ook de familie Van den Bos moet met deze ontwikkeling te maken hebben gekregen. In maart 1766 treedt de in 1744 geboren Jan van den Bos met Adriaantje van der Velden in het huwelijk. In juli 1767 werd hun eerste dochter Lena geboren. De patriottentijd loopt vanaf 1780. Engeland verklaart de Republiek de oorlog. Willem V stond op de rand van een burgeroorlog. In 1787 heeft het Pruisische leger het Oranjehuis hersteld. Willem V heeft daadkracht tot hervorming gemist.

4 november 2012

Anna Bavelaar 103

Vandaag, 4 november 2012, is het 103 jaar geleden dat onze grootmoeder Anna Bavelaar- van den Eijkel werd geboren. Ze kwam op 4 november 1909 ter wereld aan de Rijnsburgse Kortkade. Op 11 juni 1979 overleed ze in ons huis aan de Leidse Carneoolstraat. Rust in vrede lieve oma!

2 november 2012

Ode aan de doden

Onze ouders herdenken we deze maanden. Het is op 27 november à.s. 15 jaar geleden dat onze lieve moeder kwam te overlijden. Volgende maand is het dan 5 jaar geleden dat onze beste vader het leven liet. In deze week van Allerzielen staan we vast stil bij dit feit. Beste en lieve ouders, rust in vrede! We zullen aan jullie blijven denken en jullie ook steeds blijven gedenken.

1 november 2012

Heinrich Heine (1797-1856)

Vandaag wil ik het met u hebben over Heinrich Heine, de beroemde Duitse dichter. In 1848 bezocht Heine voor de laatste keer het Louvre in Parijs. Dat jaar werd hij ook ziek, hij had een sterfbed dat 8 jaar zou duren. In 1856 zou hij komen te overlijden, drie jaar voor de geboorte van onze voorvader Denijs van den Bos in 1859. Martin van Amerongen heeft ooit een boek geschreven over het sterfbed van Heine, genaamd Het matrassengraf. 1848 is het revolutiejaar in Italië, Frankrijk en Duitsland. In februari en maart is er oproer tegen de gevestigde orde. Frans Josef bestijgt de Oostenrijkse troon.