25 oktober 2020

Suus, haar voorvader Jan van den Bos(1814-1867) en de nationale militie

Kreeg Suus afgelopen woensdag 21 oktober 2020 een brief waarin stond dat ze vanaf haar 18e wordt ingeschreven voor de dienstplicht, op 26 september 1837 werd in een certificaat van de nationale militie melding gemaakt van de inschrijving van Jan van den Bos, geboren op 14 oktober 1814.Aan hem was bij loting het nummer 79 toegevallen.Hij was door de militieraad, zitting gehouden hebbende te Gouda, uit hoofde van beneden de maat te zijn, voor een jaar vrijgesteld van de dienstplicht.Voor Suus en alle meisjes die dit jaar 17 jaar zijn geworden, geldt geen opkomstplicht.

24 oktober 2020

In Europa- Geert Mak

Morgenavond begint op de Nederlandse televisie de tweede reeks van ' In Europa- de geschiedenis op heterdaad betrapt'. Het gaat daarin de komende periode onder meer over de gele hesjes in Frankrijk, Orban in Hongarije, de Griekse crisis en de Brexit.Onderwerpen die Mak ook in zijn vorig jaar verschenen boek ' Grote Verwachtingen' behandelde.Mak is een meesterverteller en weet de geschiedenis voor een groot en breed publiek toegankelijk te maken.En dit wordt hogelijk gewaardeerd.Overigens denkt Geert Mak dat de euro het op de lange duur niet vol zal houden.Kijken morgenavond naar ' In Europa': NPO 2, 22.25-23.05 uur.

18 oktober 2020

Betty en Mikkie jarig

A.s. donderdag 22 oktober 2020 zijn Betty en Mikkie jarig.Ze worden dan weer een jaartje ouder.We feliciteren de beiden met hun verjaardag en wensen hun veel geluk en gezondheid voor de toekomst! Ook Fer, Amanda en John vanharte proficiat met de verjaardag van Betty en Mikkie en natuurlijk ook de rest van de familie gefeliciteerd.Fijne verjaardag donderdag en maak er een feestelijke dag van!

14 oktober 2020

Gustav Stresemann (1878-1929)

Gustav Stresemann is vooral bekend geworden door zijn optreden ten tijde van de Republiek van Weimar.Hij was in 1923 kort rijkskanselier en sindsdien ook minister van buitenlandse zaken.Stresemann maakte in 1923 in Duitsland een einde aan de 'hollende inflatie' door de mark te saneren.Stresemann kwam uit een gezin van vijf kinderen.Zijn vader waa cafehouder en handelaar in gebotteld bier.Zijn moeder stierf jong.Gustav ging economie studeren in Berlijn.Franse en Belgische troepen hielden sinds januari 1923 het Ruhrgebied bezet.Op die manier moest Duitsland gedwongen worden aan de verplichtingen van het Verdrag van Versailles te voldoen.De rijksregering riep op tot passief verzet.Stakingen verlamden de fabrieken, mijnen en het verkeer.De herstelbetalingen werden gestaakt.Het monetaire stelsel raakte ontwricht met eeb 'hollende inflatie' tot gevolg.Stresemann wilde de strijd om het Ruhrgebied opgeven en met de overwinnaar over de inwilliging van de eisen onderhandelen.

8 oktober 2020

Babylon Berlin, derde seizoen

Op de Duitse televisie (ARD) begint zondag 11 oktober het derde seizoen van de serie 'Babylon Berlin'.Het speelt in het Berlijn van de Weimarrepubliek (1918-1933) en wel in de laatste periode van 'Weimar': in 1929, een cruciaal jaar in de Duitse, Europese en wereldgeschiedenis.Je zag toen de democratie al afbrokkelen, wat helaas momenteel op sommige plaatsen opnieuw gebeurt.In de herfst van 1929 stort de economie in, de beurskrach die op Wall Street begon, bereikte daarna Berlijn.Die crisis zorgde er uiteindelijk voor dat Hitler aan de macht kon komen in januari 1933. Aansluitend zondagavond is het geschiedenisprogramma ' Herbst 1929- Schatten ueber Babylon' (Herfst 1929- Schaduw over Babylon) te zien.In Berlijn laait de politieke strijd steeds verder op.De polarisatie wordt versterkt door de economische crisis.

5 oktober 2020

Denijs van den Bos (1918-1988)

In het jaar 1918, den 13e maart is voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leiden verschenen Denijs van den Bos, oud 21 jaren, blikslager, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Geertruida Nievaart, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize op den 12e maart 1918, des namiddags half drie uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Denijs.Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus Nievaart, oud 41 jaren, dekenwever, wonende te Leiden en van David Kanbier,34 jaren, wonende te Leiden.En is deze akte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de getuigen getekend.

1 oktober 2020

1 Oktober 2020

Vandaag is het 1 oktober 2020.Nog ongeveer een maand tot de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.Het eerste debat tussen Trump en Biden is achter de rug.Het was vooral veel geschreeuw en gehakketak over en weer.Trump schreeuwde er steeds doorheen en liet Biden nauwelijks uitpraten.Biden wordt wel gezien als de winnaar van het debat, maar ook niet overtuigend.Het belooft nog een spannende verkiezingsstrijd te worden op weg naar november.En dan is oktober de maand waarin Betty en Mikkie weer een jaartje ouder worden.We wensen de beiden alvast een fijne verjaardag toe met veel geluk en gezondheid voor de toekomst!