26 januari 2018

Mike jarig

Aanstaande 30 januari is Mike jarig. Hij wordt dan 19 jaar. We feliciteren Mike met zijn verjaardag en wensen hem geluk en voorspoed voor de toekomst. Verder feliciteren we Colette en Herman met dit heuglijke feit. Ook de rest van de familie van harte gelukgewenst! Fijne verjaardag alvast!

23 januari 2018

Jan van den Bos(1770-na 1850)

In de tijd dat de jonge wereldberoemde componist Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) triomfen vierde, werd onze voorvader Jan van den Bos geboren. Het was het jaar 1770. Jan had een goede gezondheid, hij werd over de tachtig, een voor die tijd zeer hoge leeftijd. Hij werd op 18 juli 1770 gedoopt in de Leidse Pieterskerk, mogelijk door dominee Herbert Christianus van der Meij. Deze was op 23 juli 1730 te Rotterdam geboren. Jan zou in 1797 met een zekere Maria Taverne in het huwelijk treden. hij was toen karsaaiwerker. Karsaai is grof gekeperd laken. Later zou hij nog militair worden.

16 januari 2018

Jan van den Bos(1700-na 1750)

Jan of Johannes van den Bos werd op 5 december 1700 mogelijk door dominee Franciscus Fabricius in de Leidse Pieterskerk gedoopt. Hij werd geboren in het gezin van de in 1658 geboren Jacobus Bordoduijck. De familienaam was inmiddels vernederlandst. Leiden telde in 1700 53000 zielen, maar bevindt zich dan in een neerwaartse beweging. De welvaart neemt al vanaf 1670 af. In de loop van de 18e eeuw neemt de welvaart verder af, al vinden de stamhouders Van den Bos- ze heetten in de 18e eeuw allemaal Jan- nog werk in de lakennijverheid. In 1748, toen de malaise in de textielindustrie nog groter was dan in het jaar 1700, vond de helft van de mannelijke gezinshoofden nog altijd werk in de Leidse textielsector.

11 januari 2018

Doornik als een van de oorspronggebieden

Een oorspronggebied van onze familie ligt in Doornik. Die oorsprong gaat eeuwenlang terug en wel via de familie Bourdeauduis in het vijftiende eeuwse Bourgondiƫ alsook via Nicholes de Le Roke die in 1228 in Doornik overleed. Hij is een Voorouder van een Verroocken die in de zeventiende eeuw met een Schaft trouwde. Nicholes had een zoon of broer Johannes de Le Roke die eveneens in het dertiende eeuwse Doornik leefde. Maar al aan het einde van de twaalfde eeuw moeten er daar leden van deze familie hebben geleefd. Het is rond 1200 dat familienamen erfelijk worden. Er is een verbinding met de Sint Maartensabdij aldaar. Aan het einde van de elfde eeuw werd de abdij heropgericht door abt Odo van Doornik. In de zevende eeuw na Christus was er al een Sint Maartensabdij in de plaats en al in de vroege vierde eeuw was er christelijke aanwezigheid in Doornik, de plaats waar onze wortels dus liggen.

4 januari 2018

Jansje Schaft 99

Morgen is het 99 jaar geleden dat onze moeder en oma Jansje Schaft ter wereld kwam. Over een jaar is het een eeuw geleden dat ze werd geboren aan de Leidse Vollersgracht. Jansje van den Bos- Schaft. Ze was de dochter van Elizabeth van Welzen (1894-1973) en Arie Schaft (1893-1980) De oma van Jansje van den Bos, opoe van Welzen, heeft een aantal miskramen gehad. Het zouden er zelfs vier zijn geweest. De vader van Elizabeth van Welzen, de grootvader van Jansje, kookte als opoe in verband met een miskraam in het ziekenhuis lag. Hij kookte dan aardappels met uien. Jus was er niet. Elizabeth Schaft, het lieve omaatje, heeft rond het jaar 1906 op de katoenfabriek bij de Doorbraak gewerkt. Ze droeg dan een omslagdoek als ze naar haar werk ging. Omdat een werknemer daar open tbc had en ze daardoor het risico liep die ziekte zelf ook op te lopen is ze bij laken- en wolfabriek Krantz gaan werken. Daar werkte ze ook nog ten tijde van haar huwelijk in september 1918. Dat is dus dit jaar ook precies 100 jaar geleden.

1 januari 2018

Een heel gelukkig 2018

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u allen een heel goed en gezond 2018 te wensen. laten we hopen en vertrouwen dat het voor een ieder van ons een goed jaar wordt. Ik hoop ook dit jaar weer in onze familiegeschiedenis te duiken en mooie verhalen op te tekenen. Nogmaals iedereen een gezond, gelukkig en liefdevol nieuwjaar gewenst! Maak er iets moois van.