28 februari 2018

De Vrouwekerk

Op 3 maart is het 360 jaar geleden dat Jacobus Bordoduijck in de Vrouwekerk nabij de Haarlemmerstraat werd gedoopt.De Vrouwekerk deed na het beleg van Leiden dienst als kerk voor de Waalse gemeenschap in Leiden.De kerk ontstond uit een 14e eeuwse kapel gewijd aan de maagd Maria.Begin 19e eeuw werd de kerk afgebroken.Jacobus werd op 3 maart 1658 in de kerk gedoopt. De Pilgrim Fathers die van 1609 tot 1620 in Leiden woonden en van wie tal van Amerikaanse presidenten afstammen gingen ook in deze kerk ter kerke. In 1620 vertrokken ze met het schip de Mayflower naar Amerika en landden ze in Massachusetts. In de Republiek gold een grote mate van godsdienstvrijheid maar de puriteinse Pilgrim Fathers waren bang dat hun geloof te zeer door de andere religies beïnvloed zou worden.Vandaar dat ze vertrokken.

22 februari 2018

Geschiedenis is ook periodisering

De geschiedenis van de afgelopen eeuw laat zich ruwweg in een aantal perioden vatten. De jaren na de eerste Wereldoorlog waren jaren van nationalisme, fascisme, communisme, protectionisme en een crisis van de democratie in Europa. We weten allemaal waar dat op is uitgelopen. Na het einde van de tweede Wereldoorlog diende zich het tijdvak van de trente glorieuses aan. De dertig glorieuze jaren. Ruim drie decennia van een genivelleerde of min of meer genivelleerde middenklassemaatschappij. Het waren de hoogtijdagen van de sociaal-democratie in Europa.Er vond industrialisatie plaats en de welvaart groeide. Dit tijdvak liep eind jaren 70 op zijn einde. Vanaf de jaren 80 ongeveer diende zich het tijdvak van het neoliberalisme aan. De globalisering werd een feit,de dienstensector boomde en we kenden een liberale wereldorde.Er ontstond een nieuwe onderklasse.Sinds het aantreden van Trump lijkt zich een nieuw tijdvak aan te dienen met opnieuw nationalisme en protectionisme. Populisme viert hoogtij en ongelijkheid neem toe. De liberale wereldorde lijkt op haar retour.

17 februari 2018

Oorlogsdreiging

Het oorlogsgevaar is sinds 1991 nog niet zo hoog geweest als nu. Dat zei de Duitse diplomaat Wolfgang Ischinger tijdens de opening van de 54e Sicherheitskonferenz in Muenchen. Ischinger waarschuwde voor oorlog tussen de supermachten , vooral daar waar het gaat om miscalculaties. Tal van staatshoofden en regeringsleiders zijn dit weekend in Muenchen bijeen om te spreken over vrede en veiligheid in de wereld. Het aantal crises in de wereld stapelt zich op, mede hierdoor wordt de kans op een oorlog groter.

14 februari 2018

De tijd rond 1450

De oudste vermelding van de familienaam Bourdeauduis gaat terug tot 1449. Want in dat jaar laat een zekere Jehenne Bourdeauduis haar testament opmaken in Doornik. zij is het oudst bekende lid van de latere familie Van den Bos. In het vijftiende eeuwse Doornik of Tournai moet voorlopig dus de oorsprong van de familie gezocht worden.Dat was in de tijd van het Bourgondische rijk,de late middeleeuwen of om in de woorden van de befaamde historicus Huizinga te spreken het herfsttij der middeleeuwen.Huizinga wilde zich er nadrukkelijk rekenschap van geven in welke verhouding de middeleeuwse Bourgondische staat stond tot de latere Nederlandse republiek.In 1464 vond de eerste vergadering der Staten-Generaal plaats.

10 februari 2018

Gezellig etentje met Trudy en Gerard

Vanmiddag hebben we een gezellig samenzijn met Trudy en Gerard gehad ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Trudy" Na vier uur waren we in Leiderdorp waar we op televisie beelden van het carnavalsfeest zagen. Rond kwart over vijf vertrokken we met zijn allen, John, Amanda, Mikkie, Cindy, Colette, Herman, Lev, Trudy en Gerard en ikzelf naar het restaurant. Het restaurant was Genieten en zo, een wereldrestaurant, in Leiderdorp. Er was werkelijk van alles te krijgen en ook ideaal voor kinderen. Het was een leuk samenzijn ter gelegenheid van de verjaardag van Trudy. We kunnen er met veel plezier op terugzien nu. Om half negen waren we weer thuis. Dank Trudy en Gerard voor dit leuke idee. In mei organiseert Trudy nog een barbecue voor de andere familieleden. Nogmaals bedankt voor alles!!

6 februari 2018

Trudy en Coby jarig

Aanstaande donderdag 8 februari is tante Coby jarig. Ze wordt dan 81 jaar. Ze is de laatst levende uit het gezin Van den Bos dat in 1917/1918 gevormd werd. We wensen tante Coby van harte geluk met haar verjaardag en wensen haar gezondheid voor de toekomst. Trudy is dan vrijdag jarig. Ook haar feliciteren we alvast en wensen we haar gezondheid en geluk voor de toekomst.Beide familieleden, van harte proficiat en ook de rest van de familie gefeliciteerd!

1 februari 2018

Trudy beleeft kroonjaar

Trudy beleeft dit jaar een kroonjaar. Ze hoopt op 9 februari aanstaande 75 jaar te worden. Trudy werd op 9 februari 1943 geboren. Haar moeder - het was middenin de bezettingstijd - liep tijdens spertijd met haar ouders naar het ziekenhuis. Ze werd aangehouden en moest haar persoonsbewijs laten zien. Uiteindelijk kwam het goed en kwam er een gezonde baby ter wereld, nu bijna 75 jaar geleden. Op 9 februari 1943 werd er een aanslag gepleegd op mr Reydon, de secretaris-generaal van het departement van volksvoorlichting en kunsten. Op 2 februari 1943, de 44e verjaardag van Geertruida van den Bos-Nievaart, gaven de laatste Duitse troepen van het zesde leger in Stalingrad zich officieel over.