24 juni 2020

De oorlogslotgevallen van Hendrik van Welzen (1893-1975)

Hendrik van Welzen (1893-1975), broer van groot- en overgrootmoeder Elizabeth Schaft- van Welzen (1894-1973), heeft gedurende de oorlog in meerdere concentratie- en werkkampen gezeten.Omdat ik meer over zijn verleden in de oorlog te weten wilde komen, heb ik onder meer contact gezocht met de ‘Vriendenkring Neuengamme’, een kamp in Duitsland waar hij ook heeft gezeten.Hendrik van Welzen, over een breed front destijds actief in de communistische beweging, werd op 22 juni 1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst) en Van Duivenboden ( V- Mann) vanwege deelname aan De Vonkgroep gearresteerd. De Vonkgroep was een communistische verzetsgroep van de CPN in Den Haag, later De Waarheidgroep genoemd. van Welzen werd niet lang na zijn arrestatie in het Oranjehotel in Scheveningen, de Duitse gevangenis, binnengebracht.Later dat jaar 1941 moet hij in kamp Schoorl geïnterneerd zijn geweest.Volgens Ed, die mij zeer nuttige aanvullende informatie aan de hand deed, waarvoor ik hem bij deze nogmaals bedankt, werd kamp Schoorl al gauw te klein en werd het eind oktober 1941 gesloten.Oom Hendrik heft dit kamp mogelijk ook rond die tijd verlaten om te worden doorgevoerd naar kamp Amersfoort, sinds 1941 gebruikt als doorgangskamp.Vanuit kamp Amersfoort is Hendrik vervolgens op transport gesteld naar Neuengamme, een werkkamp voor politieke gevangenen. In het boek ‘ Vuile oorlog in Den Haag’, een boek van Harthoorn over het communisme in Den Haag tijdens de oorlog, staat volgens Edwin Vrielink van de Vriendenkring Neuengamme dat tussen juli en augustus 1942 transporten vanuit Neuengamme naar Dachau gingen. Van Welzen was toen al ziek en verzwakt.Op 1 augustus 1942 kwam Oom Hendrik in het werkkamp Dachau aan. In Dachau heeft hij ruim twee jaar gezeten.Hij werkte er in bij het kamp gelegen fabrieken en verdiende daarmee ook een soort ‘salaris’, een tegoed waarmee hij in de kantine dingen kon kopen.Oom Hendrik had een minor meer bevoorrechte positie in Dachau en kon daardoor, anders dan veel andere gevangenen, mogelijk af en toe aan extra eten komen.Op 13 december 1944 kwam hij vervolgens aan in Buchenwald, het meest slechte kamp dat hij op zijn lange weg door de kampen trof. Op 11 april 1945 werd hij daar door de Amerikanen bevrijd. - Met dank aan Edwin Vrielink en Edward Woertman voor hun aanvullende informatie!

20 juni 2020

Nieuw licht in de kwestie Dirk Jacobus den Os

Sinds gisteren is meer duidelijk geworden over de lotgevallen tijdens de oorlog van onze oudoom Dirk Jacobus den Os (1881-1945), broer van onze overgrootmoeder Lena Bavelaar- den Os(1876-1952).NIOD- medewerker René van Heijningen wist mij te melden dat Dirk Jacobus half mei 1944 is gearresteerd.Op 16 mei is hij de gevangenis van Scheveningen (Het ‘Oranjehotel’)binnengebracht.Mogelijk is hij vervolgens op 7 juni 1944 naar kamp Vught overgebracht omdat toen het ‘Oranjehotel’ in verband met D-Day door de bezetter is ontruimd.In kamp Vught bleef hij tot 5 of 6 september 1944, toen ook dat kamp ivm ‘Dolle Dinsdag’ door de Duitsers is geëvacueerd.Vanuit kamp Vught is Den Os op transport gesteld naar Sachsenhausen.In Sachsenhausen heeft hij van september 1944 tot februari 1945 gezeten om in Bergen- Belsen te eindigen.Daar is hij in februari 1945 gestorven, of beter gezegd vermoord. Een andere oudoom Canons, Hendrik van Welzen (1893-1975), broer van overgrootmoeder Elizabeth Schaft- van Welzen (1894-1973) heeft vanwege zijn communistische overtuiging ook in concentratiekampen gezeten.Zo zou hij op 1 augustus 1942 met een transport in Dachau zijn aangekomen om op 12 december 1944 te worden doorgevoerd naar Buchenwald.Ook zouhij nog in Neuengamme hebben gezeten.Oom Hendrik overleefde de kampen echter wel.Hij overleed in 1975.

17 juni 2020

Fer 75

Aanstaande Zaterdag, 20 juni 2020, wordt oom, oudoom, zwager en echtgenoot Frank Maaskant 75 jaar.We feliciteren hem van harte met het bereiken van deze mijlpaal en wensen hem nog vele jaren in goede gezondheid.Ook Betty en de rest van de familie feliciteren wij.Van harte proficiat, Fer, maak er een mooie dag van!

12 juni 2020

Colette jarig

Maandag 15 juni 2020 is Colette jarig.Ze wordt dan 50 jaar.We feliciteren Colette en wensen haar een lang en gelukkig leven met gezondheid.Ook Herman en de rest van de familie wensen we geluk met het bereiken van deze mijlpaal.Fijne dag maandag, Colette, maak er iets moois van!

8 juni 2020

De trouwdag van Geertruida en Denijs

Op 24 oktober 1917 zijn Denijs van den Bos(1896-1966) en Geertruida Nievaart (1899-1992) met elkaar getrouwd.De kerkelijke inzegening van het huwelijk vond die dag in de Hooglandse kerk plaats door dominee Riemens.De bruid droeg een blauw mantelpakjes en de bruidegom, die bij de Landstorm diende in die tijd, huwde in militair uniform.De Bijbelse trouwfeest, uitgesproken door dominee Riemens luidde: Wees blij in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend inzet gebed.(Romeinen 12:12)In 1990 sprak Geertruida Nievaart onder meer als volgt over haar trouwdag:’Er was haastniets te koop, want het was mobilisatie,maar ik had een tante die een kennis had die bakker was aan de Hogewoerd en die heeft ervoor gezorgd dat we gebakjes kregen.We moesten natuurlijk ook extra betalen.Ze hebben toch nog een gebakje gekregen.Maar er waren geen broodjes of iets hartigs.Dat was er niet.Maar mijn moeder had tarwe en ja, wat ze er allemaal in heeft gedaan weet ik niet,maar ze had een 5 pondsblik opgemaakt en dat werd op het hoekje bij bakkerij Spruyt voor 4 centen gebakken.Ze had niets gezegd.Het was twaalf uur en ze hadden een borreltje op en toen kwam zij met dat brood.Nou, het was een feest! Want ze waren allemaal echt flauw en hongerig.Het was echt een feest.Mijn zwager, hij is al jaren dood, heeft het er vaak over gehad.Hij zei: ‘Kind, dat was een tractatie toen je moeder met dat brood kwam.En ze had tegen mij niets gezegd.’

2 juni 2020

Trudy over de bevrijding in mei 1945

Enkele jaren geleden schreef Trudy een verhaal over haar jeugd.Aan dat verhaal ontleen ik de volgende passage: Trudy:’ Ik herinner me het bevrijdingsfeest dat gevierd werd in de buurt van oma Schaft.Het feest was op het kruispunt van de Koningsstraat/Frederikstraat/ Molenstraat.Het liep uit op het Zwarte Pad.Er waren allemaal mensen aan het zingen en dansen.Iedereen was blij en bijna iedereen had een rood-wit-blauw vlaggetje.Ik wilde ook zo’n papieren vlaggetje hebben en dat ben ik ook gaan zoeken en ja hoor, daar lag een half gescheurd vlaggetje.Ik vond het heel belangrijk en leuk om het te hebben.’

1 juni 2020

Colette en Fer bereiken mijlpaal

Deze maand juni bereiken zowel Colette als Fer een mijlpaal.Ziet Colette op 15 juni Sarah,ze wordt namelijk 50 jaar, Fer bereikt op 20 juni de leeftijd van 75 jaar.Zo schelen Colette en Fer bijna precies 25 jaar in leeftijd.We feliciteren de beide jarigen nu al en wensen hun een lang en gelukkig leven! Geluk en gezondheid voor de toekomst! Ook de rest van de familie alvast van harte proficiat en een fijne en mooie tweede pinksterdag!