30 april 2018

De Duitse invasie

Op 10 mei is het 78 jaar geleden dat nazi-Duitsland ons land binnenviel en bezette.De familie Van den Bos ging een zware tijd tegemoet.Jansje en Nijs waren bijna een jaar verloofd toen de Duitse bezetting begon.Op de avond van de 9e mei 1940 waren ze op de fiets naar de dansschool van Miermet gegaan, waar die avond een dansfeest was georganiseerd.Die nacht werd om vier uur Den Haag opgeschrikt door de eerste Duitse bombardementen op kazernes en op de vliegvelden Ypenburg en Valkenburg.Een half uur na de eerste bombardementen landden Duitse parachutisten bij de Haagse vliegvelden.'Duitsche aanval op Nederland' kopte de Nieuwe Rotterdamsche Courant op vrijdag 10 mei 1940.Vanochtend om 3 uur hebben Duitsche troepen de grens overschreden.Jansje wist zich later te herinneren dat het prachtig voorjaarsweer was geweest.Ideaal weer voor een aanval dus.Ze was te laat thuisgekomen die nacht.Vader Schaft was enorm boos geweest.Ze had nog wel een paar uur geslapen maar was door het geluid van vliegtuigen wakker geworden.Ze had uit het wc-raampje gekeken en had gedacht dat het om oefeningen ging.Dat was om vier uur, misschien was het half vijf geweest.Een hele laag van die Messerschmidts.

24 april 2018

Wilhelmina gebruikte verdovende middelen

Uit het pas verschenen boek van historicus Gerard Aalders over het leven van koningin Wilhelmina blijkt dat ze tijdens de oorlogsjaren in Londen verdovende middelen gebruikte.Prof. Fasseur, de Wilhelmina-biograaf, had daar ook al voorzichtig aan gerefereerd.Fasseur maakte melding van het gebruik van methadon door de vorstin in 1944. Dit is synthetische heroïne.Ook noemde hij het gebruik van pervitine.Dit heet tegenwoordig crack of crustaceeën meth.Dit middel werd ook door de Duitse troepen gebruikt die in de meidagen van 1940 Nederland bezetten.Ook Adolf Hitler gebruikte het middel en het was bedoeld om vermoeidheid tegen te gaan.Aalders noemt het middel ook in zijn boek.In 2016 werd het gebruik van pervitine door Wilhelmina ook al beschreven door historicus Marcel Verburg in zijn boek over de geschiedenis van het ministerie van justitie in de jaren 1940-1945.

18 april 2018

Brigitte 50 jaar!

Aanstaande zaterdag 21 april viert Brigitte haar vijftigste verjaardag. Ze werd geboren op 21 april 1968. We feliciteren Brigitte nu al met haar verjaardag, wensen haar een lang, gelukkig en gezond leven en wensen haar een fijne dag zaterdag.Ook de rest van de familie van harte gefeliciteerd!

11 april 2018

De dood in mapjes

Thuis bewaar ik de dood in mapjes, zo schreef Boudewijn Buch ooit in een boekje. En dat zeg ik hem na, thuis bewaar ik de dood in mapjes. Gegevens, doop-, trouw- en begraafgegevens van reeds lang overleden voorouders in mapjes.En zo hou ik die voorouders meteen ook weer een beetje in leven want het zijn sporen van hun bestaan.Ze hebben als het ware het pad, het levenspad voor ons gebaand.We zijn een schakel in een groter geheel, noem het God, de natuur, de tijd.Een kosmisch geheel waar wij deel van zijn.Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde,zo klonk het bij de crematieplechtigheid van onze vader.Ook hij was een schakel in de lijn van onze voorouders die eeuwenoud is.Thuis bewaar ik de dood in mapjes, toch iets om bij stil te staan.

6 april 2018

Susanna Dieuwertje 15 jaar!

Aanstaande zondag 8 april wordt onze Suus alweer 15 jaar. We feliciteren Suus nu al met haar verjaardag en wensen haar een lang,gelukkig en gezond leven toe.Suus werd geboren op 8 april 2003.De naam Ssusanna komt vaker voor in onze familiegeschiedenis.De in 1700 geboren Jan van den Bos huwde in november 1730 met een Susanna Teijn.Uit dat huwelijk werd in 1733 Santje geboren.Uit het huwelijk van Jan van den Bos(1744-1802) en Adriaantje van der Velden werd in 1772 ook een Santje geboren.In november 1881 huwde Denijs van den Bos met Suzanna van Rooijen.De naam Dieuwertje heeft Suus van haar grootmoeder Lena Dieuwertje(1944-1997)Haar betovergrootmoeder heette Dieuwertje van den Eijkel-Oudshoorn(1880-1961)

1 april 2018

Johannes Johnny 47 jaar

Op deze eerste paasdag 2018, de eerste april, viert Johannes Johnny van den Bos zijn 47e verjaardag.We feliciteren hem met dit heuglijke feit en wensen hem een lang en gelukkig en gezond leven.Ook de rest van de familie feliciteren wij op deze eerste paasdag met de verjaardag van onze John.John, maak er een mooie dag van.Van harte proficiat!