27 januari 2021

De Pieterskerk (1121)

Afgelopen zondag,24 januari 2021, vond ik in het boekenhoekje in de hal van ons flatgebouw een tweetal tijdschriften over de in 1121 gestichte Leidse Pieterskerk.Ook in onze familiegeschiedenis speelt de Pieterskerk een rol want zeker twee van onze voorvaderen zijn er gedoopt.Dit waren Jan van den Bos op 5 december 1700 en zijn kleinzoon Jan van den Bos op 18 juli 1770.Een tijdje geleden stelde ik een onderzoekje in naar welke predikanten de beide telgen uit onze familiestamboom hebben gedoopt.Er kan niet met volledige zekerheid worden gezegd wie de doopdiensten in de Pieterskerk hebben geleid.Er waren namelijk verschillende predikanten in dienst.In 1700 was dit waarschijnlijk Franciscus Fabricius, geboren te Amsterdam op 10 april 1663 en overleden te Leiden op 27 juli 1738.In 1770 was het Herbert Christianus van der Meij, geboren te Rotterdam op 23 juli 1730 en overleden te Leiden op 21 februari 1796. Met dank aan Ward Hoskens, conservator van de Leidse Pieterskerk.

24 januari 2021

‘Omringd door rancuneuze gekken in Berlijn’

Onder bovenstaande titel verscheen in januari 2012 een recensie in de NRC van de hand van Bernard Hulsman over het boek van Erik Larson: 'In the Garden of Beasts'.Dit boek gaat over de lotgevallen van de Amerikaanse ambassadeur in Hitler- Duitsland: William Dodd.In de zomer van 1933 verhuisde hij van New York naar Berlijn.Dit gebeurde met enige tegenzin.De historicus, die Dodd ook was,wilde liever werken aan zijn magnum opus: de geschiedenis van het Zuiden van de VS.Dodd bleef ambassadeur in Duitsland tot 1937 en het was in hetzelfde jaar dat hij al liet weten dat de nazi's alle joden zouden vermoorden.De titel ' In the Garden of Beasts' verwijst naar ' Tiergarten', het grote park bij het Berlijnse huis van de Dodds.Dodd onderkende al in een vrij vroeg stadium de gruwelijkheid van het nazi- regime.' De Nacht van de lange messen' in 1934 bewees dit eens te meer.

23 januari 2021

Mike 22 !

Op zaterdag 30 januari viert Mike alweer zijn 22e verjaardag.We felciteren Mike met dit heuglijke feit en wensen hem een lang, gelukkig en gezond leven.Ook Colette, Herman , Len en Lev van harte gelukgewenst! En natuurlijk de rest van de familie.Maak er een mooie dag van Mike!

17 januari 2021

Het huwelijk van Jan van den Bos en Maria Taverne in mei 1797

In mei 1797 traden Jan van den Bos en Maria Taverne in het huwelijk.Letterlijk heet het in het bewaard gebleven trouwboek uit die tijd:' Jan van den Bos, karsaaiwerker, jongman van Leyden, wonende op de Oranjegragt,met Jan van den Bos,zijn vader,wonende op de Oranjegragt,met Maria Taverne, jongedochter van Leyden,wonende op de Uiterstegragt,met Johanna Kok, haar moeder, wonende op de Uiterstegragt.'

13 januari 2021

Nieuwe vondsten

In het onderzoek naar onze familiegeschiedenis ben ik nieuwe vondsten op het spoor gekomen.Zo kwam ik tot de ontdekking dat een broer van Denijs van den Bos (1859-1913), de oom van onze groot- en overgrootvader Denijs van den Bos (1896-1966) al heel jong last van zijn hart had.Het gaat om Frederik van den Bos die op 22 april 1855 geboren is en in 1875 vrijgesteld was van militaire dienst vanwege hartkloppingen.Hij was sigarenmaker.Ook zijn op 11 januari 1850 geboren broer Willem Frederik, baggerman, was vrijgesteld van dienst vanwege het feit dat hij een rechter oog miste.Dit volgens het militieregister van 1870.Hun broer Jan diende wel, en wel bij het vierde regiment infanterie rond 1867.Hij was smid en op 1 februari 1847 geboren.

8 januari 2021

Denijs van den Bos (16 september 1896-11 januari 1966)

Op 11 januari 2021 staan we stil bij het feit dat het dan precies 55 jaar geleden is dat onze groot- en (bet) overgrootvader Denijs van den Bos, de marktkoopman, van ons heenging.Hij kwam ter wereld op 16 september 1896 en overleed dus op 11 januari 1966.Het was rond half twee s middags dat hij in een Leids ziekenhuis zijn laatste adem uitblies.Overgrootmoeder Geertruida van den Bos- Nievaart (1899-1992), zijn echtgenote, sprak daar in maart 1990 de volgende woorden over:' De zuster komt terug, nou, hij mocht zuurstof,maar dat deed haast niks.En ze heeft hem toegedekt.Ik zeg, ga maar slapen.Koos was later dan dat hij had gezegd, want het was bij half twee.En ik zat zo naar hem te kijken.En Koos doet de deur open. Hij roept: Moeder! Hij slaat zijn ogen op.Drie keer een klein blaasje.En het was gebeurd.En toen gilde ik het uit.Nou, ik werd gelijk volgepropt met valeriaan.Dat heb ik niet mogen zien.Want dat was nog erger voor hem geweest.Want hij was oh zo teer van hart.'

4 januari 2021

Jansje van den Bos- Schaft 102

Morgen is het precies 102 jaar geleden dat onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder geboren werd aan de Leidse Vollersgracht.Haar ouders waren juist sinds september getrouwd.Het waren de nadagen van de Eerste Wereldoorlog.Op 11 november 1918 werd een wapenstilstand overeengekomen.De Duitse keizer Wilhelm was naar Nederland gevlucht en op 10 november 1918 per trein in het Limburgse Eijsden aangekomen.Op 11 september 1918 waren Arie en Elizabeth aan de Vollersgracht 3a komen wonen.Nog lang gedurende haar zwangerschap bleef Bets bij Krantz werken.Ze wilde het kerstpakket afwachten, maar dat ging aan haar neus voorbij.

1 januari 2021

GELUKKIG NIEUWJAAR!

Bij deze wens ik jullie een heel gelukkig 2021! Veel geluk,compassie enliefde in het nieuwe jaar.Dat jullie wensen mogen uitkomen en dat we allemaal gezond mogen blijven.Ook dit jaar hoop ik het weblog telkens van nieuwe blogs te kunnen blijven voorzien.Dit jaar hoopt John zijn 50e verjaardag te vieren.Ook Herman wordt 50 en Janny hoopt haar 75e verjaardag te vieren.Len wordt 20 jaar.Op 11 januari is het precies 55 jaar geleden dat Denijs van den Bos (1896-1966) van ons heen ging.Gelukkig nieuwjaar!