13 december 2006

Bejaarden- en ouderenzorg

Is Jansje van den Bos-Schaft nu aangewezen op verpleeghuis- en bejaardenzorg, ook in het verleden zijn leden van de familie Van den Bos opgenomen geweest in inrichtingen voor ouderenzorg.Zo was de in 1770 geboren Jan van den Bos in 1843 (hij was toen 73 jaar) woonachtig in de Kaarsenmakersstraat. Daar was het Minnehuis gevestigd. De Nederlands-hervormde gemeente -de toenmalige staatskerk in Nederland- was eigenaar van het pand. Het was dus niet duidelijk of de gemeente Leiden of de diaconie eigenaar was. De gemeenteraad benoemde alle regenten, waarvan de helft diakenen. Zowel de gemeente als de kerk claimde het eigendomsrecht van de bezittingen.Dat Jan van den Bos(1770-na 1850) in het Minnehuis was opgenomen, betekende dat hij voor zijn oude dag een beroep moest doen op de armenzorg, in dit geval verzorgd door de hervormde diaconie. Ook Geertruida van den Bos-Nievaart(1899-1992) heeft op het eind van haar leven kort in de Kaarsenmakersstraat gewoond. Zij was ook hervormd.