19 april 2007

Nijs en Suze van den Bos-van Rooijen


Vader Jan van den Bos(1814-1867) was 45 jaar en kuiper van beroep toen zijn zoon Denijs op 12 november 1859, 's morgens om half elf te Leiden aan de Middelstegracht ter wereld kwam. Al om half een die middag ging Jan aangifte doen van de geboorte van zijn zoon, samen met de 48-jarige, in de Groenesteeg woonachtige wever Denijs Sommeling (48 jaar) en de sjouwer Frederik van der Woerd, die 22 jaar was en aan de Waardgracht woonde. Op 30 november 1881 huwde - 's morgens om tien uur op het Leidse Raadhuis- Denijs van den Bos op 22-jarige leeftijd met Suzanna van Rooijen, die toen 21 jaar oud was. Denijs was toen sjouwer van beroep.Het huwelijk was op 20 en 27 november 1881 voor de hoofddeur van het Leidse raadhuis afgekondigd. Bijgaande foto is voor 1913 -het jaar van overlijden van Denijs- genomen. Het zou ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk in 1906 geweest kunnen zijn, maar mogelijk ook later. Het portret is het oudst bekende portret van een stamhouder Van den Bos. Niet zeker is of er van vader Jan van den Bos, die in 1867 overleed, ooit foto's zijn gemaakt. Mocht u hierover meer weten, gelieve te reageren.