11 mei 2007

Alle vier haar kinderen waakten bij haar

Zowel Janny, Betty, Trudy als Arie hebben de nachten voor haar overlijden bij hun moeder gewaakt. Onze oma en moeder wilde niet verder met haar leven. Er is een vorm van palliatieve sedatie toegepast, waarover de laatste dagen ook in het NOS-journaal is bericht. Het is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van de patient. Oma had hier zelf mee ingestemd en was in de tijd tot vrij kort voor haar overlijden nog wel bij bewustzijn. Bij palliatieve sedatie doet men er alles aan om het lijden te verminderen.