3 september 2008

Het eiland Kos

Bezochten onze vader Arie van den Bos en Cock Jansen het eiland Kos nog in september vorig jaar, in september 1997 waren Arie en Leny van den Bos op het Griekse eiland. Zij brachten toen een boekje voor me mee, waaraan ik het volgende ontleen: 'De belangrijkste oudheden van de stad Kos zijn: het opgravingsgebied bij de haven dat zich bijna over de helft van het oostelijk nederzettingsgebied uitstrekt, de westelijke zone, de centrale zone en de oostelijke zone, naar het oosten van de stad met het kasteel. De oude binnenstad was 4 km lang, zoals de Duitse archeoloog R. Herzog en de archeoloog op Kos, Zaraftis, na opgravingen die ze in 1900 uitvoerden, konden vaststellen. Verschillende muurresten die later gevonden werden, bevestigden dit. De Stoa uit de 4e of 3e eeuw v. Chr. Dit is misschien wel het oudste gebouw dat bij de opgravingen werd blootgelegd. Nu zijn er 5 opnieuw geplaatste zuilen en zoals men veronderstelt bestonden deze uit 5 in elkaar overgaande ruimten die steunden op de oude muur. Hier werd het kleine standbeeld van de aan een boom hangende Marsias gevonden. De sage vertelt ons dat Marsias bestraft werd omdat hij met de god Apollo wilde concurreren en wedijveren in de muziek. '