17 maart 2009

Pierre Bordoduijck (ca. 1635-tweede helft 17e eeuw)

In het jaar 1635, omstreeks welk jaar Pierre Bordoduijck in Douchy in Henegouwen werd geboren, sloten Frederik Hendrik en Richelieu een verdrag dat de Zuidelijke Nederlanden tussen hen verdeelde. Wallonie werd bij Frankrijk gevoegd net als een deel van West-Vlaanderen.We mogen inderdaad aannemen dat Pierre of Pieter rond 1635 ter wereld kwam. Hij was de zoon van onze stamvader Jacques Bourdonduc of Bourdedeu. Op 12 mei 1656 huwde hij te Leiden met Elisabeth Hannotteel (overleden voor december 1667 te Leiden). Ze kregen 5 kinderen : Marie (maart 1657), Jacob (maart 1658), Elisabeth (oktober 1859), Jan (april 1661) en Pierre (september 1665). Met Rebecca Buque, met wie hij op 9 december 1667 in de Waalse kerk te Leiden huwde, kreeg hij nog eens 5 kinderen: Rebecca (1668), Jehanne (1672), Pierre (1676), Elisabeth (1679) en Judith (1681). Pierre was greinwerker, grein is een weefsel waarvan de oorspronkelijke stof ten dele van de zijderups afkomstig is.