12 april 2009

Film- en geluidsopnamen van de familie Van den Bos

Van de familie Van den Bos bestaan uit de eerste helft van de twintigste eeuw voor zover ik weet geen film- en geluidsopnamen. Voor zover ik heb kunnen nagaan is het oudste filmfragment van Geertruida van den Bos(1899-1992) en Denijs van den Bos (1896-1966) uit 1962. Uit hetzelfde jaar is een filmpje bewaard gebleven van onze vader Arie( 1945-2007) op zijn Puch. Verder is er een film uit 1967 bewaard van het 25-jarig huwelijksfeest van onze grootouders Jansje van den Bos-Schaft (1919-2007) en Denijs van den Bos(1918-1988). Maar een groter aantal filmpjes is sinds het begin van de jaren zeventig bewaard, toen onze grootvader met zijn filmhobby begon en onder meer zijn nog zeer jonge kleinkinderen op film begon vast te leggen. Die opnamen dateren uit het begin van de jaren '70. Voor wat betreft de geluidsopnamen is een aantal gesprekken met onder meer onze grootmoeder Jansje van den Bos vastgelegd, met name sinds de jaren tachtig. In 2006 werd nog een videogesprek met haar over haar leven opgenomen. Ook met Arie van den Bos, haar zoon en onze vader, is in 2006 een gesprek voor video vastgelegd. Ook van Lena Dieuwertje van den Bos-Bavelaar zijn film/video- en geluidsopnamen bewaard. Suus en Tim zijn vanaf hun geboorte in resp.2003 en 2005 veelvuldig zowel op foto als video vastgelegd. Wie meer weet over filmmateriaal van de familie Van den Bos uit de periode voor 1960 kan dit melden.