28 juli 2009

De Reformatie en de familie Bourdonduc

Vanaf ongeveer 1530 kwam de Reformatie in Frankrijk goed op gang. Het werd de tijd van de godsdienstoorlogen. Tussen 1550 en 1580 was er sprake van een groei van het protestantisme in de Zuidelijke provincies. Lutheranen, sacramentariers en baptisten maakten deel uit van de protestantse gemeenten. Pierre Brully, een voormalig huisgenoot van Johannes Calvijn, organiseerde de calvinistische kerken in Valenciennes, Doornik, Brussel , Oudenaarde en Antwerpen. Uit St Amand, Valenciennes, Artois, Tourcoing en Hondschoten kwamen veel franstalige protestanten naar Leiden. In 1566 werd het protestantse Valenciennes belegerd. Vanaf 1598 was er een zekere godsdienstvrijheid: Het Edict van Nantes werd uitgevaardigd. Tussen 1625 en 1628 was er de Hugenotenopstand. Vluchtelingen kregen financiele steun en vrijstelling van belasting. Na de val van La Rochelle en de vernietiging van Privas (1628, 1629) kwam er weer een golf van franstalige calvinisten naar ons land. In de winter werd er turf als brandstof voor de vluchtelingen ter beschikking gesteld. In 1685 bracht een collecte voor de vluchtelingen in Leiden 18.000 gulden op. De familie Bourdonduc is na 1635 ongeveer naar het noorden getrokken. Een derde van de Nederlanders heeft hugenotenbloed.