19 augustus 2009

Leiden rond 1600

In 1574, het jaar van het beleg, telde Leiden ruim 12.000 inwoners, een gering aantal. Tijdens het beleg zouden 2000 mensen het leven hebben gelaten, 1/6 van de bevolking. In 1581 telde de stad al gauw weer ca. 12.000 inwoners en rond 1600 waren het er 22.000 a 25.000. In 1599/1600 brak er echter een pestepidemie uit. In 1622 telde de stad Leiden ruim 44.000 inwoners. In 1635 was er evenwel weer een pestuitbraak waarbij 1/3 van de bevolking het leven liet en bezweek. Rond 1650 was het aantal inwoners al weer opgelopen tot 60.000 a 70.000. Leiden werd een stenen stad. Vanaf 1586 werd er flink bestraat. Er was na 1600 sprake van een stijgende welvaart, mede door de grote toestroom van immigranten, vooral uit de Zuidelijke provincies en Duitsland. Het waren vaak goedkope arbeidskrachten.